Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 816055
          [url] => /a/10001/201803/4789cd469c3036f8155a2d1bc804880f.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 检测
      [1] => 厂家
      [2] => 代理商
      [3] => 甲醛
      [4] => 吕怡燃
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4970
      [1] => 8529
      [2] => 121425
      [3] => 4347
      [4] => 328
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,251,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/puguangtai/p/590977.html
  [title] => 大过年的,包头这家人却遇到了这样的事……
  [description] => 据吕怡燃介绍,她曾电话联系东莞市米娜家居用品有限公司总经理唐剑,对方表示目前不予退款有两个原因,一是厂家收到的退货有损坏,二是厂家不予承认代理商和消费者单方检测家具的结果。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1519865857
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 816055
      [url] => /a/10001/201803/4789cd469c3036f8155a2d1bc804880f.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 590977
  [tran_published] => 2018-03-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 465
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 7
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 代理商
          [1] => 甲醛
          [2] => 吕怡燃
          [3] => 厂家
          [4] => 检测
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多