Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1375231
          [url] => /a/10001/201808/84a28539d0b702f404ee81389be89101.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 攻坚
      [1] => 甘肃
      [2] => 采访团
      [3] => 脱贫
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 145805
      [1] => 2671
      [2] => 400
      [3] => 28851
      [4] => 35828
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1653,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmgsx/p/617098.html
  [title] => 脱贫攻坚看甘肃丨2018全国百家网媒扶贫攻坚典型宣传活动圆满落幕
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535448864
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1375231
      [url] => /a/10001/201808/84a28539d0b702f404ee81389be89101.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 617098
  [tran_published] => 2018-08-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 352
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 中国甘肃网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 中国甘肃网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 甘肃
          [1] => 攻坚
          [2] => 采访团
          [3] => 脱贫
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1375171
          [url] => /a/10001/201808/86f16b44ebe5c9e839f0ac0e30a22ff6.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 古堡
      [1] => 会宁
      [2] => 大沟镇
      [3] => 张继祖
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 147409
      [1] => 145805
      [2] => 47296
      [3] => 45845
      [4] => 147382
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1653,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmgsx/p/617095.html
  [title] => 白银会宁县以文化纽带激活旱塬乡村游 开启公益扶贫新纪元 
  [description] => 厍弆村的堡子会宁县委书记王科健在主持开幕式时表示,举行“大沟深处杏花村·厍弆”公益扶贫乡村旅游节,必将开启会宁公益扶贫乡村旅游的新纪元。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535448744
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1375171
      [url] => /a/10001/201808/86f16b44ebe5c9e839f0ac0e30a22ff6.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 617095
  [tran_published] => 2018-08-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 372
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 张继祖
          [1] => 会宁
          [2] => 古堡
          [3] => 大沟镇
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国甘肃网
        )

    )

  [source] => 中国甘肃网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1375162
          [url] => /a/10001/201808/1da7373fbfc414250643f0a7172405f8.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 甘肃
      [1] => 许可证
      [2] => 编号
      [3] => 甄春雷
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 48101
      [1] => 147400
      [2] => 2671
      [3] => 21365
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1653,
  [url] => /p/617092.html
  [title] => 脱贫攻坚看甘肃|会宁县厍弆村:精准扶贫到村到户 产业扶贫助力脱贫(视频)
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535448680
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1375162
      [url] => /a/10001/201808/1da7373fbfc414250643f0a7172405f8.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 617092
  [tran_published] => 2018-08-28
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 编号
          [1] => 甄春雷
          [2] => 甘肃
          [3] => 许可证
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1375108
          [url] => /a/10001/201808/42f4eb45ff4ae0912086fd8530a9db15.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 贫困户
      [1] => 爱心
      [2] => 着力
      [3] => 工作队
      [4] => 脱贫
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 145805
      [1] => 35828
      [2] => 34639
      [3] => 1028
      [4] => 1453
      [5] => 21898
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1653,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmgsx/p/617089.html
  [title] => 榆中县庙咀村第一书记高银:驻村更“驻心” 扶贫且“扶志”
  [description] => 同时,他充分发挥自身优势,在所驻村设立了甘肃省摄影艺术家协会摄影基地、青少年摄影报农耕体验基地、青城书画院写生创作基地,每月组织书画名家和爱心人士来庙咀村体验西北传统农耕文化,以文化为载体宣传本村自然风光,带动庭院经济收入4000余元。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535448582
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1375108
      [url] => /a/10001/201808/42f4eb45ff4ae0912086fd8530a9db15.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 617089
  [tran_published] => 2018-08-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 498
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 中国甘肃网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 中国甘肃网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 工作队
          [2] => 贫困户
          [3] => 爱心
          [4] => 着力
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1375084
          [url] => /a/10001/201808/78448727fed332e535f9c1dfb3dbb0c8.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 养殖场
      [1] => 入股
      [2] => 李平平
      [3] => 李满柱
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 43600
      [1] => 145805
      [2] => 147376
      [3] => 147379
      [4] => 51608
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1653,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmgsx/p/617083.html
  [title] => 庄浪吊沟村:养牛养出“新花样” 开启村民致富新门路
  [description] => “吊沟村还设立了土地入股、劳务入股、资金入股、投牛入股、集体入股、技术入股等6种入股形式,最大程度上挖掘农户的增收潜力。”
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535448525
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1375084
      [url] => /a/10001/201808/78448727fed332e535f9c1dfb3dbb0c8.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 617083
  [tran_published] => 2018-08-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 388
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 养殖场
          [1] => 李平平
          [2] => 李满柱
          [3] => 入股
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国甘肃网
        )

    )

  [source] => 中国甘肃网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1375060
          [url] => /a/10001/201808/b8b0535eb3a339fb27c3c443e8bb529f.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 会宁
      [1] => 大沟镇
      [2] => 大沟
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 147382
      [1] => 145805
      [2] => 47296
      [3] => 147385
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1653,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmgsx/p/617086.html
  [title] => 脱贫攻坚看甘肃|白银会宁大沟杏花村: 千座蔬菜大棚成为村民致富引擎(组图)
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535448525
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1375060
      [url] => /a/10001/201808/b8b0535eb3a339fb27c3c443e8bb529f.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 617086
  [tran_published] => 2018-08-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 411
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 大沟镇
          [1] => 会宁
          [2] => 大沟
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国甘肃网
        )

    )

  [source] => 中国甘肃网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1368874
          [url] => /a/10001/201808/69338b5e99b82d9396d6eb4914efc702.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 秦安
      [1] => 陈二虎
      [2] => 福雨塑
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 146968
      [1] => 145805
      [2] => 146971
      [3] => 146908
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1653,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmgsx/p/616735.html
  [title] => 脱贫攻坚看甘肃丨秦安县退伍老兵陈二虎:办好企业“福”泽乡亲 (图)
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535259270
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1368874
      [url] => /a/10001/201808/69338b5e99b82d9396d6eb4914efc702.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 616735
  [tran_published] => 2018-08-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 252
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 陈二虎
          [1] => 福雨塑
          [2] => 秦安
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国甘肃网
        )

    )

  [source] => 中国甘肃网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1368850
          [url] => /a/10001/201808/a59a241dd5d837a60cfb9389d505a2d6.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 认购
      [1] => 果树
      [2] => 秦安县
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8671
      [1] => 145805
      [2] => 17664
      [3] => 146959
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1653,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmgsx/p/616732.html
  [title] => 脱贫攻坚看甘肃| 天水秦安县:产业扶贫出新招 “果树认购”助农户(组图)
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1535259165
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1368850
      [url] => /a/10001/201808/a59a241dd5d837a60cfb9389d505a2d6.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 616732
  [tran_published] => 2018-08-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 397
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 认购
          [1] => 果树
          [2] => 秦安县
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国甘肃网
        )

    )

  [source] => 中国甘肃网
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多