Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4184783
          [url] => /a/10001/202005/bf0eee0ff57d1dd020516ccdc56ed418.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 垃圾
      [1] => 分类
      [2] => 北重
      [3] => 集团
      [4] => 生活
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1861
      [1] => 8046
      [2] => 9180
      [3] => 625
      [4] => 530
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,122,125,134,1006,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/meitibaodao/p/686491.html
  [title] => 创建美丽厂区!看看包头这家企业都干了啥
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1589792277
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4184783
      [url] => /a/10001/202005/bf0eee0ff57d1dd020516ccdc56ed418.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 686491
  [tran_published] => 05-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 垃圾
          [1] => 分类
          [2] => 北重
          [3] => 集团
          [4] => 生活
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 女将
      [1] => 清扫车
      [2] => 小编
      [3] => 一辆辆
      [4] => 环卫工人
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 34683
      [1] => 34145
      [2] => 31082
      [3] => 226363
      [4] => 9850
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,122,125,134,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/meitibaodao/p/685917.html
  [title] => “最美”女司机 驾驶环卫车 扮靓城市道路
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1589157923
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685917
  [tran_published] => 05-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 457
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 女将
          [1] => 清扫车
          [2] => 小编
          [3] => 一辆辆
          [4] => 环卫工人
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4050538
          [url] => /a/10001/202004/8f4d7ff85c37ef8f217ec90fa423c9a5.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 拆除
      [1] => 破窗
      [2] => 一楼
      [3] => 街坊
      [4] => 搭建
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9288
      [1] => 213319
      [2] => 1078
      [3] => 686
      [4] => 33879
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,122,1006,125,134,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/meitibaodao/p/685328.html
  [title] => 包头这处近20年的沿街违建,终于拆了!
  [description] => 4月22日上午,昆区友谊街道办事处联合昆区城管综合执法局友谊办中队等单位,对少先路64号街坊沿线的破窗改店违建进行集中整治拆除
  [sourceurl] => 
  [published] => 1588152371
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4050538
      [url] => /a/10001/202004/8f4d7ff85c37ef8f217ec90fa423c9a5.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685328
  [tran_published] => 04-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 405
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 拆除
          [1] => 破窗
          [2] => 一楼
          [3] => 街坊
          [4] => 搭建
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3998845
      [url] => /a/10001/202004/8bf5dd8cf2ea509a0a8bcffdc5a058f3.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587630802
  [sort] => 0
  [title] => 附视频!包头这所中学院墙被砸40多个大洞,啥情况?
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/meitibaodao/p/684743.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 底店
      [1] => 校园
      [2] => 东墙
      [3] => 商户
      [4] => 私自
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8311
      [1] => 1009
      [2] => 75766
      [3] => 1202
      [4] => 224246
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1006,125,134,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3998845
          [url] => /a/10001/202004/8bf5dd8cf2ea509a0a8bcffdc5a058f3.jpeg
        )

    )

  [id] => 684743
  [tran_published] => 04-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 265
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 底店
          [1] => 校园
          [2] => 东墙
          [3] => 商户
          [4] => 私自
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3980789
      [url] => /a/10001/202004/6fdbcfbc2d8d91c12c5648bbd314fe21.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587459530
  [sort] => 0
  [title] => 包头使出这些大招,阻击“风吹起的沙”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/meitibaodao/p/684539.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 渣土
      [1] => 垃圾
      [2] => 扬尘
      [3] => 苫盖
      [4] => 包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 16615
      [1] => 1861
      [2] => 45237
      [3] => 35049
      [4] => 45
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1006,125,134,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3980789
          [url] => /a/10001/202004/6fdbcfbc2d8d91c12c5648bbd314fe21.jpeg
        )

    )

  [id] => 684539
  [tran_published] => 04-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 347
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 渣土
          [1] => 垃圾
          [2] => 扬尘
          [3] => 苫盖
          [4] => 包头
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3970985
      [url] => /a/10001/202004/018f48f42b23863b00a63b34c997607e.png
    )

  [description] => 友谊19街坊居民
  [recommend] => 0
  [published] => 1587343559
  [sort] => 0
  [title] => 包头这些违建被拆!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/meitibaodao/p/684343.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 昆区
      [1] => 19
      [2] => 街坊
      [3] => 友谊
      [4] => 办事处
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 137
      [1] => 54400
      [2] => 686
      [3] => 3298
      [4] => 3871
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1006,125,134,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3970985
          [url] => /a/10001/202004/018f48f42b23863b00a63b34c997607e.png
        )

    )

  [id] => 684343
  [tran_published] => 04-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 468
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 昆区
          [1] => 19
          [2] => 街坊
          [3] => 友谊
          [4] => 办事处
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3917691
      [url] => /a/10001/202004/93eb2772b9a94b0af8df35313189f23e.jpeg
    )

  [description] => 为了整治街边路面的环境卫生,城管执法人员还拿着铲子和钩子等工具,对沿街飘飞的春联、随意张贴的小广告进行了集中清理、铲除,将垃圾全部投放到垃圾桶里,由随行的环卫人员再集中整理清运
  [recommend] => 0
  [published] => 1586738764
  [sort] => 0
  [title] => 大扫除!包头城管这样做
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/meitibaodao/p/683759.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 城管
      [1] => 沿街
      [2] => 执法人员
      [3] => 整治
      [4] => 清理
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 840
      [1] => 224926
      [2] => 29935
      [3] => 8627
      [4] => 10305
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1006,122,125,134,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3917691
          [url] => /a/10001/202004/93eb2772b9a94b0af8df35313189f23e.jpeg
        )

    )

  [id] => 683759
  [tran_published] => 04-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 292
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 城管
          [1] => 沿街
          [2] => 执法人员
          [3] => 整治
          [4] => 清理
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 要在青山区城管综合执法局集中收运的固定时间倾倒餐厨垃圾,其余时间不得随意倾倒餐厨垃圾
  [recommend] => 0
  [published] => 1586738522
  [sort] => 0
  [title] => 注意,以后再这么干,最高罚50000!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/meitibaodao/p/683756.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 餐厨
      [1] => 垃圾
      [2] => 青山区
      [3] => 随意
      [4] => 单位
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 34024
      [1] => 1861
      [2] => 15
      [3] => 214208
      [4] => 2326
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,122,1006,134,125,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 683756
  [tran_published] => 04-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 327
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 餐厨
          [1] => 垃圾
          [2] => 青山区
          [3] => 随意
          [4] => 单位
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多