Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4287873
          [url] => /a/10001/202006/be5653d974367376f0923a83a69e71cd.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,200,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guonei/p/691518.html
  [title] => 画面震撼!北斗收官之星,直奔苍穹
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592879662
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4287873
      [url] => /a/10001/202006/be5653d974367376f0923a83a69e71cd.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 691518
  [tran_published] => 06-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4283978
      [url] => /a/10001/202006/ab2e6ca1a01e673f6a068a7fea89f9cb.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592531375
  [sort] => 0
  [title] => 全国新增确诊32例,其中北京25例
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guonei/p/690920.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 病例
      [1] => 确诊
      [2] => 出院
      [3] => 医学观察
      [4] => 累计
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 17004
      [1] => 35792
      [2] => 21780
      [3] => 218046
      [4] => 35731
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4283978
          [url] => /a/10001/202006/ab2e6ca1a01e673f6a068a7fea89f9cb.jpg
        )

    )

  [id] => 690920
  [tran_published] => 06-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 病例
          [1] => 确诊
          [2] => 出院
          [3] => 医学观察
          [4] => 累计
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4281544
          [url] => /a/10001/202006/fd2b248c384e489946aabc12747a8ea0.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 接种
      [1] => 疫苗
      [2] => 临床试验
      [3] => 新冠
      [4] => 活疫苗
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22075
      [1] => 5128
      [2] => 221176
      [3] => 220621
      [4] => 42643
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,200,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guonei/p/690627.html
  [title] => 疫苗最新进展:中和抗体阳转率100%!全球首个新冠灭活疫苗所有受试者全部产生抗体!
  [description] =>  
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592381261
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4281544
      [url] => /a/10001/202006/fd2b248c384e489946aabc12747a8ea0.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690627
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 0
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 接种
          [1] => 疫苗
          [2] => 临床试验
          [3] => 新冠
          [4] => 活疫苗
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4279423
          [url] => /a/10001/202006/762181385fd04a94ed32207f1dbbe24b.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 石棉县
      [1] => 私家车
      [2] => 医院
      [3] => 密切接触
      [4] => 30
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 229826
      [1] => 3873
      [2] => 329
      [3] => 213206
      [4] => 31370
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,200,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guonei/p/690315.html
  [title] => 紧急扩散!急寻四川确诊病例同航班密接者
  [description] => 00左右乘私家车返回家中
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592276016
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4279423
      [url] => /a/10001/202006/762181385fd04a94ed32207f1dbbe24b.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690315
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 0
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 石棉县
          [1] => 私家车
          [2] => 医院
          [3] => 密切接触
          [4] => 30
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4279222
          [url] => /a/10001/202006/3201fb729ebd54c204ec3ec55019453c.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 发射
      [1] => 组网
      [2] => 16
      [3] => 06
      [4] => 三号
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1922
      [1] => 99566
      [2] => 64111
      [3] => 31268
      [4] => 129489
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,200,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guonei/p/690285.html
  [title] => 北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务因故推迟
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592272182
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4279222
      [url] => /a/10001/202006/3201fb729ebd54c204ec3ec55019453c.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690285
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 0
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 发射
          [1] => 组网
          [2] => 16
          [3] => 06
          [4] => 三号
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4276648
          [url] => /a/10001/202006/896c91082c4bef20076e22604328d050.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 病例
      [1] => 11
      [2] => 确诊
      [3] => 24
      [4] => 输入
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 17004
      [1] => 78904
      [2] => 13297
      [3] => 35792
      [4] => 64114
      [5] => 37466
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,200,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guonei/p/689968.html
  [title] => 不能放松!11日,全国现有确诊病例连续2天上升
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592014576
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4276648
      [url] => /a/10001/202006/896c91082c4bef20076e22604328d050.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 689968
  [tran_published] => 06-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 病例
          [1] => 11
          [2] => 确诊
          [3] => 24
          [4] => 输入
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 央视网
        )

    )

  [source] => 央视网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4276491
      [url] => /a/10001/202006/a6cd2421767ec9f4a5fbd3e156f25793.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592008863
  [sort] => 0
  [title] => 你适合打吗?这个疫苗终于来了,7月开打,跟“缠腰龙”说拜拜
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guonei/p/689946.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 带状疱疹
      [1] => 疫苗
      [2] => 接种
      [3] => 水痘
      [4] => 重组
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 37564
      [1] => 5128
      [2] => 22075
      [3] => 200740
      [4] => 1886
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4276491
          [url] => /a/10001/202006/a6cd2421767ec9f4a5fbd3e156f25793.jpg
        )

    )

  [id] => 689946
  [tran_published] => 06-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 2
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 带状疱疹
          [1] => 疫苗
          [2] => 接种
          [3] => 水痘
          [4] => 重组
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4275994
      [url] => /a/10001/202006/c3edee4a82bb1ac807bd022c4a14a482.png
    )

  [description] =>  
  [recommend] => 0
  [published] => 1592006408
  [sort] => 0
  [title] => 包头人羡慕不?​他用一封封手写信为毕业生送行
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guonei/p/689936.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 毕业
      [1] => 俊杰
      [2] => 毕业生
      [3] => 湖南
      [4] => 学院
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12292
      [1] => 56982
      [2] => 3537
      [3] => 2537
      [4] => 4701
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4275994
          [url] => /a/10001/202006/c3edee4a82bb1ac807bd022c4a14a482.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4275996
          [url] => /a/10001/202006/7b74d8600750216bf65bf3da32112116.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4275992
          [url] => /a/10001/202006/d21e929a446ac4c6ead3ba6c46aab20b.png
        )

    )

  [id] => 689936
  [tran_published] => 06-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 毕业
          [1] => 俊杰
          [2] => 毕业生
          [3] => 湖南
          [4] => 学院
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多