Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1557883988
  [sort] => 0
  [title] => 白云鄂博智慧城市建设搭上5G快车
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/cyenxdj/p/663887.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 建设
      [2] => 智慧
      [3] => 白云
      [4] => 鄂博矿
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 206216
      [1] => 1451
      [2] => 3687
      [3] => 52714
      [4] => 380
      [5] => 12
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,44,1864,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 663887
  [tran_published] => 2019-05-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 306
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 通讯员 张鑫
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 通讯员 张鑫
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 智慧
          [1] => 白云
          [2] => 鄂博矿
          [3] => 建设
          [4] => 包头市
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1548895629
  [sort] => 0
  [title] => 土右旗发力打赢污染防治攻坚战
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/cyenxdj/p/646165.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 工业园区
      [1] => 防治
      [2] => 土默特右旗
      [3] => 灰渣
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 49786
      [1] => 7766
      [2] => 2710
      [3] => 31068
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,35,44,1864,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 646165
  [tran_published] => 2019-01-31
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 335
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 灰渣
          [1] => 防治
          [2] => 工业园区
          [3] => 土默特右旗
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1548809398
  [sort] => 0
  [title] => 石拐区转型发展迈出新步伐
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/cyenxdj/p/645952.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 石拐区
      [1] => 改造
      [2] => 增长
      [3] => 完成
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 44
      [1] => 23717
      [2] => 32426
      [3] => 501
      [4] => 1531
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1864,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 645952
  [tran_published] => 2019-01-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 219
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 石拐区
          [1] => 完成
          [2] => 改造
          [3] => 增长
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1548639654
  [sort] => 0
  [title] => 昆区建成全国社区治理服务创新实验区
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/cyenxdj/p/645538.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 社区
      [1] => 养老
      [2] => 治理
      [3] => 昆都仑区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 323
      [1] => 1026
      [2] => 26849
      [3] => 9405
      [4] => 2289
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1864,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 645538
  [tran_published] => 2019-01-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 467
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社区
          [1] => 昆都仑区
          [2] => 治理
          [3] => 养老
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 抓居民自治 提升幸福指数充分发挥社区居民参与社区治理主体作用,鼓励居民自主参与社区管理,推动社区治理由“为民作主”向“由民作主”转变,摸索推行“转变方式做服务、多方恳谈出主意、议事组织拟方案、张榜公示开言路、居民表决说了算”的社区居民自治“五步议事法”。
  [recommend] => 0
  [published] => 1548639590
  [sort] => 0
  [title] => 基层党建平台搭起社区党群连心桥
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/cyenxdj/p/645532.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 服务
      [1] => 社区
      [2] => 心愿
      [3] => 党建
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 323
      [1] => 100102
      [2] => 9410
      [3] => 181
      [4] => 4942
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1864,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 645532
  [tran_published] => 2019-01-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 291
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社区
          [1] => 党建
          [2] => 服务
          [3] => 心愿
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张鹿园
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张鹿园
    )

  [source] => 
)
    

查看更多