Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4293805
          [url] => /a/10001/202006/efb8a0b3b32ec5663dd3b547721c473b.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 黑猪
      [1] => 养殖
      [2] => 雷文东
      [3] => 出栏
      [4] => 养殖业
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 226734
      [1] => 231068
      [2] => 5433
      [3] => 231069
      [4] => 43694
      [5] => 40254
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/692239.html
  [title] => 小黑猪拱出大财富
  [description] =>        
  [sourceurl] => 
  [published] => 1593391544
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4293805
      [url] => /a/10001/202006/efb8a0b3b32ec5663dd3b547721c473b.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 692239
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 0
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青 宫伟恩
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青 宫伟恩
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 黑猪
          [1] => 养殖
          [2] => 雷文东
          [3] => 出栏
          [4] => 养殖业
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 赵魁
      [1] => 脱贫
      [2] => 村民
      [3] => 扶贫
      [4] => 廿四
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 229769
      [1] => 229770
      [2] => 35828
      [3] => 922
      [4] => 2586
      [5] => 229771
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/690260.html
  [title] => 乡亲们的暖心人
  [description] =>          
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592269096
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690260
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 姬卉春 实习记者 娜默热
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 姬卉春 实习记者 娜默热
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 赵魁
          [1] => 脱贫
          [2] => 村民
          [3] => 扶贫
          [4] => 廿四
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 豆腐
      [1] => 双龙
      [2] => 王军元
      [3] => 刘二有
      [4] => 贫困户
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1444
      [1] => 72979
      [2] => 7053
      [3] => 229419
      [4] => 229420
      [5] => 1028
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/689797.html
  [title] => 刘二有的“豆腐经”
  [description] =>       
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591924748
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 689797
  [tran_published] => 06-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 豆腐
          [1] => 双龙
          [2] => 王军元
          [3] => 刘二有
          [4] => 贫困户
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 扶贫
      [1] => 贫困户
      [2] => 石育
      [3] => 固阳县
      [4] => 政策
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2586
      [1] => 23717
      [2] => 1028
      [3] => 228460
      [4] => 55
      [5] => 1637
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/688720.html
  [title] => 金融扶贫战线上的战斗员
  [description] =>        
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591319921
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688720
  [tran_published] => 06-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 扶贫
          [1] => 贫困户
          [2] => 石育
          [3] => 固阳县
          [4] => 政策
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>          
  [recommend] => 0
  [published] => 1591255541
  [sort] => 0
  [title] => 一位扶贫“家长”的儿女柔情
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/688668.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 小欣
      [1] => 杨志荣
      [2] => 扶贫
      [3] => 贫困户
      [4] => 达茂旗
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1026
      [1] => 53519
      [2] => 228416
      [3] => 2586
      [4] => 1028
      [5] => 9392
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2092,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 688668
  [tran_published] => 06-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 小欣
          [1] => 杨志荣
          [2] => 扶贫
          [3] => 贫困户
          [4] => 达茂旗
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 贫困学生
      [1] => 爱心
      [2] => 助学金
      [3] => 学校
      [4] => 阳光
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 21085
      [1] => 72979
      [2] => 1453
      [3] => 5421
      [4] => 2496
      [5] => 4095
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/688459.html
  [title] => 暖心伴行上学路
  [description] =>        
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591147549
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688459
  [tran_published] => 06-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 贫困学生
          [1] => 爱心
          [2] => 助学金
          [3] => 学校
          [4] => 阳光
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1591081014
  [sort] => 0
  [title] => 市交管支队:聚焦精准帮扶 助力脱贫攻坚
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/688342.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 帮扶
      [1] => 大井村
      [2] => 交管
      [3] => 脱贫
      [4] => 精准
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22944
      [1] => 100102
      [2] => 53864
      [3] => 12304
      [4] => 35828
      [5] => 37307
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2092,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 688342
  [tran_published] => 06-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 帮扶
          [1] => 大井村
          [2] => 交管
          [3] => 脱贫
          [4] => 精准
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张鹿园
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张鹿园
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590719820
  [sort] => 0
  [title] => 扶贫攻坚路上,陪你一起闯
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/687892.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 一机
      [1] => 脱贫
      [2] => 村干部
      [3] => 疫情
      [4] => 防疫
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33373
      [1] => 78916
      [2] => 35828
      [3] => 21235
      [4] => 26258
      [5] => 16685
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,2092,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 687892
  [tran_published] => 05-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 一机
          [1] => 脱贫
          [2] => 村干部
          [3] => 疫情
          [4] => 防疫
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 祝家乐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 祝家乐
    )

  [source] => 
)
    

查看更多