Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1228025
      [url] => /a/10001/201807/ab67ea53e968eeb1be1ff4780222cef1.jpeg
    )

  [description] => 7月8日,一个包头市人民期盼的节日,一个牛羊肉产业专业人士企盼的日子,这一天,第五届中国·包头国际牛羊肉产业大会如期而至,这是包头与全球的美丽约定。
  [recommend] => 0
  [published] => 1530675141
  [sort] => 0
  [title] => 第五届中国·包头国际牛羊肉产业大会六大亮点抢先看
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xingyezixun/p/610073.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 火锅
      [1] => 牛羊肉
      [2] => 牛羊
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7844
      [1] => 28657
      [2] => 734
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,278,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1228025
          [url] => /a/10001/201807/ab67ea53e968eeb1be1ff4780222cef1.jpeg
        )

    )

  [id] => 610073
  [tran_published] => 2018-07-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 432
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 3
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 牛羊肉
          [1] => 牛羊
          [2] => 火锅
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1200883
      [url] => /a/10001/201806/6fa83b05704952c7a7126b086feb9457.jpg
    )

  [description] => 想来跟我们一起大快朵颐吗? 快点儿在“吃喝玩乐在包头”后台留言: 我要吃烧麦+姓名+电话 我们会在周日之前选10个小伙伴相约三汤居
  [recommend] => 0
  [published] => 1530233442
  [sort] => 0
  [title] => 【免费品鉴啦!】没吃过包头的三汤居,你就敢说你吃过烧麦?
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xingyezixun/p/609353.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 烧麦
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 10747
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,278,26,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1200883
          [url] => /a/10001/201806/6fa83b05704952c7a7126b086feb9457.jpg
        )

    )

  [id] => 609353
  [tran_published] => 2018-06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 318
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 2
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 烧麦
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 861895
      [url] => /a/10001/201803/37c493403610c05aa1153a20a5211cdb.jpeg
    )

  [description] => 活动力度:婚礼市集现场预定,尽享全年最低--店面家8折团队成立以来,受到了业界广泛好评和认可及大力支持!
  [recommend] => 0
  [published] => 1521794602
  [sort] => 0
  [title] => @今年结婚的包头人,这件事你要是不知道,后果不堪设想……
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xingyezixun/p/594207.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 婚礼
      [1] => 市集
      [2] => 预定
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1513
      [1] => 3858
      [2] => 40278
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,674,278,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 861895
          [url] => /a/10001/201803/37c493403610c05aa1153a20a5211cdb.jpeg
        )

    )

  [id] => 594207
  [tran_published] => 2018-03-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 328
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 婚礼
          [1] => 市集
          [2] => 预定
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 797399
      [url] => /a/10001/201802/1839559c0a7f1f04d082b98180f6815c.jpeg
    )

  [description] => 宏源酒业总投资5000万,占地40亩,年总产量600吨,近百名员工大多来自附近村镇,真正实现了在家门口就业精准纯酿,确保质量包头市宏源酒业有限公司的创办者于2015年在土右旗将军尧镇白青尧村创建了纯粮食白酒的现代化食品工业企业——包头宏源酒业有限公司。
  [recommend] => 0
  [published] => 1518507220
  [sort] => 0
  [title] => @包头人,宏源酒业携好礼给您拜年啦!年夜饭还没买酒的抓紧这最后一波哟!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xingyezixun/p/589375.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 白酒
      [1] => 酒业
      [2] => 宏源
      [3] => 酒缸
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 40726
      [1] => 5282
      [2] => 3584
      [3] => 120057
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,278,674,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 797399
          [url] => /a/10001/201802/1839559c0a7f1f04d082b98180f6815c.jpeg
        )

    )

  [id] => 589375
  [tran_published] => 2018-02-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 251
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 宏源
          [1] => 酒业
          [2] => 白酒
          [3] => 酒缸
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多