Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4922688
      [url] => /a/10001/202009/e09993e64901463e029847fafc5944fd.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600391280
  [sort] => 0
  [title] => 95号汽油重回“5元时代”?本周油价或迎大幅下调 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/705808.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 原油
      [1] => 下调
      [2] => 95
      [3] => 40
      [4] => 汽油
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4042
      [1] => 30867
      [2] => 52647
      [3] => 9044
      [4] => 4177
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2108,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4922688
          [url] => /a/10001/202009/e09993e64901463e029847fafc5944fd.png
        )

    )

  [id] => 705808
  [tran_published] => 6小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 7
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 原油
          [1] => 下调
          [2] => 95
          [3] => 40
          [4] => 汽油
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4913894
      [url] => /a/10001/202009/ca0e3477306921bd2353c2cb1dda66f3.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600330638
  [sort] => 0
  [title] => 中科院院长:把美国“卡脖子”清单变成科研清单 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/705703.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4913894
          [url] => /a/10001/202009/ca0e3477306921bd2353c2cb1dda66f3.jpg
        )

    )

  [id] => 705703
  [tran_published] => 23小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 10
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4913739
      [url] => /a/10001/202009/ed795eeb4d023e64de24fee00afd47a7.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600329541
  [sort] => 0
  [title] => 太恶劣!阳性改阴性!2人篡改核酸报告回国 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/705686.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 检测
      [1] => 核酸
      [2] => 菲律宾
      [3] => 使馆
      [4] => 机构
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 328
      [1] => 24392
      [2] => 1870
      [3] => 14947
      [4] => 2098
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4913739
          [url] => /a/10001/202009/ed795eeb4d023e64de24fee00afd47a7.jpg
        )

    )

  [id] => 705686
  [tran_published] => 23小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 4
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 检测
          [1] => 核酸
          [2] => 菲律宾
          [3] => 使馆
          [4] => 机构
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202009/b705071ce548e07d73fde7967543b46e.jpg
    )

  [description] => 记者近日走进了位于上海自贸区临港新片区内的上汽临港工厂。这里作为上汽乘用车在国内的四大生产基地之一,也是目前国内最现代化的整车生产基地。在这占地120万平方米的空间里,汽车年产能达到57万辆,而平均一辆车的下线时间仅为76秒。(来源:新华社)
  [recommend] => 0
  [published] => 1599792233
  [sort] => 0
  [title] => 平均76秒一辆整车下线! 围观中国制造新速度
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/704859.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 整车
      [1] => 76秒
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22295
      [1] => 240125
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,5,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202009/b705071ce548e07d73fde7967543b46e.jpg
        )

    )

  [id] => 704859
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:32
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200911/2f4/38066_1599792143_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 2
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 整车
          [1] => 76秒
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4861227
      [url] => /a/10001/202009/9989121c059c3fd8b6735655af7e8ea4.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599787876
  [sort] => 0
  [title] => 中印外长达成五点共识! 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/704830.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 国外
      [1] => 边境地区
      [2] => 中印
      [3] => 中印关系
      [4] => 双方
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 14535
      [1] => 40844
      [2] => 3622
      [3] => 129151
      [4] => 5821
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4861227
          [url] => /a/10001/202009/9989121c059c3fd8b6735655af7e8ea4.png
        )

    )

  [id] => 704830
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 8
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 国外
          [1] => 边境地区
          [2] => 中印
          [3] => 中印关系
          [4] => 双方
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4842031
      [url] => /a/10001/202009/0548fb87b68a9738816a8926d7ea3373.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599642035
  [sort] => 0
  [title] => 志愿者出现"潜在不明疾病",这地新冠疫苗试验被暂停! 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/704562.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4842031
          [url] => /a/10001/202009/0548fb87b68a9738816a8926d7ea3373.png
        )

    )

  [id] => 704562
  [tran_published] => 09-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 20
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4840996
      [url] => /a/10001/202009/727f7327f12ad4724dd5b041b14aeabd.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599619572
  [sort] => 0
  [title] => 印军非法越境且鸣枪威胁,外交部:严重挑衅! 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/704398.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 印方
      [1] => 边境
      [2] => 鸣枪
      [3] => 中印
      [4] => 赵立坚
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22579
      [1] => 16525
      [2] => 207624
      [3] => 3622
      [4] => 236864
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4840996
          [url] => /a/10001/202009/727f7327f12ad4724dd5b041b14aeabd.jpeg
        )

    )

  [id] => 704398
  [tran_published] => 09-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 10
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 印方
          [1] => 边境
          [2] => 鸣枪
          [3] => 中印
          [4] => 赵立坚
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4832346
      [url] => /a/10001/202009/14ffa811443171715384dcf0cd8465da.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599554802
  [sort] => 0
  [title] => 梅西回归巴萨训练场 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/704307.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 梅西
      [1] => 巴萨
      [2] => 俱乐部
      [3] => 训练
      [4] => 转会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8886
      [1] => 122271
      [2] => 2535
      [3] => 1501
      [4] => 154813
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4832346
          [url] => /a/10001/202009/14ffa811443171715384dcf0cd8465da.jpeg
        )

    )

  [id] => 704307
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 11
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 梅西
          [1] => 巴萨
          [2] => 俱乐部
          [3] => 训练
          [4] => 转会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多