Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1578617818
  [sort] => 0
  [title] => 全面提升宜居水平推动全市农村牧区人居环境提档升级
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/qmshggzwn/p/676391.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 人居
      [1] => 整治
      [2] => 牧区
      [3] => 秸秆
      [4] => 农村
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 54158
      [1] => 72979
      [2] => 8627
      [3] => 3378
      [4] => 34881
      [5] => 1546
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1792,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 676391
  [tran_published] => 01-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 339
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 人居
          [1] => 整治
          [2] => 牧区
          [3] => 秸秆
          [4] => 农村
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1575250996
  [sort] => 0
  [title] => 固阳县:强化“四心”服务 深入推进“放管服”改革
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/qmshggzwn/p/674909.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 服务
      [1] => 事项
      [2] => 政务
      [3] => 便民服务
      [4] => 群众
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 181
      [1] => 72979
      [2] => 5035
      [3] => 3213
      [4] => 2328
      [5] => 64
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1792,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 674909
  [tran_published] => 2019-12-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 241
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 服务
          [1] => 事项
          [2] => 政务
          [3] => 便民服务
          [4] => 群众
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1574989527
  [sort] => 0
  [title] => 稀土高新区: 党建引领 三区联动 探索城市基层党建新路径
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/qmshggzwn/p/674832.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 党建
      [1] => 社区
      [2] => 党工委
      [3] => 高新区
      [4] => 党组织
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9410
      [1] => 72979
      [2] => 323
      [3] => 12107
      [4] => 695
      [5] => 6887
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1792,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 674832
  [tran_published] => 2019-11-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 289
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 党建
          [1] => 社区
          [2] => 党工委
          [3] => 高新区
          [4] => 党组织
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1573779439
  [sort] => 0
  [title] => “包头24小时警局”创新警务模式
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/qmshggzwn/p/674194.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 警局
      [1] => 24
      [2] => 包头
      [3] => 平台
      [4] => 群众
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 72979
      [1] => 106993
      [2] => 64114
      [3] => 45
      [4] => 374
      [5] => 64
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1792,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 674194
  [tran_published] => 2019-11-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 227
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 3
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 警局
          [1] => 24
          [2] => 包头
          [3] => 平台
          [4] => 群众
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1572139408
  [sort] => 0
  [title] => 市林业和草原局:大力推进林业草原生态保护修复
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/qmshggzwn/p/673387.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 湿地
      [1] => 保护
      [2] => 生态
      [3] => 林草
      [4] => 草原
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 631
      [1] => 72979
      [2] => 274
      [3] => 1162
      [4] => 217055
      [5] => 638
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1792,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 673387
  [tran_published] => 2019-10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 241
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 6
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 湿地
          [1] => 保护
          [2] => 生态
          [3] => 林草
          [4] => 草原
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1571705899
  [sort] => 0
  [title] => 精准服务推动我市老干部工作改革创新
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/qmshggzwn/p/673232.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 离退休
      [1] => 老干部
      [2] => 党建
      [3] => 干部
      [4] => 老同志
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2341
      [1] => 72979
      [2] => 5434
      [3] => 9410
      [4] => 587
      [5] => 33162
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1792,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 673232
  [tran_published] => 2019-10-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 480
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 离退休
          [1] => 老干部
          [2] => 党建
          [3] => 干部
          [4] => 老同志
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1571534618
  [sort] => 0
  [title] => 土右旗深入推进社会治理体制改革
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/qmshggzwn/p/673187.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 法律
      [1] => 服务
      [2] => 推进
      [3] => 办案
      [4] => 法律援助
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4875
      [1] => 72979
      [2] => 181
      [3] => 12949
      [4] => 14877
      [5] => 8280
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1792,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 673187
  [tran_published] => 2019-10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 489
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 法律
          [1] => 服务
          [2] => 推进
          [3] => 办案
          [4] => 法律援助
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1571361863
  [sort] => 0
  [title] => 打好打赢全市教育脱贫攻坚战
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/qmshggzwn/p/673121.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 建档立卡
      [1] => 教师
      [2] => 学校
      [3] => 学生
      [4] => 结对
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 41246
      [1] => 72979
      [2] => 3351
      [3] => 2496
      [4] => 294
      [5] => 22945
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1792,2049,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 673121
  [tran_published] => 2019-10-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 427
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 建档立卡
          [1] => 教师
          [2] => 学校
          [3] => 学生
          [4] => 结对
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    

查看更多