Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2879544
      [url] => /a/10001/201909/0814f14ad18d202f6463f59882a08b66.png
    )

  [description] => 而那时的一机厂自 1960 年中苏关系中断后,新建起来的坦克生产线尚未大批量生产过坦克,所以,虽然“文革”期间人们忙着搞运动,工厂疏于管理,生产现场杂乱无章,但厂房和机器设备在当时的条件下,应该说在全国仍然属于最先进的,也是一流的
  [recommend] => 0
  [published] => 1569490334
  [sort] => 0
  [title] => 为工厂的发展鼓与呼的人—内蒙古一机集团原党委宣传部副部长胡剑铭访谈
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yjjtgjjsdzjgcq/p/672246.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 一机
      [1] => 工厂
      [2] => 坦克
      [3] => 生产
      [4] => 军工企业
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33373
      [1] => 3016
      [2] => 8611
      [3] => 3046
      [4] => 27688
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2044,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2879544
          [url] => /a/10001/201909/0814f14ad18d202f6463f59882a08b66.png
        )

    )

  [id] => 672246
  [tran_published] => 2019-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 369
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 29
  [shares] => 5
  [digg] => 29
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 一机
          [1] => 工厂
          [2] => 坦克
          [3] => 生产
          [4] => 军工企业
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2879540
          [url] => /a/10001/201909/60e33f09c74cb1dfd2278a9facc2644d.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 福尔
      [1] => 一机
      [2] => 二厂
      [3] => 内蒙古
      [4] => 公司
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 216102
      [1] => 33373
      [2] => 216103
      [3] => 30
      [4] => 339
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2044,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yjjtgjjsdzjgcq/p/672245.html
  [title] => 创造幸福的人—内蒙古一机集团原包头福尔公司总经理丁伯洲访谈
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569490168
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2879540
      [url] => /a/10001/201909/60e33f09c74cb1dfd2278a9facc2644d.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672245
  [tran_published] => 2019-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 351
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 5
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 福尔
          [1] => 一机
          [2] => 二厂
          [3] => 内蒙古
          [4] => 公司
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2879536
          [url] => /a/10001/201909/60f86fea5c0ac493bfc6e8335c330fe6.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 保卫工作
      [1] => 工厂
      [2] => 坦克
      [3] => 试验
      [4] => 20
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 31088
      [1] => 3016
      [2] => 8611
      [3] => 8590
      [4] => 26019
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2044,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yjjtgjjsdzjgcq/p/672244.html
  [title] => 铁甲雄风今犹在安保线上一老兵—内蒙古一机集团原公安处处长王文正访谈
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569490064
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2879536
      [url] => /a/10001/201909/60f86fea5c0ac493bfc6e8335c330fe6.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672244
  [tran_published] => 2019-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 211
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 5
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 保卫工作
          [1] => 工厂
          [2] => 坦克
          [3] => 试验
          [4] => 20
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2879528
      [url] => /a/10001/201909/34f2169fcda032394d22d2a9b1658f4d.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1569489951
  [sort] => 0
  [title] => 在军工厂一辈子的体育情—内蒙古一机集团原体育协会主任张国藩访谈
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yjjtgjjsdzjgcq/p/672243.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 体育
      [1] => 工厂
      [2] => 职工
      [3] => 包头市
      [4] => 体协
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3352
      [1] => 3016
      [2] => 1113
      [3] => 12
      [4] => 26192
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2044,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2879528
          [url] => /a/10001/201909/34f2169fcda032394d22d2a9b1658f4d.png
        )

    )

  [id] => 672243
  [tran_published] => 2019-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 313
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 39
  [shares] => 5
  [digg] => 39
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 体育
          [1] => 工厂
          [2] => 职工
          [3] => 包头市
          [4] => 体协
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2879523
          [url] => /a/10001/201909/d4d7bc378f8ec428683a815a95f12607.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 焊接
      [1] => 焊工
      [2] => 卢仁峰
      [3] => 徒弟
      [4] => 师傅
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 44913
      [1] => 19619
      [2] => 42824
      [3] => 2987
      [4] => 24542
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2044,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yjjtgjjsdzjgcq/p/672242.html
  [title] => 大国工匠之“独手焊侠”—全国技术能手“大国工匠”卢仁峰访谈
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569489095
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2879523
      [url] => /a/10001/201909/d4d7bc378f8ec428683a815a95f12607.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672242
  [tran_published] => 2019-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 464
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 5
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 焊接
          [1] => 焊工
          [2] => 卢仁峰
          [3] => 徒弟
          [4] => 师傅
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2879494
      [url] => /a/10001/201909/7a6971c706f9427a1741abdbd37243b3.png
    )

  [description] => 崔瑞刚
  [recommend] => 0
  [published] => 1569488344
  [sort] => 0
  [title] => 血汗铸就军工魂—内蒙古一机集团老一辈创业者崔瑞刚访谈
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yjjtgjjsdzjgcq/p/672239.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 铁路车辆
      [1] => 一机
      [2] => 创业
      [3] => 崔瑞刚
      [4] => 集团
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 11595
      [1] => 33373
      [2] => 693
      [3] => 216095
      [4] => 625
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2044,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2879494
          [url] => /a/10001/201909/7a6971c706f9427a1741abdbd37243b3.png
        )

    )

  [id] => 672239
  [tran_published] => 2019-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 478
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 5
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 铁路车辆
          [1] => 一机
          [2] => 创业
          [3] => 崔瑞刚
          [4] => 集团
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2879490
      [url] => /a/10001/201909/a421739b3c7b67696793c43bdd4fec13.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1569488180
  [sort] => 0
  [title] => 让坦克装甲技术走进民用范畴—内蒙古一机集团第五分公司副经理王锦明访谈
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yjjtgjjsdzjgcq/p/672236.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 一机
      [1] => 火魔
      [2] => 克星
      [3] => 研发
      [4] => 消防
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33373
      [1] => 216093
      [2] => 35146
      [3] => 9400
      [4] => 4051
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2044,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2879490
          [url] => /a/10001/201909/a421739b3c7b67696793c43bdd4fec13.png
        )

    )

  [id] => 672236
  [tran_published] => 2019-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 392
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 5
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 一机
          [1] => 火魔
          [2] => 克星
          [3] => 研发
          [4] => 消防
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2879487
          [url] => /a/10001/201909/894ac1af192e47a2eadfd0af715aa6c4.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 一机厂
      [1] => 照片
      [2] => 一机
      [3] => 耀华
      [4] => 继发
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12829
      [1] => 1571
      [2] => 33373
      [3] => 216091
      [4] => 216092
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2044,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yjjtgjjsdzjgcq/p/672235.html
  [title] => 用黑白照片记录峥嵘岁月—内蒙古一机集团原专职摄影师吴耀华访谈
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569488080
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2879487
      [url] => /a/10001/201909/894ac1af192e47a2eadfd0af715aa6c4.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672235
  [tran_published] => 2019-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 420
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 5
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 一机厂
          [1] => 照片
          [2] => 一机
          [3] => 耀华
          [4] => 继发
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多