Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4040478
      [url] => /a/10001/202004/8610f4318b670d43d79ab1a07753cc54.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1588035261
  [sort] => 0
  [title] => 零容忍!260平米突击抢建被拆
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chengguozhanshi/p/685134.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 违法
      [1] => 建设
      [2] => 执法人员
      [3] => 城管局
      [4] => 九原
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 202
      [1] => 380
      [2] => 29935
      [3] => 14941
      [4] => 671
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,122,1006,125,146,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4040478
          [url] => /a/10001/202004/8610f4318b670d43d79ab1a07753cc54.jpeg
        )

    )

  [id] => 685134
  [tran_published] => 04-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 380
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 违法
          [1] => 建设
          [2] => 执法人员
          [3] => 城管局
          [4] => 九原
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3880507
          [url] => /a/10001/202004/6650dbbef988fd2cbccc72d903d32033.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 垃圾
      [1] => 小区
      [2] => 垃圾桶
      [3] => 分类
      [4] => 泰豪庭
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1861
      [1] => 1480
      [2] => 7333
      [3] => 8046
      [4] => 224708
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,122,1006,146,125,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chengguozhanshi/p/683500.html
  [title] => 揭秘!包头俩小区这样开展垃圾分类
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1586336583
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3880507
      [url] => /a/10001/202004/6650dbbef988fd2cbccc72d903d32033.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 683500
  [tran_published] => 04-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 484
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 垃圾
          [1] => 小区
          [2] => 垃圾桶
          [3] => 分类
          [4] => 泰豪庭
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2296780
          [url] => /a/10001/201901/04ead09c5be85006a90e4ccddf8a0c7a.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 城市
      [1] => 执法
      [2] => 管理
      [3] => 精细化
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 670
      [1] => 1976
      [2] => 35663
      [3] => 877
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,143,146,131,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chengguozhanshi/p/640852.html
  [title] => 市城管执法局召开2018年度 领导班子和领导干部年终考评大会
  [description] => - 2019 -武文清同志表示,2019年,市城管执法局领导班子将牢记使命,不忘初心,带领全系统干部职工围绕新的工作目标,构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制,实现城市管理走向城市治理。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1546563908
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2296780
      [url] => /a/10001/201901/04ead09c5be85006a90e4ccddf8a0c7a.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 640852
  [tran_published] => 2019-01-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 233
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 城市
          [1] => 管理
          [2] => 精细化
          [3] => 执法
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2296774
          [url] => /a/10001/201901/a2f9c5a55ae3db2de8f689e3154e8de8.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 高新区
      [1] => 执法局
      [2] => 片长
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 42729
      [1] => 9764
      [2] => 695
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,143,125,146,149,134,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chengguozhanshi/p/640846.html
  [title] => 直接说问题,“片长制”就这么干脆
  [description] => ‘’共建 共治 共享此次采访活动,加深了群众对党建引领“片长制”工作的认知度,提高了广大群众参与“片长制”工作的积极性。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1546563816
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2296774
      [url] => /a/10001/201901/a2f9c5a55ae3db2de8f689e3154e8de8.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 640846
  [tran_published] => 2019-01-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 454
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 片长
          [1] => 执法局
          [2] => 高新区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2295703
          [url] => /a/10001/201901/f46b3f98ae4cedd10722c34b24f82f73.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 系统
      [1] => 城管
      [2] => 受理
      [3] => 指挥中心
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 36508
      [1] => 271
      [2] => 840
      [3] => 36403
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,125,146,143,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chengguozhanshi/p/640576.html
  [title] => 硬件升级,软件升级,技能升级,服务升级
  [description] => 12月2018系统升级智慧城市2018年,监控指挥中心对系统的各个工作流程进行了细致的完善,在保证案件受理、转办、结案的各个环节及时、准确的同时,结合城市发展需求,再次对数字城管指挥系统升级扩容,对运营商、系统流程、综合考评、微信服务和系统内置地图...
  [sourceurl] => 
  [published] => 1546477726
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2295703
      [url] => /a/10001/201901/f46b3f98ae4cedd10722c34b24f82f73.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 640576
  [tran_published] => 2019-01-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 377
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 指挥中心
          [1] => 系统
          [2] => 城管
          [3] => 受理
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2293954
          [url] => /a/10001/201901/631ddd7692e714410386bea059056fcf.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 昆区
      [1] => 整治
      [2] => 拆除
      [3] => 开店
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9288
      [1] => 137
      [2] => 8627
      [3] => 57064
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,149,143,125,146,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chengguozhanshi/p/640318.html
  [title] => 2019年我们有安排
  [description] => 拆除碧桂园违建截至目前,在昆区范围内清理整治住宅小区私搭乱建、破门开店等违法行为,包括圈地围栏、擅自搭建砖混房、彩钢板房、阳光板房及门厅等2575处,共计48314.
  [sourceurl] => 
  [published] => 1546392977
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2293954
      [url] => /a/10001/201901/631ddd7692e714410386bea059056fcf.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 640318
  [tran_published] => 2019-01-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 312
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 拆除
          [1] => 昆区
          [2] => 整治
          [3] => 开店
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2064682
          [url] => /a/10001/201811/76c53400a07a037d074d7174d46909dd.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 智能
      [1] => 卫生间
      [2] => 如厕
      [3] => 除臭
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2831
      [1] => 20975
      [2] => 160984
      [3] => 1428
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,134,122,143,125,146,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chengguozhanshi/p/632110.html
  [title] => 惊喜!我市新型智能厕所上线啦!
  [description] => 不仅采用了目前国内最先进的无需加注任何除臭剂,无需维护保养的物理除臭方法“高能等离子除臭器”,公厕内还特别设置了第三卫生间,内有儿童专用马桶、洗手池及残障人士等行动不便者专用马桶,一间多用,极大的方便了老、幼及行动不便者和需异性陪伴如厕者使用。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1543203141
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2064682
      [url] => /a/10001/201811/76c53400a07a037d074d7174d46909dd.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 632110
  [tran_published] => 2018-11-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 385
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 卫生间
          [1] => 如厕
          [2] => 除臭
          [3] => 智能
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多