Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4610383
          [url] => /a/10001/202008/0239c59e30f48327a8b72162f5ac1343.gif
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 报到
      [1] => 00
      [2] => 30
      [3] => 12
      [4] => 准考证
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3523
      [1] => 29509
      [2] => 31370
      [3] => 64108
      [4] => 5809
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,2115,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zxdt4076/p/699952.html
  [title] => 汇总版!包头市各中学二批次录取学校新生报到时间及重要须知
  [description] => 00至11
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597199238
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4610383
      [url] => /a/10001/202008/0239c59e30f48327a8b72162f5ac1343.gif
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699952
  [tran_published] => 08-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 10
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 报到
          [1] => 00
          [2] => 30
          [3] => 12
          [4] => 准考证
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4610437
          [url] => /a/10001/202008/ac0f3ea5da759e99f0444e241d7a770d.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 考生
      [1] => 面试
      [2] => 教育局
      [3] => 试讲
      [4] => 抽签
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1376
      [1] => 15300
      [2] => 6575
      [3] => 30609
      [4] => 33696
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2115,29,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zxdt4076/p/699928.html
  [title] => 包头市2020年招聘特岗教师(土右旗) 资格复审、面试和体检的通知
  [description] => 二、面试程序及内容按照自治区教育厅的要求,包头市教育局和土右旗教育局将联合组织面试工作,请参加面试的考生按要求参加面试,不参加面试的视为自动放弃,具体安排如下
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597195959
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4610437
      [url] => /a/10001/202008/ac0f3ea5da759e99f0444e241d7a770d.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699928
  [tran_published] => 08-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 9
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 考生
          [1] => 面试
          [2] => 教育局
          [3] => 试讲
          [4] => 抽签
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4610456
      [url] => /a/10001/202008/380d19065861fff59dc87505a0591277.jpeg
    )

  [description] => 2.参加测试人员需交验身份证供工作人员审核,签到并确认个人信息,听从工作人员安排到指定位置候考
  [recommend] => 0
  [published] => 1597194846
  [sort] => 0
  [title] => 分批次!不发准考证!包头市教育局2020年普通话水平测试有这些变化
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zxdt4076/p/699920.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 测试人员
      [1] => 测试
      [2] => 参加
      [3] => 试音
      [4] => 工作人员
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 237038
      [1] => 4668
      [2] => 23718
      [3] => 237039
      [4] => 3327
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,2115,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4610456
          [url] => /a/10001/202008/380d19065861fff59dc87505a0591277.jpeg
        )

    )

  [id] => 699920
  [tran_published] => 08-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 10
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 测试人员
          [1] => 测试
          [2] => 参加
          [3] => 试音
          [4] => 工作人员
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4600394
      [url] => /a/10001/202008/94a4ff512b75ed20ee30991dae0bdf33.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1597136199
  [sort] => 0
  [title] => 速览!2020年内蒙古本科一批(普通理科)哪些专业招生计划数最多?
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zxdt4076/p/699860.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古
      [1] => 新闻网
      [2] => 鄂尔多斯
      [3] => 招生
      [4] => 理科
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30
      [1] => 741
      [2] => 2158
      [3] => 3666
      [4] => 5510
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,2115,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4600394
          [url] => /a/10001/202008/94a4ff512b75ed20ee30991dae0bdf33.jpg
        )

    )

  [id] => 699860
  [tran_published] => 08-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 32
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古
          [1] => 新闻网
          [2] => 鄂尔多斯
          [3] => 招生
          [4] => 理科
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4600550
          [url] => /a/10001/202008/5a3363347f4e59fab1e97cdc5596b421.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,2115,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zxdt4076/p/699805.html
  [title] => 想学工科,能上哪些专业?
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597130297
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4600550
      [url] => /a/10001/202008/5a3363347f4e59fab1e97cdc5596b421.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699805
  [tran_published] => 08-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4600524
          [url] => /a/10001/202008/56a48329ae1b49cbe62d78408c954f10.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 万平方米
      [1] => 石拐区
      [2] => 一座
      [3] => 校区
      [4] => 喜桂图
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 219310
      [1] => 44
      [2] => 6039
      [3] => 25682
      [4] => 44841
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,2115,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zxdt4076/p/699744.html
  [title] => 重磅!包师院将建新校区,位置就在……
  [description] => 8月10日上午,石拐区人民政府与包头师范学院喜桂图新校区项目(项目名称暂定)框架合作协议签约仪式举行
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597110689
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4600524
      [url] => /a/10001/202008/56a48329ae1b49cbe62d78408c954f10.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699744
  [tran_published] => 08-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 17
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 万平方米
          [1] => 石拐区
          [2] => 一座
          [3] => 校区
          [4] => 喜桂图
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4591577
          [url] => /a/10001/202008/9f8eae19193c6f5aceda1ad005274985.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 语数外
      [1] => 学校
      [2] => 分招
      [3] => 昆区
      [4] => 招生
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 236713
      [1] => 2496
      [2] => 10161
      [3] => 137
      [4] => 3666
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,2115,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zxdt4076/p/699527.html
  [title] => 你被录取了吗?包头市中考一批次学校分招各校分数线公布
  [description] => 380分(语数外202分) 8、包六中俄语实验班昆区招生
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597023085
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4591577
      [url] => /a/10001/202008/9f8eae19193c6f5aceda1ad005274985.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699527
  [tran_published] => 08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 3
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 语数外
          [1] => 学校
          [2] => 分招
          [3] => 昆区
          [4] => 招生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4591779
      [url] => /a/10001/202008/5cffa8e77717c33422f3655df74264de.jpg
    )

  [description] => 1、凡网报包头四中被网上正式录取的考生(统招、分招、补录、课改实验项目班、艺体类)请于8月10日上午本人携带准考证、身份证到我校报到领取《录取通知书》并订校服,如需代领凭代领人身份证及考生《准考证》领取《录取通知书》和填写新生身高、体重
  [recommend] => 0
  [published] => 1597022348
  [sort] => 0
  [title] => 最全汇总!包头市各高中一批次录取新生报到时间及重要须知
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zxdt4076/p/699519.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 准考证
      [1] => 报到
      [2] => 录取
      [3] => 30
      [4] => 10
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5809
      [1] => 3523
      [2] => 9529
      [3] => 31370
      [4] => 11064
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,2115,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4591779
          [url] => /a/10001/202008/5cffa8e77717c33422f3655df74264de.jpg
        )

    )

  [id] => 699519
  [tran_published] => 08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 42
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 准考证
          [1] => 报到
          [2] => 录取
          [3] => 30
          [4] => 10
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多