Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4492742
          [url] => /a/10001/202007/2ddfd71c9626eafb0a30a5920b9a7a5f.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 分行
      [2] => 中行
      [3] => 科创
      [4] => 企业
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 6250
      [2] => 40543
      [3] => 159787
      [4] => 59
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,458,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/caijing/p/697549.html
  [title] => 中行包头分行营业部“科创企业金融服务中心”正式成立
  [description] => “中行包头分行营业部科创企业金融服务中心集融资服务、账户服务、结算服务、汇票服务、理财咨询、跨境业务服务于一体,以为科创企业提供优质高效的金融服务为宗旨
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596012987
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4492742
      [url] => /a/10001/202007/2ddfd71c9626eafb0a30a5920b9a7a5f.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 697549
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 分行
          [2] => 中行
          [3] => 科创
          [4] => 企业
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4436672
          [url] => /a/10001/202007/ce312b44240da9fd0904d89a16558a2b.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,458,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/caijing/p/696323.html
  [title] => 扶贫搬迁 搬出幸福生活
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1595405459
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4436672
      [url] => /a/10001/202007/ce312b44240da9fd0904d89a16558a2b.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 696323
  [tran_published] => 07-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4418333
          [url] => /a/10001/202007/2961b1f2e296cad802132e588b174534.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 中国工商银行
      [1] => 金融
      [2] => 工行
      [3] => 银行
      [4] => 第一个
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 34291
      [1] => 6547
      [2] => 37841
      [3] => 11
      [4] => 233994
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,458,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/caijing/p/695903.html
  [title] => 中国工商银行发布“第一个人金融银行战略”品牌体系
  [description] => 7月17日上午,中国工商银行“第一个人金融银行战略”品牌体系在京正式发布,据悉,这是国内银行业首家推出的个人金融银行品牌体系。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1595236988
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4418333
      [url] => /a/10001/202007/2961b1f2e296cad802132e588b174534.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 695903
  [tran_published] => 07-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 0
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中国工商银行
          [1] => 金融
          [2] => 工行
          [3] => 银行
          [4] => 第一个
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4411455
      [url] => /a/10001/202007/8920a926336f64fd79746408c2f6354a.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1595125792
  [sort] => 0
  [title] => 鹿城最嗨草原音乐美食季,狂吃 狂购 狂欢
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/caijing/p/695648.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,458,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4411455
          [url] => /a/10001/202007/8920a926336f64fd79746408c2f6354a.png
        )

    )

  [id] => 695648
  [tran_published] => 07-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 0
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2515591
          [url] => /a/10001/201903/089c821e971ebb63fab486a423e449ac.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 加拿大
      [1] => 特鲁多
      [2] => 雷布尔
      [3] => 兰万灵
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66869
      [1] => 237
      [2] => 43164
      [3] => 191557
      [4] => 191560
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,458,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/caijing/p/652069.html
  [title] => 加拿大经济减速引持续低迷担忧 
  [description] => 2月27日,威尔逊—雷布尔德在众议院司法委员会作证,说去年9月至12月,特鲁多和多名政府高级官员“持续不断”向她施压,要求她援用司法部长职权,指示检察机关让加拿大SNC—兰万灵集团公司避免因涉嫌刑事犯罪而接受司法审理,她因拒绝“合作”而调任退伍军人...
  [sourceurl] => 
  [published] => 1551665518
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2515591
      [url] => /a/10001/201903/089c821e971ebb63fab486a423e449ac.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 652069
  [tran_published] => 2019-03-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 354
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华社
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 加拿大
          [1] => 特鲁多
          [2] => 雷布尔
          [3] => 兰万灵
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2515477
          [url] => /a/10001/201903/7ad786ab84192f9455acd37b9c205725.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 无人
      [1] => 北京邮电大学
      [2] => 许昌市
      [3] => 北邮
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66869
      [1] => 191515
      [2] => 191518
      [3] => 36298
      [4] => 191521
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,458,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/caijing/p/652051.html
  [title] => 5G越来越近,还有哪些改变生活的可能? 
  [description] => 一年前,许昌市和北京邮电大学合作建立了网络与交换技术国家重点实验室(北邮)许昌基地,主要聚焦5G技术研发和成果转化。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1551664672
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2515477
      [url] => /a/10001/201903/7ad786ab84192f9455acd37b9c205725.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 652051
  [tran_published] => 2019-03-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 300
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华社
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 北京邮电大学
          [1] => 许昌市
          [2] => 无人
          [3] => 北邮
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2515459
      [url] => /a/10001/201903/c1352ec604aa6022eb48ed10fc7243d2.jpeg
    )

  [description] => 重庆综合经济研究院院长易小光说,高技术产业增加值对重庆工业增加值增长的贡献率超过400%,“表明新动能正在积蓄力量,并将逐步替换旧动能,成为新的经济支柱”。
  [recommend] => 0
  [published] => 1551664368
  [sort] => 0
  [title] => 中国深化改革寻找经济新动能 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/caijing/p/652045.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 经济
      [1] => 重庆
      [2] => 食品
      [3] => 动能
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 433
      [1] => 66869
      [2] => 30246
      [3] => 266
      [4] => 756
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,458,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2515459
          [url] => /a/10001/201903/c1352ec604aa6022eb48ed10fc7243d2.jpeg
        )

    )

  [id] => 652045
  [tran_published] => 2019-03-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 337
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 重庆
          [1] => 动能
          [2] => 经济
          [3] => 食品
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 融资
      [1] => 出口
      [2] => 同比
      [3] => 预期
      [4] => 经济体
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 56045
      [1] => 66869
      [2] => 3332
      [3] => 611
      [4] => 29181
      [5] => 40150
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,458,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/caijing/p/650080.html
  [title] => 当前经济呈现更多积极迹象 
  [description] => 分项来看,1月新增人民币贷款3.57万亿元,创历史新高,表外融资新增3435亿元,近11个月来首次实现正增长,企业直接融资也明显改善,其中企业债券净融资4990亿元,同比多3768亿元,是除新增人民币贷款外对社会融资规模增长贡献的最大因素。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1550630167
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 650080
  [tran_published] => 2019-02-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 425
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 经济体
          [1] => 出口
          [2] => 融资
          [3] => 同比
          [4] => 预期
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多