Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2169592
          [url] => /a/10001/201812/7138654cf19c986037d1e9906bfa0995.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 影迷
      [1] => 影片
      [2] => 宫崎骏
      [3] => 龙猫
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 43751
      [1] => 15097
      [2] => 4527
      [3] => 1369
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,458,518,791,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiuxian/p/635665.html
  [title] => 《龙猫》开启全国超前观影 获封“年度最暖影片”
  [description] => 届时,全国将有3000场《龙猫》限量零点场在12月14日凌晨开启,凡是购买零点场电影票的影迷,都将有机会获得一份限定版的《龙猫》电影票根留作纪念。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1544083200
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2169592
      [url] => /a/10001/201812/7138654cf19c986037d1e9906bfa0995.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 635665
  [tran_published] => 2018-12-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 335
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 龙猫
          [1] => 宫崎骏
          [2] => 影片
          [3] => 影迷
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1388833
      [url] => /a/10001/201808/0094ad7f481d817f0c9b307d3efe1628.png
    )

  [description] => 黄丽玲交换人生体味人生百态“幻乐”舞台上已经上演了多个令人叹为观止的“幻乐之作”,而创意则是作品的核心要素。
  [recommend] => 0
  [published] => 1535612100
  [sort] => 0
  [title] => 黄丽玲幻乐之城展演技意去大兴东寻找自己
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiuxian/p/617434.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 陈翔
      [1] => 张智霖
      [2] => 幻乐
      [3] => 黄丽玲
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 147649
      [1] => 147652
      [2] => 3908
      [3] => 2369
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,458,518,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1388833
          [url] => /a/10001/201808/0094ad7f481d817f0c9b307d3efe1628.png
        )

    )

  [id] => 617434
  [tran_published] => 2018-08-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 233
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 幻乐
          [1] => 黄丽玲
          [2] => 张智霖
          [3] => 陈翔
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 瓷器
      [1] => 柴战柱
      [2] => 瓷片
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 147238
      [1] => 2716
      [2] => 147241
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,518,458,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiuxian/p/617005.html
  [title] => 隐匿民间九百年 绞胎瓷重获新生
  [description] => 20岁出头的柴战柱扎进了当阳峪村的山沟里,寻瓷片,挑瓷土,研究制作工艺。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535434935
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 617005
  [tran_published] => 2018-08-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 254
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 8
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 柴战柱
          [1] => 瓷器
          [2] => 瓷片
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多