Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5190184
      [url] => /a/thumb/10001/202010/22d476456f5012915b6f284c368abe0d.jpg@w330_h248.jpg
    )

  [description] => 缴纳五险、住房公积金,提供住宿,月薪8000左右,包头盛泰期待你的加入
  [recommend] => 0
  [published] => 1603349370
  [sort] => 0
  [title] => 提供住宿,各种福利,缴纳五险与住房公积金,包头盛泰期待你的加入
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/710436.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 车轮
      [1] => 铝合金
      [2] => 福利
      [3] => 盛泰
      [4] => 亿元
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26990
      [1] => 6105
      [2] => 591
      [3] => 242693
      [4] => 10213
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5190184
          [url] => /a/thumb/10001/202010/22d476456f5012915b6f284c368abe0d.jpg@w330_h248.jpg
        )

    )

  [id] => 710436
  [tran_published] => 19小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 0
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 车轮
          [1] => 铝合金
          [2] => 福利
          [3] => 盛泰
          [4] => 亿元
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5190124
      [url] => /a/10001/202010/356c61d7aaf6becccdd4c4d32da61a71.jpeg
    )

  [description] => 内蒙古浩雅科技有限公司招聘,岗位多,免费培训,提供食宿,退伍军人优先
  [recommend] => 0
  [published] => 1603348749
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古浩雅科技有限公司招聘,带薪休假,免费培训,提供食宿
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/710431.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 00
      [1] => 客户
      [2] => 30
      [3] => 18
      [4] => 工作
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 29509
      [1] => 23343
      [2] => 31370
      [3] => 64113
      [4] => 174
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5190124
          [url] => /a/10001/202010/356c61d7aaf6becccdd4c4d32da61a71.jpeg
        )

    )

  [id] => 710431
  [tran_published] => 19小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 0
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 00
          [1] => 客户
          [2] => 30
          [3] => 18
          [4] => 工作
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603334204
  [sort] => 0
  [title] => 当代建设集团招聘财务部长、会计,待遇优厚!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/710361.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,2165,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 710361
  [tran_published] => 23小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 38
  [shares] => 0
  [digg] => 38
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603333913
  [sort] => 0
  [title] => 包头汇众铝合金锻造有限公司(国企)招聘社会各类人才!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/710360.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,2165,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 710360
  [tran_published] => 23小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 0
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4677607
      [url] => /a/thumb/10001/202008/cae4d0c52aefda83a86561bf17d6d9bf.jpeg@w654_h491.jpeg
    )

  [description] => 招聘检验员、业务员、技术员、网络销售、销售内勤,月薪3000以上,有工作经验者优先
  [recommend] => 0
  [published] => 1603263995
  [sort] => 0
  [title] => 招聘检验员、业务员、技术员、网络销售、销售内勤,月薪3000以上,有工作经验者优先
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/710183.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古
      [1] => 评为
      [2] => 工资
      [3] => 不限
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30
      [1] => 31076
      [2] => 2361
      [3] => 242144
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4677607
          [url] => /a/thumb/10001/202008/cae4d0c52aefda83a86561bf17d6d9bf.jpeg@w654_h491.jpeg
        )

    )

  [id] => 710183
  [tran_published] => 10-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 0
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古
          [1] => 评为
          [2] => 工资
          [3] => 不限
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5172474
      [url] => /a/thumb/10001/202010/3e68d8389ebdbd2246d7f79a5abd70af.png@w824_h618.png
    )

  [description] => 招聘吊车工、钳工、质量检验、产品工程师,月薪5000以上,五险一金,待遇优厚
  [recommend] => 0
  [published] => 1603178421
  [sort] => 0
  [title] => 招聘吊车工、钳工、质量检验、产品工程师,月薪5000以上,五险一金,待遇优厚
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/709947.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5172474
          [url] => /a/thumb/10001/202010/3e68d8389ebdbd2246d7f79a5abd70af.png@w824_h618.png
        )

    )

  [id] => 709947
  [tran_published] => 10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 2
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5172946
      [url] => /a/10001/202010/4018044c325edd81f592d90798761a20.png
    )

  [description] => 内蒙古云谷电力科技股份有限公司成立于2003年,总部位于内蒙古包头市,2016年9月23日新三板挂牌上市,证券简称:云谷科技、证券代码:838752。
  [recommend] => 0
  [published] => 1603178320
  [sort] => 0
  [title] => 月入过万,内蒙古云谷电力科技有限公司招聘电力工程施工人员
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/709943.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5172946
          [url] => /a/10001/202010/4018044c325edd81f592d90798761a20.png
        )

    )

  [id] => 709943
  [tran_published] => 10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 3
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5173085
      [url] => /a/thumb/10001/202010/bce5a8c517651117aab7b3df629bc0b2.jpeg@w742_h557.jpeg
    )

  [description] => 岗位多、工资高、五险一金、各种福利,包头韵升强磁材料有限公司等你来!
  [recommend] => 0
  [published] => 1603178257
  [sort] => 0
  [title] => 岗位多、工资高、五险一金、各种福利,包头韵升强磁材料有限公司等你来!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zgz/p/709941.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 周休
      [1] => 工作制
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 242497
      [1] => 23887
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2142,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5173085
          [url] => /a/thumb/10001/202010/bce5a8c517651117aab7b3df629bc0b2.jpeg@w742_h557.jpeg
        )

    )

  [id] => 709941
  [tran_published] => 10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 1
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 周休
          [1] => 工作制
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多