Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1589247069
  [sort] => 0
  [title] => 奏响草原最美的交响曲——主题教育指导工作手记之三
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bwcx_ljsm/p/686047.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 发展
      [2] => 旅游
      [3] => 稀土
      [4] => 城市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 420
      [2] => 938
      [3] => 694
      [4] => 670
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2034,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 686047
  [tran_published] => 05-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 发展
          [2] => 旅游
          [3] => 稀土
          [4] => 城市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3143472
      [url] => /a/10001/202001/0750ece69be6f459f280a9c9f2101185.jpeg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1579482215
  [sort] => 0
  [title] => 整改进行时
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bwcx_ljsm/p/677128.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 右旗
      [1] => 公厕
      [2] => 沟门
      [3] => 秸秆
      [4] => 执法局
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 162
      [1] => 3791
      [2] => 5060
      [3] => 34881
      [4] => 9764
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2034,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3143472
          [url] => /a/10001/202001/0750ece69be6f459f280a9c9f2101185.jpeg
        )

    )

  [id] => 677128
  [tran_published] => 01-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 264
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 右旗
          [1] => 公厕
          [2] => 沟门
          [3] => 秸秆
          [4] => 执法局
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>          
  [recommend] => 0
  [published] => 1579481529
  [sort] => 0
  [title] => 市人大常委会及机关“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议召开
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bwcx_ljsm/p/677123.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 主题
      [1] => 人大常委会
      [2] => 教育
      [3] => 使命
      [4] => 机关
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23
      [1] => 3122
      [2] => 6603
      [3] => 780
      [4] => 15916
      [5] => 312
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,2034,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 677123
  [tran_published] => 01-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 309
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王雪仙
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王雪仙
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 主题
          [1] => 人大常委会
          [2] => 教育
          [3] => 使命
          [4] => 机关
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 1月19日,市政府党组书记、市长赵江涛主持召开市政府党组会议,传达中央“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会和自治区、我市主题教育总结会议精神,总结市政府党组主题教育工作成效,安排部署下一步工作
  [recommend] => 0
  [published] => 1579481482
  [sort] => 0
  [title] => 赵江涛主持召开市政府党组会议
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bwcx_ljsm/p/677122.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 教育
      [1] => 主题
      [2] => 使命
      [3] => 总结
      [4] => 牢记
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 780
      [1] => 20891
      [2] => 3122
      [3] => 15916
      [4] => 21253
      [5] => 34107
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,191,2034,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 677122
  [tran_published] => 01-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 400
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 教育
          [1] => 主题
          [2] => 使命
          [3] => 总结
          [4] => 牢记
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 贾慧珍
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 贾慧珍
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3135431
      [url] => /a/10001/202001/6fe18008d6e633bc2b33fc8696db74e9.jpeg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1579395268
  [sort] => 0
  [title] => 整改进行时
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bwcx_ljsm/p/677009.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 右旗
      [1] => 断头
      [2] => 阿尔丁
      [3] => 地下室
      [4] => 黑沙
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 162
      [1] => 220135
      [2] => 4899
      [3] => 5211
      [4] => 220136
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2034,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3135431
          [url] => /a/10001/202001/6fe18008d6e633bc2b33fc8696db74e9.jpeg
        )

    )

  [id] => 677009
  [tran_published] => 01-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 372
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 右旗
          [1] => 断头
          [2] => 阿尔丁
          [3] => 地下室
          [4] => 黑沙
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1579395056
  [sort] => 0
  [title] => 市政协召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bwcx_ljsm/p/677005.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 市政协
      [1] => 主题
      [2] => 教育
      [3] => 陈智
      [4] => 牢记
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9668
      [1] => 100102
      [2] => 3122
      [3] => 780
      [4] => 216577
      [5] => 34107
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,2034,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 677005
  [tran_published] => 01-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 257
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 市政协
          [1] => 主题
          [2] => 教育
          [3] => 陈智
          [4] => 牢记
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张鹿园
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张鹿园
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3131227
      [url] => /a/10001/202001/9927a928102ce2c6350a2601dafa2035.jpeg
    )

  [description] =>    
  [recommend] => 0
  [published] => 1579315490
  [sort] => 0
  [title] => 整改进行时
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bwcx_ljsm/p/676992.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 东河区
      [1] => 供热
      [2] => 银企
      [3] => 右旗
      [4] => 融资
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 597
      [1] => 10465
      [2] => 49538
      [3] => 162
      [4] => 611
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2034,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3131227
          [url] => /a/10001/202001/9927a928102ce2c6350a2601dafa2035.jpeg
        )

    )

  [id] => 676992
  [tran_published] => 01-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 238
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 东河区
          [1] => 供热
          [2] => 银企
          [3] => 右旗
          [4] => 融资
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1579315177
  [sort] => 0
  [title] => 全市“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议召开 张院忠 李晓峰讲话 赵江涛主持
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bwcx_ljsm/p/676988.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 初心
      [1] => 使命
      [2] => 主题
      [3] => 教育
      [4] => 牢记
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 463
      [1] => 2299
      [2] => 15916
      [3] => 3122
      [4] => 780
      [5] => 34107
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,35,2034,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 676988
  [tran_published] => 01-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 208
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 初心
          [1] => 使命
          [2] => 主题
          [3] => 教育
          [4] => 牢记
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张群群
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张群群
    )

  [source] => 
)
    

查看更多