Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 改革
      [1] => 前进
      [2] => 改革开放
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 41892
      [1] => 401
      [2] => 34463
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1720,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zkdfc fjxsdqzggkf40n/p/637048.html
  [title] => 新华社社评:新时代,改革开放再出发!——热烈庆祝改革开放40周年
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1544928167
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 637048
  [tran_published] => 2018-12-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 292
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 改革开放
          [1] => 改革
          [2] => 前进
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/201812/8a5f085fcbcb4f9053abec7698a8370c.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 改革开放
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 41892
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,200,1720,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zkdfc fjxsdqzggkf40n/p/637000.html
  [title] => 每一张都值得珍藏!160秒手绘改革开放40年大事
  [description] => 总策划:王进业、白林

总监制:王敬中、钱彤

统筹:张正富

导演:许雅岚

后期制作:许雅岚

文案:冯启迪

摄像:周密

绘画:painting tower

配音:陈力 (特别鸣谢)
  [sourceurl] => 
  [published] => 1544923673
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/201812/8a5f085fcbcb4f9053abec7698a8370c.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 637000
  [tran_published] => 2018-12-16
  [model] => 视频
  [playtime] => 02:38
  [video] => http://video.baotounews.com/2018/1216/d369ce108e7de9cf5ea818b85ee3ef98sd/index.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 改革开放
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2214790
      [url] => /a/10001/201812/66718fd53eddd0e18b0f10913f459198.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1544838240
  [sort] => 0
  [title] => 让奋进的种子深植心田——庆祝改革开放40周年大型展览激发首都观众奋进热情
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zkdfc fjxsdqzggkf40n/p/637051.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 中关村
      [1] => 改革开放
      [2] => 手印
      [3] => 小岗村
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4127
      [1] => 154762
      [2] => 41892
      [3] => 148507
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1720,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2214790
          [url] => /a/10001/201812/66718fd53eddd0e18b0f10913f459198.jpeg
        )

    )

  [id] => 637051
  [tran_published] => 2018-12-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 399
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中关村
          [1] => 小岗村
          [2] => 改革开放
          [3] => 手印
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2199733
          [url] => /a/10001/201812/a86583182f67c84950b818ba188a792c.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 2199739
          [url] => /a/10001/201812/6b44a66e09d9ddca321450214bf6a31e.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 2199736
          [url] => /a/10001/201812/17e48f6e6d4e8f34a03b89de8e148171.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 中国
      [1] => 隧道
      [2] => 中铁
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8258
      [1] => 6015
      [2] => 39
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1720,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zkdfc fjxsdqzggkf40n/p/636862.html
  [title] => 中国中铁:在跨越式发展中成长为世界五百强
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1544771179
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2199733
      [url] => /a/10001/201812/a86583182f67c84950b818ba188a792c.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 636862
  [tran_published] => 2018-12-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 399
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中铁
          [1] => 隧道
          [2] => 中国
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 联合国
      [1] => 柬埔寨
      [2] => 明石康
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 169903
      [1] => 5657
      [2] => 12706
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1720,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zkdfc fjxsdqzggkf40n/p/636859.html
  [title] => 联合国前副秘书长明石康:中国改革开放经验是世界的共同财富
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1544771072
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 636859
  [tran_published] => 2018-12-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 436
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 明石康
          [1] => 联合国
          [2] => 柬埔寨
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2199727
          [url] => /a/10001/201812/bbf682ba2740872121d02ea3e698b5c3.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 窑洞
      [1] => 尚义县
      [2] => 十三号
      [3] => 潘风林
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35210
      [1] => 169894
      [2] => 169897
      [3] => 169900
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1720,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zkdfc fjxsdqzggkf40n/p/636853.html
  [title] => 河北尚义县十三号村:“空心村”变身“美丽乡村”
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1544771005
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2199727
      [url] => /a/10001/201812/bbf682ba2740872121d02ea3e698b5c3.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 636853
  [tran_published] => 2018-12-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 306
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 窑洞
          [1] => 尚义县
          [2] => 十三号
          [3] => 潘风林
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 中国
      [1] => 世界
      [2] => 全球
      [3] => 全球化
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 39
      [1] => 1139
      [2] => 891
      [3] => 56462
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1720,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zkdfc fjxsdqzggkf40n/p/636850.html
  [title] => 从“被开除球籍的危险”到走近世界舞台中央——全球化舞台上的中国史诗
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1544770953
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 636850
  [tran_published] => 2018-12-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 202
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中国
          [1] => 全球
          [2] => 世界
          [3] => 全球化
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1544770779
  [sort] => 0
  [title] => 在玉麦感受中国力量——中国人口最少乡的沧桑巨变
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zkdfc fjxsdqzggkf40n/p/636844.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 玉麦
      [1] => 达娃
      [2] => 卓玛拉
      [3] => 卓嘎
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 123611
      [1] => 169855
      [2] => 169858
      [3] => 169861
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1720,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 636844
  [tran_published] => 2018-12-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 220
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 玉麦
          [1] => 达娃
          [2] => 卓玛拉
          [3] => 卓嘎
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多