Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4599873
          [url] => /a/10001/202008/f50724ae4dbf1bef6d27d3a72d30950b.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 岗位
      [1] => 就业
      [2] => 余个
      [3] => 00
      [4] => 16
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1315
      [1] => 1580
      [2] => 27584
      [3] => 29509
      [4] => 64111
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2142,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/699862.html
  [title] => @包头求职者,本周末,这里有一场招聘会,找工作一定去看看!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597136350
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4599873
      [url] => /a/10001/202008/f50724ae4dbf1bef6d27d3a72d30950b.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699862
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 岗位
          [1] => 就业
          [2] => 余个
          [3] => 00
          [4] => 16
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4600524
      [url] => /a/10001/202008/56a48329ae1b49cbe62d78408c954f10.jpg
    )

  [description] => 中国包头高新技术人才市场交流大厅三楼三、活动形式本次活动为公益现场招聘会四、服务对象1.各类有招聘需求的单位2.离校未就业高校毕业生五、举办单位主办单位
  [recommend] => 0
  [published] => 1597109997
  [sort] => 0
  [title] => 2020年包头市离校未就业高校毕业生 “就业启航”专场招聘会本周末举行
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/699736.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 就业
      [1] => 离校
      [2] => 毕业生
      [3] => 高校
      [4] => 包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1580
      [1] => 123313
      [2] => 3537
      [3] => 14123
      [4] => 45
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4600524
          [url] => /a/10001/202008/56a48329ae1b49cbe62d78408c954f10.jpg
        )

    )

  [id] => 699736
  [tran_published] => 11小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 就业
          [1] => 离校
          [2] => 毕业生
          [3] => 高校
          [4] => 包头
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4590334
      [url] => /a/10001/202008/9f450fb1fda715ff173047e8ff5fdf75.jpg
    )

  [description] => 本次招聘云服务季的活动时间为2020年5月8日至7月30日,服务对象是2020届高校毕业生及往届离校未就业毕业生、退役复转军人、农牧民工、城镇失业人员、贫困家庭劳动力、有用工需求的各类用人单位。
  [recommend] => 0
  [published] => 1597026560
  [sort] => 0
  [title] => 西部“五点”联盟暨第七届大中城市联合招聘云服务季活动圆满结束
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/699553.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 招聘
      [1] => 服务
      [2] => 人才
      [3] => 各盟
      [4] => 西部
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 428
      [1] => 181
      [2] => 3496
      [3] => 34401
      [4] => 972
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4590334
          [url] => /a/10001/202008/9f450fb1fda715ff173047e8ff5fdf75.jpg
        )

    )

  [id] => 699553
  [tran_published] => 08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招聘
          [1] => 服务
          [2] => 人才
          [3] => 各盟
          [4] => 西部
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4591592
          [url] => /a/10001/202008/a121d594d2bffd4fef555926fec6a492.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 复审
      [1] => 资格
      [2] => 包头市
      [3] => 2020
      [4] => 复印件
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 16616
      [1] => 3023
      [2] => 12
      [3] => 206365
      [4] => 36414
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2142,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/699534.html
  [title] => 包头市公安局面向社会公开招聘 留置看护警务辅助人员资格复审递补公告
  [description] => 根据《2020年包头市公安局面向社会公开招聘专职留置看护警务辅助人员公告》程序规定,结合资格复审不合格及放弃资格复审人员情况,经研究,现将有关资格复审递补工作公告如下
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597023580
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4591592
      [url] => /a/10001/202008/a121d594d2bffd4fef555926fec6a492.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699534
  [tran_published] => 08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 复审
          [1] => 资格
          [2] => 包头市
          [3] => 2020
          [4] => 复印件
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571754
          [url] => /a/10001/202008/f585d0c986f83bea5d8f77a6b1aaa7c6.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 招聘
      [1] => 包头
      [2] => 招聘会
      [3] => 就业
      [4] => 2020
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 428
      [1] => 45
      [2] => 5158
      [3] => 1580
      [4] => 206365
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2142,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/699374.html
  [title] => “职”在民企,“就”有未来!2020年包头市民营企业招聘月现场招聘会活动圆满成功
  [description] => 招聘月期间中国包头高新技术人才市场还通过电话、网络等途径跟踪了解企业招聘情况,并结合需求继续为招聘企业提供各项服务,促进用人单位与求职者达成就业协议,持续扩大招聘会的成果
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596792708
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571754
      [url] => /a/10001/202008/f585d0c986f83bea5d8f77a6b1aaa7c6.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699374
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 38
  [shares] => 1
  [digg] => 38
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招聘
          [1] => 包头
          [2] => 招聘会
          [3] => 就业
          [4] => 2020
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560634
          [url] => /a/10001/202008/37dc009d8456abe234ef6e0ebb11179a.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2142,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/698972.html
  [title] => 七部门:今明两年将持续扩大见习规模,见习岗位总量不低于上年
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596680998
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560634
      [url] => /a/10001/202008/37dc009d8456abe234ef6e0ebb11179a.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 698972
  [tran_published] => 08-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 39
  [shares] => 0
  [digg] => 39
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560020
          [url] => /a/10001/202008/0a83205811aed4b408a31a90a4d936e6.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 岗位
      [1] => 招聘
      [2] => 报名
      [3] => 人员
      [4] => 应聘
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1315
      [1] => 428
      [2] => 13138
      [3] => 292
      [4] => 29512
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2142,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/698898.html
  [title] => 事业编制!包头师范学院招43名教师!
  [description] => 报名截止后如“蒙汉兼通人员”、“项目人员”和“应届高校毕业生”岗位达不到笔试开考比例的,将改为普通岗位,放在第二阶段重新组织报名(招聘岗位、招聘条件相同的,合并招聘计划)
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596675428
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560020
      [url] => /a/10001/202008/0a83205811aed4b408a31a90a4d936e6.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 698898
  [tran_published] => 08-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 1
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 岗位
          [1] => 招聘
          [2] => 报名
          [3] => 人员
          [4] => 应聘
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4550445
          [url] => /a/10001/202008/b6d818f8b812c0e39c93e491e394f47d.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 招聘
      [1] => 岗位
      [2] => 报考
      [3] => 试讲
      [4] => 聘用
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 428
      [1] => 1315
      [2] => 9085
      [3] => 30609
      [4] => 30946
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2142,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/698691.html
  [title] => 速报名!包头招聘40名教师
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596591372
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4550445
      [url] => /a/10001/202008/b6d818f8b812c0e39c93e491e394f47d.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 698691
  [tran_published] => 08-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 2
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招聘
          [1] => 岗位
          [2] => 报考
          [3] => 试讲
          [4] => 聘用
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多