Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4265374
          [url] => /a/10001/202006/e511fdecdd4eab2c6a478ca27826a868.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 气温
      [1] => 全市
      [2] => 旱情
      [3] => 气象
      [4] => 气象局
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1364
      [1] => 71296
      [2] => 258
      [3] => 11099
      [4] => 179
      [5] => 4181
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,44,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/688657.html
  [title] => 包头开启“炙烤”模式,不过周末可能……
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591252960
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4265374
      [url] => /a/10001/202006/e511fdecdd4eab2c6a478ca27826a868.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688657
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 气温
          [1] => 全市
          [2] => 旱情
          [3] => 气象
          [4] => 气象局
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李亚强
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李亚强
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4265066
          [url] => /a/10001/202006/974c9d6670b125504bdebd66f7b228a5.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 黄昕
      [1] => 老黄
      [2] => 二冶
      [3] => 李强
      [4] => 工作
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18442
      [1] => 228388
      [2] => 228389
      [3] => 207829
      [4] => 37899
      [5] => 174
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,44,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/688637.html
  [title] => 日“刷步”30000,工程经理老黄用双脚丈量安全
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591236588
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4265066
      [url] => /a/10001/202006/974c9d6670b125504bdebd66f7b228a5.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688637
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李强
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李强
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 黄昕
          [1] => 老黄
          [2] => 二冶
          [3] => 李强
          [4] => 工作
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264954
          [url] => /a/10001/202006/080e6f8fc46242f30d4dd4c4fce3bdd6.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 学时
      [1] => 专业科目
      [2] => 公需
      [3] => 2020
      [4] => 科目
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26377
      [1] => 228386
      [2] => 228387
      [3] => 206365
      [4] => 5812
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,44,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/688623.html
  [title] => 扶贫一线专业技术人员、援鄂医护人员……这些人参加职称评审不再要求学时
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591235107
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264954
      [url] => /a/10001/202006/080e6f8fc46242f30d4dd4c4fce3bdd6.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688623
  [tran_published] => 6小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 学时
          [1] => 专业科目
          [2] => 公需
          [3] => 2020
          [4] => 科目
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264933
          [url] => /a/10001/202006/1b8d55e9f6f1a964684f34ddd196a978.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 广场
      [1] => 灌溉
      [2] => 银河
      [3] => 雾森
      [4] => 喷头
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 850
      [1] => 67354
      [2] => 10301
      [3] => 23381
      [4] => 228372
      [5] => 35419
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,35,44,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/688617.html
  [title] => 爽歪歪!智能灌溉系统让包头这个广场云雾缭绕,仿佛置身“仙境”
  [description] => 6月3日,记者从包头市园林局获悉,银河广场在灌溉系统升级过程中,引入了雾森系统,这套神奇的灌溉系统就是制造“云雾缭绕”的“神器”,雾森系统启动后,游人行走于广场绿化带间,犹如脚踏云雾,步入仙境
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591234202
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264933
      [url] => /a/10001/202006/1b8d55e9f6f1a964684f34ddd196a978.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688617
  [tran_published] => 6小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 广场
          [1] => 灌溉
          [2] => 银河
          [3] => 雾森
          [4] => 喷头
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵永峰
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵永峰
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264943
      [url] => /a/10001/202006/dd899522927046b0c90a1bca1019e6fe.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1591233962
  [sort] => 0
  [title] => 确定了!6月10日起,包头幼儿园、“小饭桌”陆续开放,自愿入园
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/688612.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 复课
      [1] => 幼儿园
      [2] => 防控
      [3] => 培训
      [4] => 开园
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15400
      [1] => 276
      [2] => 20157
      [3] => 1054
      [4] => 2706
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,35,44,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264943
          [url] => /a/10001/202006/dd899522927046b0c90a1bca1019e6fe.jpg
        )

    )

  [id] => 688612
  [tran_published] => 6小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 复课
          [1] => 幼儿园
          [2] => 防控
          [3] => 培训
          [4] => 开园
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264934
          [url] => /a/10001/202006/50ccc3a40fa2dd11b92fca84649c3423.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 补贴
      [1] => 建档立卡
      [2] => 就业
      [3] => 贫困
      [4] => 劳动力
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 270
      [1] => 89776
      [2] => 41246
      [3] => 1580
      [4] => 12845
      [5] => 8374
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,44,41,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/688611.html
  [title] => 福利来了!包头送你就业创业“大礼包”,看看能领多少?
  [description] =>  
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591233962
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264934
      [url] => /a/10001/202006/50ccc3a40fa2dd11b92fca84649c3423.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688611
  [tran_published] => 6小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 补贴
          [1] => 建档立卡
          [2] => 就业
          [3] => 贫困
          [4] => 劳动力
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李硕
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李硕
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264651
          [url] => /a/10001/202006/f489ae623ea0dea9d48a1f62148c013d.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4264652
          [url] => /a/10001/202006/21b6bdb93771bd00aa34dbc16509d9b1.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4264658
          [url] => /a/10001/202006/7b9bff63d037a98e49d5a00b5f59776d.gif
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 动物园
      [1] => 动物
      [2] => 土拨鼠
      [3] => 孩子
      [4] => 陆龟
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2588
      [1] => 351
      [2] => 7046
      [3] => 275
      [4] => 42790
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,44,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/688551.html
  [title] => 围观!劳动公园“疫”开放,“两栖朋友”忙着复工复产
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591177056
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264651
      [url] => /a/10001/202006/f489ae623ea0dea9d48a1f62148c013d.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 688551
  [tran_published] => 22小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 动物园
          [1] => 动物
          [2] => 土拨鼠
          [3] => 孩子
          [4] => 陆龟
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264323
          [url] => /a/10001/202006/c8a5b69b453049c847255d642aecda75.gif
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 木板
      [1] => 吕先生
      [2] => 大风
      [3] => 车辆
      [4] => 赔偿
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 56297
      [1] => 112060
      [2] => 31928
      [3] => 67354
      [4] => 2952
      [5] => 3643
      [6] => 8801
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,44,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/688523.html
  [title] => “天灾”vs“人祸”,大风天儿车“受伤”,谁之过?
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591170623
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264323
      [url] => /a/10001/202006/c8a5b69b453049c847255d642aecda75.gif
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688523
  [tran_published] => 06-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 木板
          [1] => 吕先生
          [2] => 大风
          [3] => 车辆
          [4] => 赔偿
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => ​霍晓霞
          [1] => 赵永峰
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => ​霍晓霞
      [1] => 赵永峰
    )

  [source] => 
)
    

查看更多