Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 滨河民馨路第一小学正对面甲尔坝分校
  [recommend] => 0
  [published] => 1593505206
  [sort] => 0
  [title] => 包头约读书房
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/ysjyppzb/p/692617.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 阅读
      [1] => 青少年
      [2] => 孩子
      [3] => 机构
      [4] => 课程
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 13143
      [1] => 1984
      [2] => 275
      [3] => 2098
      [4] => 2232
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2113,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692617
  [tran_published] => 06-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 1
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 阅读
          [1] => 青少年
          [2] => 孩子
          [3] => 机构
          [4] => 课程
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 加贝画室成立于2014年,在职老师均是本科美术专业毕业
  [recommend] => 0
  [published] => 1592375837
  [sort] => 0
  [title] => 加贝画室
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/ysjyppzb/p/690579.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 美术专业
      [1] => 孩子
      [2] => 画室
      [3] => 素描
      [4] => 教学
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 230035
      [1] => 275
      [2] => 8151
      [3] => 224604
      [4] => 4358
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2113,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690579
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 3
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 美术专业
          [1] => 孩子
          [2] => 画室
          [3] => 素描
          [4] => 教学
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 播音主持,口才培训夏雨语言艺术中心是包头一家专业的口才培训机构,以先进的教学理念为指导,先后开展夏雨口才幼儿园合作精品课程、户外活动教学展示、汇报演出、朗诵比赛等活动,并跟多家媒体机构合作,优先享有小主播,小演员的选拔权利
  [recommend] => 0
  [published] => 1592375738
  [sort] => 0
  [title] => 夏雨语言艺术中心
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/ysjyppzb/p/690578.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 口才
      [1] => 精品课程
      [2] => 夏雨
      [3] => 语言艺术
      [4] => 能力
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8544
      [1] => 230034
      [2] => 37610
      [3] => 92455
      [4] => 1085
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2113,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690578
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 2
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 口才
          [1] => 精品课程
          [2] => 夏雨
          [3] => 语言艺术
          [4] => 能力
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592290937
  [sort] => 0
  [title] => 艺·TIME艺术中心
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/ysjyppzb/p/690359.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2113,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690359
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 0
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 搏击 cw宇杰搏击俱乐部成立于2005年,是一家专注于自由搏击、综合格斗、散打培训及搏击赛事组织与推广的综合性培训机构,俱乐部师资力量雄厚,教学方式先进,教学经验丰富
  [recommend] => 0
  [published] => 1592290628
  [sort] => 0
  [title] => CW宇杰搏击俱乐部
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/ysjyppzb/p/690357.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 搏击
      [1] => 俱乐部
      [2] => 国家级
      [3] => 宇杰
      [4] => 运动员
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 17859
      [1] => 2535
      [2] => 31274
      [3] => 229877
      [4] => 8170
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2113,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690357
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 0
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 搏击
          [1] => 俱乐部
          [2] => 国家级
          [3] => 宇杰
          [4] => 运动员
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592290581
  [sort] => 0
  [title] => CW宇杰搏击俱乐部
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/ysjyppzb/p/690355.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2113,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690355
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592276280
  [sort] => 0
  [title] => 易道教育团结校区
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/ysjyppzb/p/690320.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2113,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690320
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 1
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592276202
  [sort] => 0
  [title] => 艺霏舞蹈培训学校
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/ysjyppzb/p/690319.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2113,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690319
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 0
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多