Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590979337
  [sort] => 0
  [title] => 关于拟推荐参评第三十届中国新闻奖推荐作品的公示
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gonggaogongshi/p/689693.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 公示
      [2] => 新闻奖
      [3] => 作品
      [4] => 2020
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 9551
      [2] => 52985
      [3] => 1877
      [4] => 206365
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,107,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 689693
  [tran_published] => 06-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 4852
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 3562
  [shares] => 2
  [digg] => 3562
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 公示
          [2] => 新闻奖
          [3] => 作品
          [4] => 2020
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587354501
  [sort] => 0
  [title] => 包头日报社2019年高层次人才引进拟聘用人员公示 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gonggaogongshi/p/684425.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公示
      [1] => 日报社
      [2] => 包头
      [3] => 2020
      [4] => 20
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9551
      [1] => 1975
      [2] => 45
      [3] => 206365
      [4] => 26019
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,107,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 684425
  [tran_published] => 04-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 246
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 公示
          [1] => 日报社
          [2] => 包头
          [3] => 2020
          [4] => 20
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584687269
  [sort] => 0
  [title] => 关于拟推荐参评第二十八届内蒙古新闻奖A.C类初评作品的公示
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gonggaogongshi/p/681882.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 参评
      [1] => 新闻奖
      [2] => 包头市
      [3] => 第二十八届
      [4] => 公示
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 37210
      [1] => 52985
      [2] => 12
      [3] => 222415
      [4] => 9551
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,107,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 681882
  [tran_published] => 03-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 424
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 参评
          [1] => 新闻奖
          [2] => 包头市
          [3] => 第二十八届
          [4] => 公示
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3470209
      [url] => /a/10001/202002/f719eb483f43226f7b724b3b0b9fe2cd.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1582515697
  [sort] => 0
  [title] => 关于拟推荐参评第二十八届内蒙古新闻奖B类初评作品的公示
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gonggaogongshi/p/679711.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 参评
      [1] => 新闻奖
      [2] => 包头市
      [3] => 第二十八届
      [4] => 公示
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 37210
      [1] => 52985
      [2] => 12
      [3] => 222415
      [4] => 9551
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,107,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3470209
          [url] => /a/10001/202002/f719eb483f43226f7b724b3b0b9fe2cd.png
        )

    )

  [id] => 679711
  [tran_published] => 02-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 429
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 参评
          [1] => 新闻奖
          [2] => 包头市
          [3] => 第二十八届
          [4] => 公示
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1568605379
  [sort] => 0
  [title] => 中共包头日报社委员会关于巡察整改情况的通报
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gonggaogongshi/p/671555.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 日报社
      [2] => 2018
      [3] => 党委
      [4] => 巡察
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 1975
      [2] => 10452
      [3] => 8437
      [4] => 38300
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,107,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671555
  [tran_published] => 2019-09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 381
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 3
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 日报社
          [2] => 2018
          [3] => 党委
          [4] => 巡察
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1567903307
  [sort] => 0
  [title] => 自治区第一生态环境保护督察组信访举报方式公示
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gonggaogongshi/p/671192.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 督察组
      [1] => 环境保护
      [2] => 自治区
      [3] => 生态
      [4] => 包头市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35357
      [1] => 9404
      [2] => 215
      [3] => 1162
      [4] => 12
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,107,2038,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671192
  [tran_published] => 2019-09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 242
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 督察组
          [1] => 环境保护
          [2] => 自治区
          [3] => 生态
          [4] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1566547794
  [sort] => 0
  [title] => 关于对拟推荐参评2019年度自治区企业副高级政工师职务任职资格人员进行公示的公告
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gonggaogongshi/p/670397.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 副高级
      [2] => 热力
      [3] => 2019
      [4] => 政工师
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 214139
      [2] => 2009
      [3] => 204137
      [4] => 51616
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,107,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 670397
  [tran_published] => 2019-08-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 299
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 副高级
          [2] => 热力
          [3] => 2019
          [4] => 政工师
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1566547760
  [sort] => 0
  [title] => 关于对2019年全市企业政工师职务任职资格获得者进行公示的公告
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gonggaogongshi/p/670396.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 集团
      [2] => 职务
      [3] => 政工师
      [4] => 2019
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 204137
      [2] => 6599
      [3] => 51616
      [4] => 625
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,107,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 670396
  [tran_published] => 2019-08-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 239
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 2019
          [2] => 职务
          [3] => 政工师
          [4] => 集团
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多