Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4094168
          [url] => /a/10001/202005/0bf01cf962871c43e3da223f80c4a3b6.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 钟南山
      [1] => 病毒
      [2] => 新冠
      [3] => 留学生
      [4] => 连花清
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220598
      [1] => 895
      [2] => 220621
      [3] => 4032
      [4] => 226127
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,197,200,2077,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqxrdzjljd/p/685563.html
  [title] => 钟南山连线留学生,给出9个最新判断!
  [description] => 5月4日晚,外交部和国家卫健委联合邀请中国工程院院士钟南山为美国、俄罗斯等疫情高发地区的留学生答疑解惑。连线一个多小时,信息量很大!
  [sourceurl] => 
  [published] => 1588731375
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4094168
      [url] => /a/10001/202005/0bf01cf962871c43e3da223f80c4a3b6.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685563
  [tran_published] => 05-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 263
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 钟南山
          [1] => 病毒
          [2] => 新冠
          [3] => 留学生
          [4] => 连花清
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4049993
      [url] => /a/10001/202004/ca3665ce94b4be1507d0dc5c01d847fe.png
    )

  [description] => 动物研究专家和动物保护协会相关人士近日接受《法制日报》记者采访时说,目前并无明确科研结果表明猫狗等宠物携带新冠病毒后可传播给人类
  [recommend] => 0
  [published] => 1588127016
  [sort] => 0
  [title] => 专家:暂无明确科研结果表明宠物感染新冠病毒可传人
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqxrdzjljd/p/685301.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 宠物
      [1] => 病毒
      [2] => 新冠
      [3] => 动物
      [4] => 春阳
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220
      [1] => 895
      [2] => 220621
      [3] => 351
      [4] => 225943
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1981,2077,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4049993
          [url] => /a/10001/202004/ca3665ce94b4be1507d0dc5c01d847fe.png
        )

    )

  [id] => 685301
  [tran_published] => 04-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 234
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 宠物
          [1] => 病毒
          [2] => 新冠
          [3] => 动物
          [4] => 春阳
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4023463
          [url] => /a/10001/202004/85c7768b34885706f7214c9e2e5f3d0e.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 疫苗
      [1] => 新冠
      [2] => 接种
      [3] => 常阳
      [4] => 流感
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5128
      [1] => 220621
      [2] => 22075
      [3] => 225768
      [4] => 1948
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,1981,2077,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqxrdzjljd/p/684946.html
  [title] => 新冠疫苗何时上市?是不是人人都要打?张文宏回应 
  [description] => 新冠疫苗需要每年都打吗
  [sourceurl] => 
  [published] => 1587867815
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4023463
      [url] => /a/10001/202004/85c7768b34885706f7214c9e2e5f3d0e.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 684946
  [tran_published] => 04-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 414
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 疫苗
          [1] => 新冠
          [2] => 接种
          [3] => 常阳
          [4] => 流感
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3988686
          [url] => /a/10001/202004/389f366b3381bea673458ec3d94b823d.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 张文宏
      [1] => 钟南山
      [2] => 复学
      [3] => 感染
      [4] => 学校
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 223630
      [1] => 220598
      [2] => 129481
      [3] => 20177
      [4] => 2496
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,1981,2077,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqxrdzjljd/p/684592.html
  [title] => 关于复课!钟南山、李兰娟、张文宏“同框”发声
  [description] => 4月20日,教育部举行学校疫情防控专家报告视频会,邀请钟南山、李兰娟、张文宏三位专家“同框”,他们均表示赞成现在复课
  [sourceurl] => 
  [published] => 1587527625
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3988686
      [url] => /a/10001/202004/389f366b3381bea673458ec3d94b823d.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 684592
  [tran_published] => 04-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 398
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 张文宏
          [1] => 钟南山
          [2] => 复学
          [3] => 感染
          [4] => 学校
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1975,2077,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqxrdzjljd/p/684502.html
  [title] => 吃大蒜、晒太阳能预防新冠肺炎?世卫这样辟谣14个传言
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1587433642
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 684502
  [tran_published] => 04-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 430
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3971494
          [url] => /a/10001/202004/2c5e4bf9a85128ad6e86be52a5084f68.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 感染者
      [1] => 无症状
      [2] => 张文宏
      [3] => 核酸
      [4] => 检测
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 37022
      [1] => 49013
      [2] => 223630
      [3] => 24392
      [4] => 328
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,2077,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqxrdzjljd/p/684426.html
  [title] => 疫情会在短时间结束吗?张文宏作出最新判断
  [description] => 张文宏
  [sourceurl] => 
  [published] => 1587355128
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3971494
      [url] => /a/10001/202004/2c5e4bf9a85128ad6e86be52a5084f68.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 684426
  [tran_published] => 04-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 473
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 感染者
          [1] => 无症状
          [2] => 张文宏
          [3] => 核酸
          [4] => 检测
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3944428
          [url] => /a/10001/202004/eae6a935fe25fe89eb24dc3598ae6ea4.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 旅游
      [1] => 李兰娟
      [2] => 疫情
      [3] => 防控
      [4] => 景区
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 938
      [1] => 220544
      [2] => 26258
      [3] => 20157
      [4] => 2066
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,1987,2077,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqxrdzjljd/p/684200.html
  [title] => 五一在哪旅游最安全?李兰娟这样说
  [description] => 疫情期间景区只开放室外区域文化和旅游部、国家卫生健康委4月13日联合印发通知,要求疫情防控期间,旅游景区只开放室外区域,室内场所暂不开放,接待游客量不得超过核定最大承载量的30%
  [sourceurl] => 
  [published] => 1587029067
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3944428
      [url] => /a/10001/202004/eae6a935fe25fe89eb24dc3598ae6ea4.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 684200
  [tran_published] => 04-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 360
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 旅游
          [1] => 李兰娟
          [2] => 疫情
          [3] => 防控
          [4] => 景区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 张文宏
      [1] => 感染者
      [2] => 疫情
      [3] => 防护
      [4] => 口罩
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66916
      [1] => 223630
      [2] => 37022
      [3] => 26258
      [4] => 23432
      [5] => 1422
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2077,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqxrdzjljd/p/684192.html
  [title] => 如何做好防护?张文宏为欧洲华侨华人答"疫"解惑
  [description] => 短期内欧洲边工作边抗疫将成为常态——张文宏为欧洲华侨华人答“疫”解惑
  [sourceurl] => 
  [published] => 1587023269
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 684192
  [tran_published] => 04-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 392
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 张文宏
          [1] => 感染者
          [2] => 疫情
          [3] => 防护
          [4] => 口罩
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多