Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 我市日前举办第七个“全国扶贫日”活动、包头市消费扶贫集中采购展销服务中心揭牌暨消费扶贫“三专一平台”启动仪式
  [recommend] => 0
  [published] => 1603158725
  [sort] => 0
  [title] => 包头市消费扶贫集中采购展销服务中心揭牌 12个直播间“带货” 贫困地区农产品
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szbt/p/709884.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 扶贫
      [1] => 标题
      [2] => 展销
      [3] => 消费
      [4] => 包头市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2586
      [1] => 22049
      [2] => 13892
      [3] => 2785
      [4] => 12
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 709884
  [tran_published] => 10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 扶贫
          [1] => 标题
          [2] => 展销
          [3] => 消费
          [4] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603158529
  [sort] => 0
  [title] => “真金白银”支持少数民族事业发展
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szbt/p/709882.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67354
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 709882
  [tran_published] => 10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 0
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵永峰
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵永峰
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603155574
  [sort] => 0
  [title] => 市工商联赴外地开展招商推介
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szbt/p/709839.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23217
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 709839
  [tran_published] => 10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 0
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭健
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭健
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1601689187
  [sort] => 0
  [title] => 赵江涛慰问节日期间坚守一线干部职工
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szbt/p/708008.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 72979
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 708008
  [tran_published] => 10-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 88
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1601273888
  [sort] => 0
  [title] => 土右旗纪委监委:深入一线 反对餐饮浪费监督在行动
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szbt/p/707953.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 707953
  [tran_published] => 09-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4301988
      [url] => /a/10001/202007/0739adaa268c9a08c6f4f2b8a0b06af4.jpg
    )

  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1593773426
  [sort] => 0
  [title] => 包头市举办2020年创建全国文明城市培训会
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szbt/p/693279.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 创城
      [1] => 文明城市
      [2] => 培训
      [3] => 创建
      [4] => 争创
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9576
      [1] => 9269
      [2] => 1054
      [3] => 16447
      [4] => 8636
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4301988
          [url] => /a/10001/202007/0739adaa268c9a08c6f4f2b8a0b06af4.jpg
        )

    )

  [id] => 693279
  [tran_published] => 07-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 创城
          [1] => 文明城市
          [2] => 培训
          [3] => 创建
          [4] => 争创
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4295068
      [url] => /a/10001/202006/ffa43b223a355d546d4587a1428b59e3.png
    )

  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1593420069
  [sort] => 0
  [title] => 美食季上的非遗味道
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szbt/p/692393.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 技艺
      [1] => 传承
      [2] => 贾茂田
      [3] => 金属丝
      [4] => 青城
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5446
      [1] => 67268
      [2] => 14945
      [3] => 231294
      [4] => 231295
      [5] => 10831
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4295068
          [url] => /a/10001/202006/ffa43b223a355d546d4587a1428b59e3.png
        )

    )

  [id] => 692393
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 32
  [shares] => 0
  [digg] => 32
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 技艺
          [1] => 传承
          [2] => 贾茂田
          [3] => 金属丝
          [4] => 青城
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1593419827
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古社会主义学院新校区建设项目开工奠基 布小林出席开工仪式
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szbt/p/692389.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古
      [1] => 学院
      [2] => 自治区
      [3] => 校区
      [4] => 社会主义
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30
      [1] => 67268
      [2] => 4701
      [3] => 215
      [4] => 25682
      [5] => 1327
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692389
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古
          [1] => 学院
          [2] => 自治区
          [3] => 校区
          [4] => 社会主义
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多