Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4985948
          [url] => /a/10001/202009/070eab559f289740a03fe6671a8bd700.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 新闻网
      [2] => 簌簌
      [3] => 粉丝
      [4] => 微信
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 741
      [2] => 241079
      [3] => 831
      [4] => 3329
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,152,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kuaixun/p/706982.html
  [title] => 抽奖啦!包头新闻网等你快来!
  [description] => 恭喜您在包头新闻网微信公众号留言点赞排名第一,包头新闻网将赠送您超实用的礼物,看到请及时联系我们哦!粉丝名单如下
  [sourceurl] => 
  [published] => 1601003992
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4985948
      [url] => /a/10001/202009/070eab559f289740a03fe6671a8bd700.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 706982
  [tran_published] => 09-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 0
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 新闻网
          [2] => 簌簌
          [3] => 粉丝
          [4] => 微信
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4446256
          [url] => /a/10001/202007/dd2b77a1f7d6996f82bd051bc3bbb749.gif
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 探测
      [1] => 探测器
      [2] => 火星
      [3] => 我国
      [4] => 23
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 40648
      [1] => 12571
      [2] => 1346
      [3] => 652
      [4] => 64155
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,152,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kuaixun/p/696514.html
  [title] => 向着火星,出发!
  [description] =>  
  [sourceurl] => 
  [published] => 1595486038
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4446256
      [url] => /a/10001/202007/dd2b77a1f7d6996f82bd051bc3bbb749.gif
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 696514
  [tran_published] => 07-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 探测
          [1] => 探测器
          [2] => 火星
          [3] => 我国
          [4] => 23
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3651935
      [url] => /a/10001/202003/dacb640706cd97f40a214b8c84bd61c5.jpg
    )

  [description] => 湖北除武汉以外,所有地市已连续1周无新增确诊病例;湖北以外省份,新增确诊病例7例,其中6例为境外输入病例。
  [recommend] => 0
  [published] => 1584016536
  [sort] => 0
  [title] => 国家卫健委:总体上我国本轮疫情流行高峰已经过去
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kuaixun/p/681160.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 病例
      [1] => 确诊
      [2] => 新增
      [3] => 疫情
      [4] => 武汉
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 17004
      [1] => 128585
      [2] => 35792
      [3] => 10528
      [4] => 26258
      [5] => 1689
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,200,152,197,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3651935
          [url] => /a/10001/202003/dacb640706cd97f40a214b8c84bd61c5.jpg
        )

    )

  [id] => 681160
  [tran_published] => 03-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 497
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 4
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 病例
          [1] => 确诊
          [2] => 新增
          [3] => 疫情
          [4] => 武汉
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 人民日报客户端
        )

    )

  [source] => 人民日报客户端
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3651496
          [url] => /a/10001/202003/f25ae15eb6df9865ddbfaea8aee51602.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3651550
          [url] => /a/10001/202003/fad58b2f3561f7861ff1c74f93610e2f.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3651525
          [url] => /a/10001/202003/80106796d7be0cb6939e9762585ef9ce.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 营业
      [1] => 路边
      [2] => 开门
      [3] => 广场
      [4] => 屈臣氏
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2972
      [1] => 21512
      [2] => 190519
      [3] => 850
      [4] => 23431
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 1
  [catids] => ,152,35,41,1999,2005,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kuaixun/p/681137.html
  [title] => 包头正焕发勃勃生机!
  [description] => 路边的超市已经开始正常营业海德电脑城门口准备开门纳客乌兰道路边已经停满了车融资商厦、屈臣氏、包百大楼即将开门营业昆区王府井百货商场逛街的顾客篮球场上矫健的身影大街上人来人往八一公园里晨练的人们苏宁广场内家长带着孩子玩耍外卖员准备送货营业中的青山万达广...
  [sourceurl] => 
  [published] => 1583999038
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3651496
      [url] => /a/10001/202003/f25ae15eb6df9865ddbfaea8aee51602.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 681137
  [tran_published] => 03-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 236
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 营业
          [1] => 路边
          [2] => 开门
          [3] => 广场
          [4] => 屈臣氏
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 接种
      [1] => 疫苗
      [2] => 青山区
      [3] => 家长
      [4] => 孩子
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22075
      [1] => 5128
      [2] => 15
      [3] => 277
      [4] => 275
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,152,35,41,1999,2005,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kuaixun/p/681135.html
  [title] => 能给孩子接种疫苗啦!但这些你要知道!
  [description] => 3月11日,刚从青山区振华社区卫生服务中心给孩子接种完乙肝疫苗的李女士说
  [sourceurl] => 
  [published] => 1583997514
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 681135
  [tran_published] => 03-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 443
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 接种
          [1] => 疫苗
          [2] => 青山区
          [3] => 家长
          [4] => 孩子
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 考试延后原定于3月14日进行的2020上半年教师资格证考试时间推迟
  [recommend] => 0
  [published] => 1583980945
  [sort] => 0
  [title] => 提醒!今年这些考试已推迟!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kuaixun/p/681130.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 2020
      [1] => 考试
      [2] => 包头市
      [3] => 推迟
      [4] => 原定
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 206365
      [1] => 2616
      [2] => 12
      [3] => 119667
      [4] => 118193
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,152,35,41,1999,2005,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 681130
  [tran_published] => 03-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 363
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 2020
          [1] => 考试
          [2] => 包头市
          [3] => 推迟
          [4] => 原定
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3651278
      [url] => /a/10001/202003/108c024af1b171d80d17ebffc2d89076.jpeg
    )

  [description] => 记者从包头市交通运输管理处了解到,疫情期间,因市区和固阳间来往旅客较少,昆区汽车站、东河汽车站和固阳汽车站每天各对发一班车辆
  [recommend] => 0
  [published] => 1583980780
  [sort] => 0
  [title] => 注意!别再搭“黑车”了
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kuaixun/p/681129.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 固阳
      [1] => 乘客
      [2] => 车辆
      [3] => 汽车站
      [4] => 包头市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 499
      [1] => 1176
      [2] => 3643
      [3] => 1283
      [4] => 12
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,152,35,41,1999,2005,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3651278
          [url] => /a/10001/202003/108c024af1b171d80d17ebffc2d89076.jpeg
        )

    )

  [id] => 681129
  [tran_published] => 03-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 342
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 固阳
          [1] => 乘客
          [2] => 车辆
          [3] => 汽车站
          [4] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3642269
      [url] => /a/10001/202003/7a391d25ab1fe4aadd774ddd3a4d14fd.png
    )

  [description] => 经过现场查看后,三名消防人员通过液压破拆工具对越野车强行破拆,拆除被困人员周围物体,扩大车内空间
  [recommend] => 0
  [published] => 1583915144
  [sort] => 0
  [title] => 太狠啦!两车相撞,轿车像被切了一刀!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kuaixun/p/681066.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 消防人员
      [1] => 越野车
      [2] => 腿部
      [3] => 被困
      [4] => 轿车
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 32011
      [1] => 25056
      [2] => 26289
      [3] => 11432
      [4] => 1754
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,152,35,41,1999,2005,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3642269
          [url] => /a/10001/202003/7a391d25ab1fe4aadd774ddd3a4d14fd.png
        )

    )

  [id] => 681066
  [tran_published] => 03-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 281
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 消防人员
          [1] => 越野车
          [2] => 腿部
          [3] => 被困
          [4] => 轿车
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多