Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2461852
      [url] => /a/10001/201902/44dcbcfc71df90e3fb1f1a09299817ac.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1550460151
  [sort] => 0
  [title] => 西安节后旅游市场持续繁荣
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoneiyou/p/649645.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 西安
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 143477
      [1] => 3203
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,521,530,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2461852
          [url] => /a/10001/201902/44dcbcfc71df90e3fb1f1a09299817ac.jpg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 2461858
          [url] => /a/10001/201902/89c9cdcda9e32c716d40d082b4e9f58f.jpg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 2461864
          [url] => /a/10001/201902/9590c50af2c5181126c69b40f498fe42.jpg
        )

    )

  [id] => 649645
  [tran_published] => 2019-02-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 233
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 7
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华社CNML图片
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社CNML图片
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 西安
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 警惕溺水事故  近年来,中国游客溺水罹难的事故时有发生,东南亚地区如泰国、印尼、菲律宾等国家为事故高发区,游客行程中如有涉水项目,一定要高度警惕。
  [recommend] => 0
  [published] => 1531363785
  [sort] => 0
  [title] => 【出行提示】天津市旅游局发布暑期旅游安全提示
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoneiyou/p/611135.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 旅游
      [1] => 旅行社
      [2] => 游客
      [3] => 警惕
    )

  [sourceurl] => http://www.mct.gov.cn/whzx/qgwhxxlb/tj/201807/t20180711_833747.htm
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 142163
      [1] => 2266
      [2] => 19191
      [3] => 1463
      [4] => 938
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,521,530,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 611135
  [tran_published] => 2018-07-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 352
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 8
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => www.mct.gov.cn
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => www.mct.gov.cn
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 游客
          [1] => 警惕
          [2] => 旅行社
          [3] => 旅游
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1305382
      [url] => /a/10001/201807/ab6d320f2fcd44914b4774fac65868b9.jpeg
    )

  [description] => “根据目前预报,北京地区11日下午到夜间有大雨到暴雨,明显降雨将出现在午后到夜间,局地伴有雷电、短时强降水等对流天气,12日早晨降雨逐渐减弱,上午趋于结束。”
  [recommend] => 0
  [published] => 1531362685
  [sort] => 0
  [title] => 【出行提示】京津冀迎汛期降水 北京有大到暴雨
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoneiyou/p/611117.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 暴雨
      [1] => 局地
      [2] => 降水量
      [3] => 吴宏议
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 142153
      [1] => 33692
      [2] => 25232
      [3] => 10586
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,521,530,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1305382
          [url] => /a/10001/201807/ab6d320f2fcd44914b4774fac65868b9.jpeg
        )

    )

  [id] => 611117
  [tran_published] => 2018-07-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 270
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 7
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 吴宏议
          [1] => 降水量
          [2] => 局地
          [3] => 暴雨
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 941857
      [url] => /a/10001/201805/ddf549461f1f1cf9abccbd2ffe97f96d.png
    )

  [description] => 其中最具有代表性的景点有:象鼻山、独秀峰、七星岩、杉湖等。
  [recommend] => 0
  [published] => 1526368868
  [sort] => 0
  [title] => 航班| 5月24日起直飞桂林
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoneiyou/p/600622.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 航线
      [1] => 桂林
      [2] => 两地
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6194
      [1] => 148
      [2] => 31664
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,521,530,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 941857
          [url] => /a/10001/201805/ddf549461f1f1cf9abccbd2ffe97f96d.png
        )

    )

  [id] => 600622
  [tran_published] => 2018-05-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 397
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 桂林
          [1] => 航线
          [2] => 两地
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 据说九寨沟最美的是秋天,在初秋的周日我们踏入九寨沟,马上就可以零距离置身于璀璨光影中。
  [recommend] => 0
  [published] => 1421032620
  [sort] => 0
  [title] => 五彩童话世界九寨沟观光二日游
  [url] => /p/417615.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,530,521,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 417615
  [tran_published] => 2015-01-12
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多