Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1646077
      [url] => /a/10001/201809/756ad472657b5aef1ed3a308fc19e95f.jpg
    )

  [description] => 近年来,九原区共有3家单位命名为自治区级民族团结进步模范集体,131家单位命名为市级民族团结进步示范单位,179家单位命名为区本级民族团结进步示范单位。
  [recommend] => 0
  [published] => 1538271313
  [sort] => 0
  [title] => 九原区民族团结进步事业成效显著
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mztjjbhdy/p/623269.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 九原区
      [1] => 少数民族
      [2] => 民族团结
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2218
      [1] => 33699
      [2] => 260
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,1702,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1646077
          [url] => /a/10001/201809/756ad472657b5aef1ed3a308fc19e95f.jpg
        )

    )

  [id] => 623269
  [tran_published] => 2018-09-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 379
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 4
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 少数民族
          [1] => 民族团结
          [2] => 九原区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1560694
          [url] => /a/10001/201809/3640493b80c2f3c588d13f33235c2b80.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 少数民族
      [1] => 民族
      [2] => 哈达
      [3] => 民族团结
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2218
      [1] => 23219
      [2] => 16940
      [3] => 33699
      [4] => 4589
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,1702,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mztjjbhdy/p/621631.html
  [title] => 青山区“第35个民族团结进步月”活动启动
  [description] => 从今年7月份开始,青山区以民族团结进步创建“八进”为载体,组织全区各机关、街镇、社区、村、学校、企业、宗教场所等单位积极开展民族团结进步示范单位创建工作。活动月启动仪式上,赵家营小学等25家区级民族团结进步示范单位正式命名授牌。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1537433318
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1560694
      [url] => /a/10001/201809/3640493b80c2f3c588d13f33235c2b80.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 621631
  [tran_published] => 2018-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 439
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 少数民族
          [1] => 哈达
          [2] => 民族团结
          [3] => 民族
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 姬卉春
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 姬卉春
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1537175494
  [sort] => 0
  [title] => 坚持和完善民族区域自治制度——一论扎实推进民族团结进步事业
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mztjjbhdy/p/620959.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 民族
      [1] => 自治
      [2] => 民族区域
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 48053
      [1] => 83239
      [2] => 43152
      [3] => 4589
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,206,1702,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 620959
  [tran_published] => 2018-09-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 259
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民族区域
          [1] => 自治
          [2] => 民族
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网-《内蒙古日报》
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网-《内蒙古日报》
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1478248
          [url] => /a/10001/201809/d6857e406112ae0b1c7321dc2d25930e.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 宫伟恩
      [1] => 民族团结
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33699
      [1] => 29832
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,1702,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mztjjbhdy/p/619381.html
  [title] => 画好民族团结同心圆
  [description] => 今年的民族团结进步活动以“画好民族团结同心圆,守护祖国北疆风景线”为主题,开展了形式多样的民族团结宣传教育活动,营造民族团结、社会稳定的良好社会局面。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1536541163
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1478248
      [url] => /a/10001/201809/d6857e406112ae0b1c7321dc2d25930e.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 619381
  [tran_published] => 2018-09-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 497
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民族团结
          [1] => 宫伟恩
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1471876
          [url] => /a/10001/201809/9e1aff1bdff327398e5e0413cfe05328.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 民族
      [1] => 进步
      [2] => 创建活动
      [3] => 民族团结
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33699
      [1] => 23
      [2] => 4589
      [3] => 23852
      [4] => 33698
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,1702,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mztjjbhdy/p/619342.html
  [title] => 我市部署民族团结进步活动月活动
  [description] => 据了解,在民族团结进步月,我市将开展党的民族理论和民族政策宣传教育活动,在全社会形成“民族团结进步、社会和谐发展”的良好氛围;
  [sourceurl] => 
  [published] => 1536455469
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1471876
      [url] => /a/10001/201809/9e1aff1bdff327398e5e0413cfe05328.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 619342
  [tran_published] => 2018-09-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 268
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民族团结
          [1] => 民族
          [2] => 进步
          [3] => 创建活动
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 王雪仙
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 王雪仙
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 创建
      [1] => 进步
      [2] => 民族团结
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33699
      [1] => 83239
      [2] => 23852
      [3] => 16447
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,206,1702,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mztjjbhdy/p/613347.html
  [title] => 【新时代 新作为 新篇章】内蒙古民族团结进步创建活动扎实有效开展
  [description] =>        
  [sourceurl] => 
  [published] => 1532936533
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 613347
  [tran_published] => 2018-07-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 297
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民族团结
          [1] => 进步
          [2] => 创建
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网-《内蒙古日报》
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网-《内蒙古日报》
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 940288
      [url] => /a/10001/201805/663ae71b60a37be6f31f411296b03574.jpg
    )

  [description] => 民族团结的花儿最鲜艳,民族团结的果实最甜蜜,民族团结的人民最幸福,民族团结的国家最强盛。对包头这样的边疆少数民族地区来说,民族团结和边疆稳固是人民安居乐业不可或缺的前提,是社会长治久安不能离开的保障,是实现发展进步的生命线。
  [recommend] => 0
  [published] => 1526259397
  [sort] => 0
  [title] => 民族团结和边疆稳固是发展进步的生命线 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mztjjbhdy/p/600073.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 民族
      [1] => 边疆
      [2] => 民族团结
      [3] => 稳固
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33699
      [1] => 17044
      [2] => 4589
      [3] => 129183
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,1702,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 940288
          [url] => /a/10001/201805/663ae71b60a37be6f31f411296b03574.jpg
        )

    )

  [id] => 600073
  [tran_published] => 2018-05-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 280
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民族团结
          [1] => 边疆
          [2] => 民族
          [3] => 稳固
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多