Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 548995
          [url] => /a/10001/201710/0e290abb4a612698fa3f28a4e70729dd.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 交通
      [2] => 交管
      [3] => 两客
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 73018
      [1] => 45
      [2] => 519
      [3] => 95467
      [4] => 12304
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,44,1087,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmbtxfbt/p/566521.html
  [title] => 交通出行有杆秤 唤你一颗文明心
  [description] => 交通出行是杆秤,你愿做那颗文明的星吗?不论愿不愿意,从7月20日至今,包头已经展开了隐患“歼灭战”、路面“防控战”、宣传“攻势战”、共治“合成战”四场战役,通过交通“秤杆”的撬动,唤你一颗文明的心。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1507858427
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 548995
      [url] => /a/10001/201710/0e290abb4a612698fa3f28a4e70729dd.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 566521
  [tran_published] => 2017-10-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 1
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 洪彬
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 洪彬
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 交通
          [2] => 两客
          [3] => 交管
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 338289
      [url] => /a/10001/2017/0413/1492046945963.jpg
    )

  [description] => 自治区文明家庭事迹展播(二)
  [recommend] => 0
  [published] => 1492046947
  [sort] => 0
  [title] => 【文明包头】千家万户好家风 撑起社会好风气
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmbtxfbt/p/540109.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 文明包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 64402
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,35,5,1087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 338289
          [url] => /a/10001/2017/0413/1492046945963.jpg
        )

    )

  [id] => 540109
  [tran_published] => 2017-04-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 1
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 文明包头
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 561238
          [url] => /a/10001/201710/9fa92b3718c4aa0356d114de3b857c44.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 城市
      [1] => 案件
      [2] => 管理
      [3] => 数字化
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 670
      [1] => 852
      [2] => 1976
      [3] => 14309
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,35,5,1087,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmbtxfbt/p/523407.html
  [title] => 城市管理有了“智慧大脑”
  [description] => 数字化城市管理指挥调度系统的运行丰富了城市管理手段、理顺了机制、提高了效率,下一步,数字化城管将结合“智慧包头”建设的总体安排,做好“智慧大脑”,为广大市民创造出更整洁、更有序、更宜居的美丽包头、幸福包头
  [sourceurl] => 
  [published] => 1479343412
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 561238
      [url] => /a/10001/201710/9fa92b3718c4aa0356d114de3b857c44.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 523407
  [tran_published] => 2016-11-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 2
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 城市
          [1] => 案件
          [2] => 管理
          [3] => 数字化
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 561241
      [url] => /a/10001/201710/b49e6ebd98d83eafdd5aa6d9c7b8cd0e.jpg
    )

  [description] => “多谋民生之利、多解民生之忧,逐步推动民生工作由满足群众基本需求向满足群众多样化需求转变,让人民群众实实在在感受到生活中的新变化。”期待美好生活感受幸福包头
  [recommend] => 0
  [published] => 1358045595
  [sort] => 0
  [title] => 期待美好生活感受幸福包头
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wmbtxfbt/p/344746.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 民生
      [1] => 低保
      [2] => 提高
      [3] => 居民收入
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1447
      [1] => 29972
      [2] => 582
      [3] => 9187
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,35,5,1087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 561241
          [url] => /a/10001/201710/b49e6ebd98d83eafdd5aa6d9c7b8cd0e.jpg
        )

    )

  [id] => 344746
  [tran_published] => 2013-01-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 2
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 低保
          [1] => 居民收入
          [2] => 民生
          [3] => 提高
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多