Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603180642
  [sort] => 0
  [title] => 中信银行呼和浩特分行开展扶贫日宣传活动
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shxf/p/709969.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 709969
  [tran_published] => 10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603180517
  [sort] => 0
  [title] => 中信银行办理首笔区块链跨境人民币进口信用证业务
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shxf/p/709967.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 709967
  [tran_published] => 10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 39
  [shares] => 0
  [digg] => 39
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1602752796
  [sort] => 0
  [title] => 中信银行呼和浩特分行2021年校园招聘公告
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shxf/p/709329.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 709329
  [tran_published] => 10-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5118264
      [url] => /a/10001/202010/17005d32de22088404af300573b563f6.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1602577946
  [sort] => 0
  [title] => 让生活中的数字密码 开启7星彩的幸运之旅
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shxf/p/708894.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5118264
          [url] => /a/10001/202010/17005d32de22088404af300573b563f6.png
        )

    )

  [id] => 708894
  [tran_published] => 10-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5117108
      [url] => /a/10001/202010/03dd94b570ea4904039f2cddd4932f90.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1602549480
  [sort] => 0
  [title] => 美年大健康:健康同行 相伴99
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shxf/p/708768.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5117108
          [url] => /a/10001/202010/03dd94b570ea4904039f2cddd4932f90.jpeg
        )

    )

  [id] => 708768
  [tran_published] => 10-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 0
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4985164
      [url] => /a/10001/202009/a910fea5bee4b2124922ded1681a809d.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600995051
  [sort] => 0
  [title] => 9月25日包头花粉实况及浓度预报,很低 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shxf/p/706903.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1975,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4985164
          [url] => /a/10001/202009/a910fea5bee4b2124922ded1681a809d.png
        )

    )

  [id] => 706903
  [tran_published] => 09-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 7
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4901921
      [url] => /a/10001/202009/2928846b47cb24cae0c37b10c8c43841.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600218996
  [sort] => 0
  [title] => 9月16日包头花粉实况及浓度预报,较低 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shxf/p/705371.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1975,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4901921
          [url] => /a/10001/202009/2928846b47cb24cae0c37b10c8c43841.png
        )

    )

  [id] => 705371
  [tran_published] => 09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4765838
      [url] => /a/10001/202008/fc01f40137c79f590fcb97cd6e1368b8.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1598863687
  [sort] => 0
  [title] => @包头车主!超10万辆车紧急召回,涉及奔驰等多个品牌!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shxf/p/703124.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4765838
          [url] => /a/10001/202008/fc01f40137c79f590fcb97cd6e1368b8.png
        )

    )

  [id] => 703124
  [tran_published] => 08-31
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 2
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多