Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 九原区按路段、分阶段实行网格化包片制,强化老城区和新都市区各路段日常监管,对横竖街、沙河街等现有的19条景观示范街继续提档升级,重点整治建国路、万青路等5条背街小巷,让精细化管理渗透到城市管理的方方面面。
  [recommend] => 0
  [published] => 1554168052
  [sort] => 0
  [title] => 精细化“绣”出美丽九原
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymzjsfdjs/p/657805.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 九原区
      [1] => 九原
      [2] => 管理
      [3] => 精细化
      [4] => 指挥中心
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 260
      [1] => 70927
      [2] => 671
      [3] => 35663
      [4] => 36508
      [5] => 1976
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,44,1867,1963,1714,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 657805
  [tran_published] => 2019-04-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 407
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 8
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 九原区
          [1] => 九原
          [2] => 精细化
          [3] => 指挥中心
          [4] => 管理
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张建芳
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张建芳
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1554167644
  [sort] => 0
  [title] => 杨占君:奋斗者才是真正的幸福者
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymzjsfdjs/p/657763.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 解剖学
      [1] => 杨占君
      [2] => 科技处
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 198730
      [1] => 8867
      [2] => 39195
      [3] => 198733
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,1867,1714,1963,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 657763
  [tran_published] => 2019-04-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 358
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 杨占君
          [1] => 解剖学
          [2] => 科技处
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 余健
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 余健
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1748377
      [url] => /a/10001/201810/385c510b37203b9b6e5ff72c0d66c3c7.jpg
    )

  [description] => 随着收集到的物资越来越多,她的足迹延伸到田林、右江区、凌云、隆林、巴马等县区的数十个偏远村屯。
  [recommend] => 0
  [published] => 1539565673
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬民资精神奋斗精神】“扁担姐”麦琼方:爱与责任一肩挑
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymzjsfdjs/p/625138.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 麦琼方
      [1] => 扁担
      [2] => 麦琼
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 153496
      [1] => 153499
      [2] => 153502
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,1714,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1748377
          [url] => /a/10001/201810/385c510b37203b9b6e5ff72c0d66c3c7.jpg
        )

    )

  [id] => 625138
  [tran_published] => 2018-10-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 205
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 麦琼方
          [1] => 扁担
          [2] => 麦琼
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1539220971
  [sort] => 0
  [title] => 新华时评:赓续抗战精神 共圆复兴梦想
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymzjsfdjs/p/624556.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 精神
      [1] => 历史
      [2] => 抗战
      [3] => 奋斗
      [4] => 中华民族
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 177
      [1] => 66916
      [2] => 16170
      [3] => 23313
      [4] => 407
      [5] => 22689
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1714,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 624556
  [tran_published] => 2018-10-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 322
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 精神
          [1] => 抗战
          [2] => 中华民族
          [3] => 历史
          [4] => 奋斗
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

    )

  [source] => 新华网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1539220769
  [sort] => 0
  [title] => 吉林兴林镇:“红色小镇”扛起抗战精神传承大旗
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymzjsfdjs/p/624550.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 抗联
      [1] => 印章
      [2] => 兴林
      [3] => 杨靖宇
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 19570
      [1] => 66916
      [2] => 153232
      [3] => 153235
      [4] => 22001
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1714,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 624550
  [tran_published] => 2018-10-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 252
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 3
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 抗联
          [1] => 兴林
          [2] => 杨靖宇
          [3] => 印章
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

    )

  [source] => 新华网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1717039
      [url] => /a/10001/201810/b10054ac8927269ed39ba8b4aa9b5522.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1539220712
  [sort] => 0
  [title] => “海归”讲解员毛浩夫:让井冈山精神的火种生生不息
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymzjsfdjs/p/624547.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 井冈山
      [1] => 毛浩夫
      [2] => 毛秉华
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66916
      [1] => 153223
      [2] => 40328
      [3] => 153226
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1714,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1717039
          [url] => /a/10001/201810/b10054ac8927269ed39ba8b4aa9b5522.jpg
        )

    )

  [id] => 624547
  [tran_published] => 2018-10-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 296
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 毛浩夫
          [1] => 井冈山
          [2] => 毛秉华
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多