Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4355907
      [url] => /a/10001/202007/4c0af8dec9ee7d6143e81402c8b6de1c.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594519153
  [sort] => 0
  [title] => 景晟学府丨一封家书 流光不负 幸福可期
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fcqc/p/694489.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 四层
      [1] => 模板
      [2] => 绑扎
      [3] => 墙柱
      [4] => 钢筋
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 232853
      [1] => 5589
      [2] => 232854
      [3] => 232855
      [4] => 16617
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4355907
          [url] => /a/10001/202007/4c0af8dec9ee7d6143e81402c8b6de1c.jpeg
        )

    )

  [id] => 694489
  [tran_published] => 07-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 0
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 四层
          [1] => 模板
          [2] => 绑扎
          [3] => 墙柱
          [4] => 钢筋
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4342696
      [url] => /a/10001/202007/fee9c35e2785287ccf30a9f98764aa2a.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594372587
  [sort] => 0
  [title] => 恭喜世茂云锦&普林斯顿幼儿园入驻意向协议签约成功
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fcqc/p/694406.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 云锦
      [1] => 世茂
      [2] => 普林斯顿
      [3] => 2020
      [4] => 幼儿园
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 225529
      [1] => 28371
      [2] => 4030
      [3] => 206365
      [4] => 276
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4342696
          [url] => /a/10001/202007/fee9c35e2785287ccf30a9f98764aa2a.png
        )

    )

  [id] => 694406
  [tran_published] => 07-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 83
  [shares] => 0
  [digg] => 83
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 云锦
          [1] => 世茂
          [2] => 普林斯顿
          [3] => 2020
          [4] => 幼儿园
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 电梯
      [1] => 加装
      [2] => 24
      [3] => 街坊
      [4] => 小区
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3340
      [1] => 29033
      [2] => 64114
      [3] => 686
      [4] => 1480
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1984,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fcqc/p/694385.html
  [title] => 我市这些老旧小区要装电梯了……
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594367612
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 694385
  [tran_published] => 07-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 0
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 电梯
          [1] => 加装
          [2] => 24
          [3] => 街坊
          [4] => 小区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 本次展示交易会的举办,促进消费的同时,还满足了购房者不同的购房需求,让参与本次展示交易会的购房者得到了优惠,也推动了包头市房地产市场的发展
  [recommend] => 0
  [published] => 1594285093
  [sort] => 0
  [title] => 包头首届网上商品房展示交易会完美收官
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fcqc/p/694220.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 交易会
      [1] => 展示
      [2] => 购房者
      [3] => 本次
      [4] => 包头市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26545
      [1] => 11682
      [2] => 6154
      [3] => 232665
      [4] => 12
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 694220
  [tran_published] => 07-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 交易会
          [1] => 展示
          [2] => 购房者
          [3] => 本次
          [4] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307184
      [url] => /a/10001/202007/1311313e979130421a23f506342071cc.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594192208
  [sort] => 0
  [title] => 定了!摇滚碰上游园会有怎样的火花,各种狂欢, 718晚激情开幕!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fcqc/p/693929.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 游园会
      [1] => 摇滚
      [2] => 示意图
      [3] => 摇滚音乐
      [4] => 富力
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45738
      [1] => 7811
      [2] => 158260
      [3] => 232426
      [4] => 23413
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307184
          [url] => /a/10001/202007/1311313e979130421a23f506342071cc.png
        )

    )

  [id] => 693929
  [tran_published] => 07-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 0
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 游园会
          [1] => 摇滚
          [2] => 示意图
          [3] => 摇滚音乐
          [4] => 富力
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307155
          [url] => /a/10001/202007/ccf242f4cdbd2f401cfefec150ceef75.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 为准
      [1] => 2020
      [2] => 广告
      [3] => 买卖合同
      [4] => 商品房
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 56657
      [1] => 206365
      [2] => 1469
      [3] => 43419
      [4] => 4318
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1984,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fcqc/p/693915.html
  [title] => 罕见“极光”,7月10日将闪现包头 
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594190558
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307155
      [url] => /a/10001/202007/ccf242f4cdbd2f401cfefec150ceef75.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 693915
  [tran_published] => 07-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 为准
          [1] => 2020
          [2] => 广告
          [3] => 买卖合同
          [4] => 商品房
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1593566364
  [sort] => 0
  [title] => 弘扬“红色”标杆 凝心齐促发展——中国铁建·景晟学府“红色工地”创建活动圆满召开
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fcqc/p/692713.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 铁建
      [1] => 学府
      [2] => 党建
      [3] => 工地
      [4] => 项目
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 21563
      [1] => 23412
      [2] => 9410
      [3] => 2291
      [4] => 205
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692713
  [tran_published] => 07-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 38
  [shares] => 0
  [digg] => 38
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 铁建
          [1] => 学府
          [2] => 党建
          [3] => 工地
          [4] => 项目
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4297228
      [url] => /a/10001/202006/1562751d8cbca48b6194598706240b5e.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1593509263
  [sort] => 0
  [title] => 全城瞩目 · 华章盛启|暨中冶置业品牌馆盛大开放圆满举行
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fcqc/p/692656.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 中冶
      [1] => 置业
      [2] => 品牌
      [3] => 五矿
      [4] => 开放
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 29297
      [1] => 7347
      [2] => 1103
      [3] => 1885
      [4] => 1581
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4297228
          [url] => /a/10001/202006/1562751d8cbca48b6194598706240b5e.png
        )

    )

  [id] => 692656
  [tran_published] => 06-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 0
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中冶
          [1] => 置业
          [2] => 品牌
          [3] => 五矿
          [4] => 开放
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多