Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 昆区友谊大街街道办事处“快闪”《我和我的祖国》
  [recommend] => 0
  [published] => 1570849187
  [sort] => 0
  [title] => 昆区友谊大街街道办事处“快闪”《我和我的祖国》
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xl70znhskszj/p/672833.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 街道
      [1] => 友谊
      [2] => 社区
      [3] => 党工委
      [4] => 嘉园
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2822
      [1] => 3298
      [2] => 323
      [3] => 12107
      [4] => 54039
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2048,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 672833
  [tran_published] => 2019-10-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 395
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 街道
          [1] => 友谊
          [2] => 社区
          [3] => 党工委
          [4] => 嘉园
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 韩国成均馆大学中国留学生会“快闪”活动
  [recommend] => 0
  [published] => 1570848348
  [sort] => 0
  [title] => 韩国成均馆大学中国留学生会“快闪”活动
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xl70znhskszj/p/672819.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 韩国
      [1] => “快闪”
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 578
      [1] => 216595
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2048,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 672819
  [tran_published] => 2019-10-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 280
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 韩国
          [1] => “快闪”
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 《爱我中华》齐唱响
  [recommend] => 0
  [published] => 1569831628
  [sort] => 0
  [title] => 《爱我中华》齐唱响
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xl70znhskszj/p/672470.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 《爱我中华》齐唱响
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 216284
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2048,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 672470
  [tran_published] => 2019-09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 206
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 《爱我中华》齐唱响
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山区
      [1] => 包头市
      [2] => 祖国
      [3] => 人民检察院
      [4] => 献礼
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15
      [1] => 12
      [2] => 7971
      [3] => 3744
      [4] => 57736
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2048,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xl70znhskszj/p/672468.html
  [title] => 包头市青山区人民检察院全体干警集体唱响《我和我的祖国》
  [description] =>         
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569830948
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672468
  [tran_published] => 2019-09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 435
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 青山区
          [1] => 包头市
          [2] => 祖国
          [3] => 人民检察院
          [4] => 献礼
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 初心
      [1] => 70
      [2] => 纪检
      [3] => 纪检监察
      [4] => 周年
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 463
      [1] => 59545
      [2] => 11565
      [3] => 23761
      [4] => 30203
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2048,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xl70znhskszj/p/672467.html
  [title] => 初心如磐,不负使命!土默特右旗纪检监察干部激情唱响《我和我的祖国》
  [description] =>         
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569830121
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672467
  [tran_published] => 2019-09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 238
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 初心
          [1] => 70
          [2] => 纪检
          [3] => 纪检监察
          [4] => 周年
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1569830043
  [sort] => 0
  [title] => 青山法院全体法官倾心歌唱《我和我的祖国》
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xl70znhskszj/p/672466.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 法院
      [1] => 青山
      [2] => 自治区
      [3] => 司法
      [4] => 全体干警
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 553
      [1] => 325
      [2] => 215
      [3] => 552
      [4] => 175357
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2048,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 672466
  [tran_published] => 2019-09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 497
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 法院
          [1] => 青山
          [2] => 自治区
          [3] => 司法
          [4] => 全体干警
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => ​​包头机电工业职业学校
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 216283
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2048,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xl70znhskszj/p/672465.html
  [title] => ​​包头机电工业职业学校师生合唱《我和我的祖国》
  [description] => ​​包头机电工业职业学校
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569829113
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672465
  [tran_published] => 2019-09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 401
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => ​​包头机电工业职业学校
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 社区
      [1] => 党群
      [2] => 活动
      [3] => 宣传
      [4] => 育才
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 323
      [1] => 203884
      [2] => 314
      [3] => 121
      [4] => 5
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2048,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xl70znhskszj/p/672464.html
  [title] => 包头市九原区沙河街道育才社区《我和我的祖国》快闪活动
  [description] =>            
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569816108
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672464
  [tran_published] => 2019-09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 450
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社区
          [1] => 党群
          [2] => 活动
          [3] => 宣传
          [4] => 育才
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多