Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 病毒
      [1] => 食物中毒
      [2] => 病毒感染
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 43146
      [1] => 127777
      [2] => 52304
      [3] => 895
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,116,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeijingshi/p/596719.html
  [title] => 上吐下泻就是食物中毒?NO!可能是诺如病毒感染
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1523418960
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 596719
  [tran_published] => 2018-04-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 439
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 3
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 食物中毒
          [1] => 病毒感染
          [2] => 病毒
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 深圳食事药闻
        )

    )

  [source] => 深圳食事药闻
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1522048537
  [sort] => 0
  [title] => 新鲜醋怎么挑?
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeijingshi/p/594411.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 醋
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12381
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,116,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 594411
  [tran_published] => 2018-03-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 444
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 醋
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 土豆
      [1] => 黄瓜
      [2] => 菠萝
      [3] => 酒精
      [4] => 消化
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 14129
      [1] => 37639
      [2] => 5275
      [3] => 6982
      [4] => 21586
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,116,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeijingshi/p/594413.html
  [title] => 这些食物不能同时吃 你知道吗?
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1521184620
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 594413
  [tran_published] => 2018-03-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 243
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 3
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 菠萝
          [1] => 消化
          [2] => 土豆
          [3] => 黄瓜
          [4] => 酒精
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1515119760
  [sort] => 0
  [title] => 选油可有大讲究!教你如何正确选择食用调和油
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeijingshi/p/584074.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 食用油
      [1] => 植物油
      [2] => 调和油
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 113995
      [1] => 3305
      [2] => 35935
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,116,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 584074
  [tran_published] => 2018-01-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 481
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 调和油
          [1] => 食用油
          [2] => 植物油
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 699241
      [url] => /a/10001/201712/c21716ead70f50113adb20561dde2c07.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1514426241
  [sort] => 0
  [title] => 记住这些穴位!多按摩,可以少吃很多药!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeijingshi/p/579427.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 穴位
      [1] => 具体位置
      [2] => 太冲
      [3] => 膻中
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 108868
      [1] => 24694
      [2] => 108871
      [3] => 108874
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,116,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 699241
          [url] => /a/10001/201712/c21716ead70f50113adb20561dde2c07.jpeg
        )

    )

  [id] => 579427
  [tran_published] => 2017-12-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 399
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 8
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 具体位置
          [1] => 穴位
          [2] => 太冲
          [3] => 膻中
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 699328
          [url] => /a/10001/201712/64932c439e7c96393e36bbf10f4eefa4.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 感冒
      [1] => 生姜
      [2] => 适用
      [3] => 具体做法
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 108892
      [1] => 2447
      [2] => 17179
      [3] => 44154
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,116,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeijingshi/p/579436.html
  [title] => 天寒感冒,推荐10个茶疗方!不仅方便,还效果好!
  [description] =>           
  [sourceurl] => 
  [published] => 1514253540
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 699328
      [url] => /a/10001/201712/64932c439e7c96393e36bbf10f4eefa4.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 579436
  [tran_published] => 2017-12-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 418
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 具体做法
          [1] => 感冒
          [2] => 生姜
          [3] => 适用
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 699379
          [url] => /a/10001/201712/06cd1570809e7ae255212c5a8d222522.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 皮肤病
      [1] => 激素类
      [2] => 外用
      [3] => 王晓彦
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 24701
      [1] => 108946
      [2] => 30715
      [3] => 49402
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,116,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeijingshi/p/579448.html
  [title] => 冬季天干物燥,皮肤容易出问题,这些药用知识必须掌握
  [description] =>      
  [sourceurl] => 
  [published] => 1513908300
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 699379
      [url] => /a/10001/201712/06cd1570809e7ae255212c5a8d222522.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 579448
  [tran_published] => 2017-12-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 212
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 皮肤病
          [1] => 王晓彦
          [2] => 激素类
          [3] => 外用
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 今年以来,我市消费者对钱币、纪念币等收藏品的投诉举报案件不断增加。
  [recommend] => 0
  [published] => 1464233876
  [sort] => 0
  [title] => 市消费者申诉举报中心发出警示: 市民购买收藏品需谨慎
  [url] => /p/501467.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 经营者
      [1] => 消费者
      [2] => 收藏品
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3065
      [1] => 1493
      [2] => 38961
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,116,101,5,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 501467
  [tran_published] => 2016-05-26
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 消费者
          [1] => 经营者
          [2] => 收藏品
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多