Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2847253
          [url] => /a/10001/201909/ea9bec29d79b1cb53abc0367a4cae202.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 开学典礼
      [1] => 开学第一天
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 41549
      [1] => 214773
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,17,832,826,
  [url] => /p/670998.html
  [title] => 开学啦!现场直播开学第一天
  [description] => 暑假作业做完了吗?期待回到学校吗?新学期最想见到谁?
9月2日早上8时,记者现场直播幸福南路小学、包钢真奇妙幼儿园、蒙古族小学各有千秋的开学典礼,大家一起来听听同学们的开学感受。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1567562610
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2847253
      [url] => /a/10001/201909/ea9bec29d79b1cb53abc0367a4cae202.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 670998
  [tran_published] => 2019-09-04
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 开学典礼
          [1] => 开学第一天
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2847251
          [url] => /a/10001/201909/6c9c041eedb599510154c3c1a6700b40.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 草原英才
      [1] => 招聘
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33233
      [1] => 428
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,17,832,826,
  [url] => /p/670995.html
  [title] => 直播|是人才你就来,草原英才就是你!
  [description] => 第七届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨呼包鄂人才创新创业周活动“招才引智”招聘大会
时间
2019年8月30、31日(星期五、六)
 9:00-16:00
地点
包头市国际会展中心C馆
  [sourceurl] => 
  [published] => 1567562059
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2847251
      [url] => /a/10001/201909/6c9c041eedb599510154c3c1a6700b40.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 670995
  [tran_published] => 2019-09-04
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 草原英才
          [1] => 招聘
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2506771
      [url] => /a/10001/201903/ff71424c46caa95537be56bbb4bc1e87.jpg
    )

  [description] => 3月1日,开学第一天,包头新闻网直播记者将走进民族路小学,现场直播孩子们的开学典礼,问问孩子们第一天上学的感受,聊聊孩子们寒假作业是否完成……
  [recommend] => 0
  [published] => 1551402049
  [sort] => 0
  [title] => 开学第一天:春季追梦人
  [url] => /p/651751.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 开学
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12313
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,832,826,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2506771
          [url] => /a/10001/201903/ff71424c46caa95537be56bbb4bc1e87.jpg
        )

    )

  [id] => 651751
  [tran_published] => 2019-03-01
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 开学
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2498488
      [url] => /a/10001/201902/6d73328621a7bab1707623d693f9fedc.jpg
    )

  [description] => 包头日报社业务公开课,特别邀请内蒙古日报融媒体中心主任郝彬分享新媒体内容策划生产。
  [recommend] => 0
  [published] => 1551229200
  [sort] => 0
  [title] => 包头日报社业务公开课|新媒体内容策划生产
  [url] => /p/651517.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 融媒体
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 122833
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,826,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2498488
          [url] => /a/10001/201902/6d73328621a7bab1707623d693f9fedc.jpg
        )

    )

  [id] => 651517
  [tran_published] => 2019-02-27
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 融媒体
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2482021
          [url] => /a/10001/201902/4287f15bfb852444aacc60535dd68c6a.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 情人节
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22970
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,826,
  [url] => /p/650662.html
  [title] => 瑞雪兆丰年 包头终于下大雪啦!
  [description] => 2月14日,情人节,大年正月初十,包头迎来了猪年瑞雪。包头新闻网直播记者带你一起关注这场降雪情况。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1550827100
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2482021
      [url] => /a/10001/201902/4287f15bfb852444aacc60535dd68c6a.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 650662
  [tran_published] => 2019-02-22
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 情人节
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2489779
          [url] => /a/10001/201902/0790374bea361167a25510bcdbe83326.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 故宫
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 750
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,826,
  [url] => /p/650980.html
  [title] => 今天来故宫,和我们一起到白头吧!
  [description] => “一下雪,故宫就成了紫禁城。”一句话,道破了故宫与雪的不解之缘。每逢下雪,总少不了要去故宫赏雪。今天,北京的天空洋洋洒洒地飘起了雪花。而故宫的门票却早在12号就已售罄。没抢到门票也不要紧,我们带您到故宫看雪!
  [sourceurl] => 
  [published] => 1550113200
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2489779
      [url] => /a/10001/201902/0790374bea361167a25510bcdbe83326.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 650980
  [tran_published] => 2019-02-14
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 故宫
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2481976
          [url] => /a/10001/201902/e60c60ff8561054691741fe7ffab7713.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 六畜
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 189826
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,826,
  [url] => /p/650650.html
  [title] => “百猪拱福·历代猪文物图片展”邀您新春共话吉祥
  [description] => 俗话说,六畜猪为首。猪被驯化后,因其温驯老实易繁殖,可以给人们带来经济上、生活上的丰盈富足,又被人冠以诚实质朴、安然居福、福禄吉祥的象征,被誉为百姓家的“摇钱树”、“聚宝盆”。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1550026800
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2481976
      [url] => /a/10001/201902/e60c60ff8561054691741fe7ffab7713.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 650650
  [tran_published] => 2019-02-13
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 六畜
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2490097
          [url] => /a/10001/201902/2885f9580125216a03b50c9a01296a6c.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 春运
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18322
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,826,
  [url] => /p/651022.html
  [title] => 看看北京南站的春运最高峰
  [description] => 今天,北京南站将迎来春运最高峰,现场直播——回家。

每年的此时此刻,亿万国人都不约而同地加入春运大军,踏上了回家的旅途。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1549002600
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2490097
      [url] => /a/10001/201902/2885f9580125216a03b50c9a01296a6c.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 651022
  [tran_published] => 2019-02-01
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 春运
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多