Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1332067
          [url] => /a/10001/201807/a74e2e050a30efc91e48c808f23ef97d.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 洪灾
      [1] => 达茂旗
      [2] => 受灾
      [3] => 抢险救灾
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9392
      [1] => 142888
      [2] => 11358
      [3] => 8425
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 1
  [catids] => ,1252,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xinwen2434/p/612345.html
  [title] => 达茂旗抢险救灾进行时
  [description] => 洪灾过后,达茂旗疾控中心立即启动卫生防疫工作预案,迅速对洪灾后卫生防疫工作进行部署,组织专业消杀人员赶赴受灾地点喷洒消毒液体,进行全面消毒工作。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1532174371
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1332067
      [url] => /a/10001/201807/a74e2e050a30efc91e48c808f23ef97d.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 612345
  [tran_published] => 2018-07-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 440
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 达茂旗
          [1] => 抢险救灾
          [2] => 受灾
          [3] => 洪灾
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 715336
      [url] => /a/10001/201801/6ea17d3e4b1053138740e7a0ce37f719.jpeg
    )

  [description] => 没有任家萱和陈嘉烨亮眼,但是在单飞以后,田馥甄却真的成为了女神,不论是打扮还是音乐,都让无数观众喜欢。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515036318
  [sort] => 0
  [title] => 何炅和李维嘉为她落泪, 单飞七年, 成为最亮眼的女神!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xinwen2434/p/580930.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 田馥甄
      [1] => 何炅
      [2] => 单飞
    )

  [sourceurl] => http://k.sina.com.cn/article_2901986632_acf8cd480010031jg.html?cre=tianyi&mod=pcent&loc=1&r=9&doct=0&rfunc=30&tj=none&tr=9&from=ent&subch=star
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 68382
      [1] => 1857
      [2] => 6454
      [3] => 110389
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1252,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 715336
          [url] => /a/10001/201801/6ea17d3e4b1053138740e7a0ce37f719.jpeg
        )

    )

  [id] => 580930
  [tran_published] => 2018-01-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 389
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => k.sina.com.cn
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => k.sina.com.cn
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 田馥甄
          [1] => 何炅
          [2] => 单飞
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多