Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1083221
      [url] => /a/10001/201806/c0ce33fa9423acd1143f228df8642a7d.jpeg
    )

  [description] => 例如,神开股份称,对于今年上半年的业绩预测内容为不确定,预计今年上半年的净利润在-300万元至300万元之间,对于业绩变动的原因,公司称,是因为报告期内,公司承接的订单上升,预计公司销售同比回升,导致本期利润较上年同期有所增长。
  [recommend] => 0
  [published] => 1528426392
  [sort] => 0
  [title] => 74家重组概念股预报业绩 14家上半年仍将亏损
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zhengquan/p/606219.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公司
      [1] => 净利润
      [2] => 亏损
      [3] => 上半年
    )

  [sourceurl] => http://www.xinhuanet.com/money/2018-06/08/c_129890155.htm
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6311
      [1] => 107335
      [2] => 339
      [3] => 11303
      [4] => 6835
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,458,497,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1083221
          [url] => /a/10001/201806/c0ce33fa9423acd1143f228df8642a7d.jpeg
        )

    )

  [id] => 606219
  [tran_published] => 2018-06-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 243
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 净利润
          [1] => 公司
          [2] => 上半年
          [3] => 亏损
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => www.xinhuanet.com
        )

    )

  [source] => www.xinhuanet.com
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1076797
      [url] => /a/10001/201806/4eec731d53b44e2248e7e923291ed287.jpeg
    )

  [description] => 拟参与试点的创新企业,经具有经验的保荐机构本着勤勉尽责的原则,全面、审慎核查后,认为完全符合试点标准、发行条件和各项信息披露要求的,可以向证监会提出纳入试点和公开发行股票或存托凭证的申请。
  [recommend] => 0
  [published] => 1528335226
  [sort] => 0
  [title] => 一日发九份文件 创新企业IPO或CDR试点呼之欲出
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zhengquan/p/605917.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 发行
      [1] => 凭证
      [2] => 证监会
      [3] => 发行股票
    )

  [sourceurl] => http://www.xinhuanet.com/finance/2018-06/07/c_1122948632.htm
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 123105
      [1] => 107335
      [2] => 16495
      [3] => 20207
      [4] => 684
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,458,788,497,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1076797
          [url] => /a/10001/201806/4eec731d53b44e2248e7e923291ed287.jpeg
        )

    )

  [id] => 605917
  [tran_published] => 2018-06-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 278
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 发行股票
          [1] => 凭证
          [2] => 证监会
          [3] => 发行
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => www.xinhuanet.com
        )

    )

  [source] => www.xinhuanet.com
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 982183
      [url] => /a/10001/201805/255985e548151660c0bbbe435249de1c.jpeg
    )

  [description] => 据悉,今后券商债券承销业务分类管理评价体系有望由“证券公司分类结果、债券承销业务能力以及债券承销业务质量”三大类评价指标构成,对债券承销的监管也将逐步趋严。
  [recommend] => 0
  [published] => 1527228186
  [sort] => 0
  [title] => 年内已发生20起债券违约事件 涉及不少上市公司
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zhengquan/p/603367.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 违约
      [1] => 债券
      [2] => 承销商
      [3] => 证监局
    )

  [sourceurl] => http://finance.china.com.cn/stock/zqyw/20180525/4648239.shtml
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18570
      [1] => 66758
      [2] => 17353
      [3] => 134200
      [4] => 134203
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,458,497,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 982183
          [url] => /a/10001/201805/255985e548151660c0bbbe435249de1c.jpeg
        )

    )

  [id] => 603367
  [tran_published] => 2018-05-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 277
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 债券
          [1] => 违约
          [2] => 承销商
          [3] => 证监局
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => finance.china.com.cn
        )

    )

  [source] => finance.china.com.cn
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 972592
      [url] => /a/10001/201805/0bf69ce7533be007ee1fd300cb7e4825.jpeg
    )

  [description] => 三是一些长期不分红、分红比例不高的上市公司主动推出分红方案。
  [recommend] => 0
  [published] => 1527128269
  [sort] => 0
  [title] => 证监会:对长期不分红的上市公司持续强化监管 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zhengquan/p/603115.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 上市公司
      [1] => 分红
      [2] => 证监会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9159
      [1] => 3121
      [2] => 20207
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,458,497,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 972592
          [url] => /a/10001/201805/0bf69ce7533be007ee1fd300cb7e4825.jpeg
        )

    )

  [id] => 603115
  [tran_published] => 2018-05-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 279
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 分红
          [1] => 上市公司
          [2] => 证监会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 944677
      [url] => /a/10001/201805/c7e3b1b934ba9e26ae57ca7a86f693e6.jpeg
    )

  [description] => 在2016年产品到期时,投资者的诉求之一就是,希望民生银行总行迅速派出相关人员组成专家组,和联创积极进行沟通,成立投资者代表,民生银行以及基金管理人共同组成的永锌、永赫基金专项工作小组,全面负责信息披露、事务沟通、投资管理及项目处置。
  [recommend] => 0
  [published] => 1526526645
  [sort] => 0
  [title] => 民生银行承诺收益达5-7倍 9亿代销延期两年仍未兑付
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zhengquan/p/601321.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 投资者
      [1] => 基金
      [2] => 民生银行
      [3] => 永赫
    )

  [sourceurl] => http://finance.china.com.cn/money/bank/20180516/4638863.shtml
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 131917
      [1] => 66758
      [2] => 4056
      [3] => 4677
      [4] => 1635
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,788,458,497,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 944677
          [url] => /a/10001/201805/c7e3b1b934ba9e26ae57ca7a86f693e6.jpeg
        )

    )

  [id] => 601321
  [tran_published] => 2018-05-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 467
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 永赫
          [1] => 基金
          [2] => 民生银行
          [3] => 投资者
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => finance.china.com.cn
        )

    )

  [source] => finance.china.com.cn
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 944167
      [url] => /a/10001/201805/d3b56bd77afcb53059f37bb47cb448c5.jpeg
    )

  [description] => 当前公募私募等投资机构正从行业基本面分析、精选个券、久期调整、政策研判等多个维度,着手排查所持信用债标的和潜在投资标的的信用风险。
  [recommend] => 0
  [published] => 1526456262
  [sort] => 0
  [title] => 信用风险事件多发 公私募开启“扫雷”模式
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zhengquan/p/601054.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 信用
      [1] => 投资
      [2] => 信用风险
      [3] => 标的
    )

  [sourceurl] => http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-05/16/c_1122838326.htm
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 609
      [1] => 107335
      [2] => 131665
      [3] => 659
      [4] => 131668
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,458,497,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 944167
          [url] => /a/10001/201805/d3b56bd77afcb53059f37bb47cb448c5.jpeg
        )

    )

  [id] => 601054
  [tran_published] => 2018-05-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 236
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 信用
          [1] => 信用风险
          [2] => 投资
          [3] => 标的
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => www.xinhuanet.com
        )

    )

  [source] => www.xinhuanet.com
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427275
      [url] => /a/10001/2015/1102/1446434099893.jpg
    )

  [description] => 信贷资产证券化正在成为稳定住房消费的有力手段和工具。
  [recommend] => 0
  [published] => 1446434129
  [sort] => 0
  [title] => 住房公积金信贷资产证券化提上日程
  [url] => /p/478229.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 住房
      [1] => 公积金
      [2] => 资产
      [3] => 信贷
      [4] => 日程
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1029
      [1] => 1967
      [2] => 4361
      [3] => 4374
      [4] => 29692
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,497,788,458,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427275
          [url] => /a/10001/2015/1102/1446434099893.jpg
        )

    )

  [id] => 478229
  [tran_published] => 2015-11-02
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 住房
          [1] => 公积金
          [2] => 资产
          [3] => 信贷
          [4] => 日程
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多