Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5162664
      [url] => /a/10001/202010/e60ced5448b459a081b497d9b655d92b.jpeg
    )

  [description] => ​富力物业张俏栓获颁“物业英雄”纪念章
  [recommend] => 0
  [published] => 1603069920
  [sort] => 0
  [title] => 伟大出自平凡 包头​富力城抗疫员工张俏栓获颁“物业英雄”纪念章
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wuye/p/709664.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 物业
      [1] => 英雄
      [2] => 报告会
      [3] => 物业管理
      [4] => 获颁
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2236
      [1] => 2117
      [2] => 7547
      [3] => 6651
      [4] => 216614
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5162664
          [url] => /a/10001/202010/e60ced5448b459a081b497d9b655d92b.jpeg
        )

    )

  [id] => 709664
  [tran_published] => 10-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 0
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 物业
          [1] => 英雄
          [2] => 报告会
          [3] => 物业管理
          [4] => 获颁
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5163737
      [url] => /a/10001/202010/f0c5a94993282a612b1a079022920bb8.jpg
    )

  [description] => 关于在社区推进消费扶贫工作的通知
  [recommend] => 0
  [published] => 1603068688
  [sort] => 0
  [title] => 关于在社区推进消费扶贫工作的通知
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wuye/p/709648.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 物业管理
      [1] => 包头
      [2] => 原作者
      [3] => 蓝字
      [4] => 66
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6651
      [1] => 45
      [2] => 204914
      [3] => 240797
      [4] => 64139
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5163737
          [url] => /a/10001/202010/f0c5a94993282a612b1a079022920bb8.jpg
        )

    )

  [id] => 709648
  [tran_published] => 10-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 0
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 物业管理
          [1] => 包头
          [2] => 原作者
          [3] => 蓝字
          [4] => 66
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5126190
      [url] => /a/10001/202010/c33e13e6b7450ec7669d07c1850a4f88.png
    )

  [description] => 家欣物业翻新小区警示标志
  [recommend] => 0
  [published] => 1602662449
  [sort] => 0
  [title] => 家欣物业翻新小区警示标志
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wuye/p/709050.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5126190
          [url] => /a/10001/202010/c33e13e6b7450ec7669d07c1850a4f88.png
        )

    )

  [id] => 709050
  [tran_published] => 10-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 0
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5126044
      [url] => /a/10001/202010/9cf7bf615a48477fbe3ff51fbc9f7b82.jpg
    )

  [description] => 关于转发《住房和城乡建设行业企业应对疫情灾情影响深入推进贫困劳动力稳岗就业的倡议书》的通知
  [recommend] => 0
  [published] => 1602661521
  [sort] => 0
  [title] => 关于转发《住房和城乡建设行业企业应对疫情灾情影响深入推进贫困劳动力稳岗就业的倡议书》的通知
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wuye/p/709048.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 物业管理
      [1] => 原作者
      [2] => 协会
      [3] => 稳岗
      [4] => 天前
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6651
      [1] => 204914
      [2] => 3080
      [3] => 50816
      [4] => 240700
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5126044
          [url] => /a/10001/202010/9cf7bf615a48477fbe3ff51fbc9f7b82.jpg
        )

    )

  [id] => 709048
  [tran_published] => 10-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 物业管理
          [1] => 原作者
          [2] => 协会
          [3] => 稳岗
          [4] => 天前
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5110169
      [url] => /a/10001/202010/8ec0d34b640653a9cdc72095ae3b5943.png
    )

  [description] => 鹿城上院欧上物业“物业、业主一家亲”中秋国庆活动在园区内举办
  [recommend] => 0
  [published] => 1602489715
  [sort] => 0
  [title] => 欧上物业举办“物业、业主一家亲”活动
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wuye/p/708720.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 飞镖
      [1] => 欧上
      [2] => 业主
      [3] => 灯谜
      [4] => 中秋
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 51841
      [1] => 239954
      [2] => 1814
      [3] => 3252
      [4] => 8849
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5110169
          [url] => /a/10001/202010/8ec0d34b640653a9cdc72095ae3b5943.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 5110317
          [url] => /a/10001/202010/ed0c8c683cb340706d74abd83d69e3b1.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 5110316
          [url] => /a/10001/202010/aee804d3b2753012fed5238c6482d48f.png
        )

    )

  [id] => 708720
  [tran_published] => 10-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 32
  [shares] => 0
  [digg] => 32
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 飞镖
          [1] => 欧上
          [2] => 业主
          [3] => 灯谜
          [4] => 中秋
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5032115
      [url] => /a/10001/202009/9fe3553e83d6ad6cb777cd4e48bf2ee2.png
    )

  [description] => 因今年降雨量较大,家欣物业锦绣新城小区项目部的外围商业底店门前路面泥土不实,遭到多次雨水冲刷,造成路面坑洼不平,项目部负责人组织小区物业工作人员,带着工具对水坑进行填实处理,填埋完成之后,再对地面进行压实,大大方便了主的出行。
  [recommend] => 0
  [published] => 1601450493
  [sort] => 0
  [title] => 家欣物业:点滴细微之处创建美好家园
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wuye/p/707841.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 家欣
      [1] => 物业
      [2] => 业主
      [3] => 路面
      [4] => 项目部
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 233935
      [1] => 2236
      [2] => 1814
      [3] => 3562
      [4] => 36579
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5032115
          [url] => /a/10001/202009/9fe3553e83d6ad6cb777cd4e48bf2ee2.png
        )

    )

  [id] => 707841
  [tran_published] => 09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 家欣
          [1] => 物业
          [2] => 业主
          [3] => 路面
          [4] => 项目部
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5032650
      [url] => /a/10001/202009/69a6eeb63eb20b874eaf69b0666461f2.jpg
    )

  [description] => 关于做好“中秋”、“国庆”两节期间物业管理区域内安全生产等相关工作的通知
  [recommend] => 0
  [published] => 1601450062
  [sort] => 0
  [title] => 关于做好“中秋”、“国庆”两节期间物业管理区域内安全生产等相关工作的通知
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wuye/p/707833.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5032650
          [url] => /a/10001/202009/69a6eeb63eb20b874eaf69b0666461f2.jpg
        )

    )

  [id] => 707833
  [tran_published] => 09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 1
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5031710
      [url] => /a/10001/202009/9fb2122992b14afacf6f23a8585bcbcd.png
    )

  [description] => 包头市供暖经营管理处辖区部分换热站近期对供热管网系统进行灌水打压检查暖气管线工作,为了防止暖气管道漏水给您造成不必要的财产损失,敬请各位热用户提前做好安排,届时务必家中留人进行查看
  [recommend] => 0
  [published] => 1601436896
  [sort] => 0
  [title] => 十一期间,这几个小区家中务必留人!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wuye/p/707772.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 换热站
      [1] => 灌水
      [2] => 10
      [3] => 辖区
      [4] => 小区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 241501
      [1] => 241502
      [2] => 11064
      [3] => 32686
      [4] => 1480
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5031710
          [url] => /a/10001/202009/9fb2122992b14afacf6f23a8585bcbcd.png
        )

    )

  [id] => 707772
  [tran_published] => 09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 换热站
          [1] => 灌水
          [2] => 10
          [3] => 辖区
          [4] => 小区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多