Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3590296
      [url] => /a/10001/202003/eff9d75f5d6bc8874cfe3b389d3178c4.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583485356
  [sort] => 0
  [title] => 包头市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部后勤保障组接收捐赠情况公示(第五批)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dyjztpgjz---jzzyx/p/680673.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 捐赠
      [2] => 防控
      [3] => 疫情
      [4] => 后勤保障
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 223043
      [2] => 10559
      [3] => 20157
      [4] => 26258
      [5] => 221367
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2062,2080,2049,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3590296
          [url] => /a/10001/202003/eff9d75f5d6bc8874cfe3b389d3178c4.png
        )

    )

  [id] => 680673
  [tran_published] => 03-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 204
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 3
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 捐赠
          [2] => 防控
          [3] => 疫情
          [4] => 后勤保障
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 包头市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部后勤保障组
        )

    )

  [source] => 包头市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部后勤保障组
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3376995
      [url] => /a/10001/202002/d02b6faa3704ff984efa2c4178e52382.jpeg
    )

  [description] => 新华社北京2月14日电 国务院扶贫办主任刘永富14日说,要摸清情况,分类施策,抓住重点,转变工作方式,调整资金使用,坚决克服新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响,确保全面如期完成脱贫攻坚目标任务
  [recommend] => 0
  [published] => 1581755966
  [sort] => 0
  [title] => 国务院扶贫办:分类施策、抓住重点积极推进疫情防控期脱贫攻坚工作
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dyjztpgjz---jzzyx/p/679016.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 扶贫
      [1] => 脱贫
      [2] => 14
      [3] => 刘永富
      [4] => 就业
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2586
      [1] => 66916
      [2] => 35828
      [3] => 54401
      [4] => 123077
      [5] => 1580
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2058,35,2049,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3376995
          [url] => /a/10001/202002/d02b6faa3704ff984efa2c4178e52382.jpeg
        )

    )

  [id] => 679016
  [tran_published] => 02-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 387
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 扶贫
          [1] => 脱贫
          [2] => 14
          [3] => 刘永富
          [4] => 就业
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

    )

  [source] => 新华网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 救助
      [1] => 东河区
      [2] => 司法
      [3] => 被害人
      [4] => 脱贫
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3335
      [1] => 597
      [2] => 552
      [3] => 30551
      [4] => 35828
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2017,2049,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dyjztpgjz---jzzyx/p/676517.html
  [title] => 司法救助发力脱贫攻坚
  [description] =>       
  [sourceurl] => 
  [published] => 1578877536
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 676517
  [tran_published] => 01-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 371
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 救助
          [1] => 东河区
          [2] => 司法
          [3] => 被害人
          [4] => 脱贫
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 村干部
      [1] => 驻村
      [2] => 帮扶
      [3] => 落实
      [4] => 工作
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 21235
      [1] => 100102
      [2] => 33679
      [3] => 22944
      [4] => 12394
      [5] => 174
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2017,2049,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dyjztpgjz---jzzyx/p/675908.html
  [title] => 土右旗:创新管理方式激发驻村干部活力
  [description] =>       
  [sourceurl] => 
  [published] => 1577754326
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 675908
  [tran_published] => 2019-12-31
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 318
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 村干部
          [1] => 驻村
          [2] => 帮扶
          [3] => 落实
          [4] => 工作
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张鹿园
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张鹿园
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1577234703
  [sort] => 0
  [title] => 固阳县:产业扶贫助力乡村振兴
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dyjztpgjz---jzzyx/p/675763.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 固阳县
      [1] => 美丽
      [2] => 乡村
      [3] => 庭院
      [4] => 贫困户
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 55
      [1] => 23634
      [2] => 43010
      [3] => 2337
      [4] => 18765
      [5] => 1028
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2049,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 675763
  [tran_published] => 2019-12-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 227
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 固阳县
          [1] => 美丽
          [2] => 乡村
          [3] => 庭院
          [4] => 贫困户
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 大英
      [1] => 图村
      [2] => 旅游
      [3] => 乡村
      [4] => 电报局
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8814
      [1] => 215155
      [2] => 218598
      [3] => 938
      [4] => 2337
      [5] => 105424
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2049,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dyjztpgjz---jzzyx/p/675737.html
  [title] => 大英图村勾勒“文旅”发展新版图
  [description] =>     
  [sourceurl] => 
  [published] => 1577148861
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 675737
  [tran_published] => 2019-12-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 449
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张海芳
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张海芳
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 大英
          [1] => 图村
          [2] => 旅游
          [3] => 乡村
          [4] => 电报局
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 攻坚
      [2] => 贫困人口
      [3] => 扶贫
      [4] => 贫困
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23717
      [1] => 35828
      [2] => 400
      [3] => 29837
      [4] => 2586
      [5] => 12845
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2017,2049,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dyjztpgjz---jzzyx/p/675594.html
  [title] => 我市脱贫攻坚工作新闻发布会举行 “组合拳”打出脱贫致富路
  [description] =>         
  [sourceurl] => 
  [published] => 1576717520
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 675594
  [tran_published] => 2019-12-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 500
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 攻坚
          [2] => 贫困人口
          [3] => 扶贫
          [4] => 贫困
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 扶贫
      [2] => 组织
      [3] => 包头市
      [4] => 社会
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23717
      [1] => 35828
      [2] => 2586
      [3] => 20457
      [4] => 12
      [5] => 1698
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2017,2049,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dyjztpgjz---jzzyx/p/675427.html
  [title] => 从引流到赋能的社会组织扶贫“包头模式”
  [description] =>         
  [sourceurl] => 
  [published] => 1576457982
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 675427
  [tran_published] => 2019-12-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 344
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 扶贫
          [2] => 组织
          [3] => 包头市
          [4] => 社会
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多