Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 详情见中国铁路人才招聘网。
  [recommend] => 0
  [published] => 1543223758
  [sort] => 0
  [title] => 【通知】​中国特货运输有限责任公司招聘通知
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bttdzyjsxy/p/632314.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 详情见中国铁路人才招聘网。
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 161287
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,1288,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 632314
  [tran_published] => 2018-11-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 208
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 9
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 详情见中国铁路人才招聘网。
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2065723
      [url] => /a/10001/201811/7a6d8b8f05ca1515a271a3ecc7c10063.jpeg
    )

  [description] => (3)面试内容为应聘岗位和专业所需基本知识、基本技能等,面试方式采取结构化面试等方式进行,主要考察应聘人员的岗位和专业基本能力、语言表达能力、分析判断能力等方面的综合素质,面试环节将全程录音录像。
  [recommend] => 0
  [published] => 1543223730
  [sort] => 0
  [title] => 【学院动态】包头铁道职业技术学院2018年引进高层次和紧缺急需人才公告
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bttdzyjsxy/p/632311.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 铁道
      [1] => 面试
      [2] => 应聘
      [3] => 聘用
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15300
      [1] => 5902
      [2] => 29512
      [3] => 30946
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,1288,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2065723
          [url] => /a/10001/201811/7a6d8b8f05ca1515a271a3ecc7c10063.jpeg
        )

    )

  [id] => 632311
  [tran_published] => 2018-11-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 432
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 7
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 面试
          [1] => 铁道
          [2] => 应聘
          [3] => 聘用
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2065702
      [url] => /a/10001/201811/4d55971e9dabaf0d0b70b073ca5995d5.jpeg
    )

  [description] => 通过本次政治学习使学生们更加深刻的了解党的十九届三中全会的真正内涵,培养爱国情怀,树立正确的人生观和价值观,铁道工程系的同学们明白了青年工作抓住的是当下,传承的是根脉,面向的是未来,攸关党和国家前途命运。
  [recommend] => 0
  [published] => 1543223697
  [sort] => 0
  [title] => 【铁道工程系】政治学习检查
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bttdzyjsxy/p/632308.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 共青团
      [1] => 铁道
      [2] => 工程系
      [3] => 政治学
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 161284
      [1] => 5902
      [2] => 46503
      [3] => 4948
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1288,29,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2065702
          [url] => /a/10001/201811/4d55971e9dabaf0d0b70b073ca5995d5.jpeg
        )

    )

  [id] => 632308
  [tran_published] => 2018-11-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 500
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 8
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 政治学
          [1] => 铁道
          [2] => 工程系
          [3] => 共青团
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2065684
      [url] => /a/10001/201811/34a4364350fda91ad7a8f70905640799.jpeg
    )

  [description] => 张海峰书记表示,机车车辆系里非常重视蒙古族学生的管理,在以后教学管理和学生管理方面会非常严格,对蒙古族学生会一视同仁,希望少数民族同学们发挥特长优势,克服困难,补齐短板,很好的规划自己三年的大学生活,在多方面锻炼自己,在学习和个人素质提升方面多下功...
  [recommend] => 0
  [published] => 1543223674
  [sort] => 0
  [title] => 【铁道机车车辆系】少数民族学生座谈会
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bttdzyjsxy/p/632305.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 蒙古族
      [1] => 少数民族
      [2] => 同学们
      [3] => 机车车辆
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 128481
      [1] => 29570
      [2] => 2218
      [3] => 788
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,1288,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2065684
          [url] => /a/10001/201811/34a4364350fda91ad7a8f70905640799.jpeg
        )

    )

  [id] => 632305
  [tran_published] => 2018-11-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 423
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 机车车辆
          [1] => 同学们
          [2] => 少数民族
          [3] => 蒙古族
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2065648
      [url] => /a/10001/201811/60e449280c393b178e40c44543843f95.jpeg
    )

  [description] => 在罗马较大的城堡中,会有一个专门制作奶酪的厨房,和放置奶酪熟成的区域,而在城市里家庭自制加工的奶酪,则可以拿到专门熏制奶酪的地区。
  [recommend] => 0
  [published] => 1543222600
  [sort] => 0
  [title] => 【学子风采】一口满嘴香,流恋又难忘!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bttdzyjsxy/p/632296.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 罗马
      [1] => 制作
      [2] => 奶酪
      [3] => 音频
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 14708
      [1] => 2590
      [2] => 18962
      [3] => 1034
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,1288,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2065648
          [url] => /a/10001/201811/60e449280c393b178e40c44543843f95.jpeg
        )

    )

  [id] => 632296
  [tran_published] => 2018-11-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 305
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 8
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 奶酪
          [1] => 制作
          [2] => 音频
          [3] => 罗马
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2065636
      [url] => /a/10001/201811/f6bf8028419f059be68f40bcde47485c.jpeg
    )

  [description] => 在本周四下午课后,机械系的乒乓球运动员来到了校园场地,为“院长杯”乒乓球赛进行了初次的训练;
  [recommend] => 0
  [published] => 1543222560
  [sort] => 0
  [title] => 【今日铁院】包头铁道职业技术学院机械系第三届“院长杯”乒乓球赛赛前准备
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bttdzyjsxy/p/632293.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 训练
      [1] => 乒乓球
      [2] => 乒乓球赛
      [3] => 同学们
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 25999
      [1] => 1501
      [2] => 29570
      [3] => 2862
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1288,29,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2065636
          [url] => /a/10001/201811/f6bf8028419f059be68f40bcde47485c.jpeg
        )

    )

  [id] => 632293
  [tran_published] => 2018-11-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 346
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 6
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乒乓球赛
          [1] => 训练
          [2] => 同学们
          [3] => 乒乓球
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2038876
      [url] => /a/10001/201811/665d7430208303613aac9e885bc35830.jpeg
    )

  [description] => 一个人一生会有很多朋友,但是,真正的知己却是很少的,知己是什么,是能够在心灵上相遇,能够互相了解对方,当你烦恼时,他即使正在烦恼,也不会告诉你,知己没有相互间的占有欲,当你愉快时,他也会把自己的愉快告诉你与你共享那份喜悦,知己只有默默的奉献自己,知...
  [recommend] => 0
  [published] => 1542935080
  [sort] => 0
  [title] => 【学子风采】与你进行一次心灵的沟通...
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bttdzyjsxy/p/631420.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 朋友
      [1] => 友谊
      [2] => 知己
      [3] => 亦师亦友
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 19158
      [1] => 3298
      [2] => 1332
      [3] => 160000
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,1288,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2038876
          [url] => /a/10001/201811/665d7430208303613aac9e885bc35830.jpeg
        )

    )

  [id] => 631420
  [tran_published] => 2018-11-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 478
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 知己
          [1] => 友谊
          [2] => 朋友
          [3] => 亦师亦友
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2038855
      [url] => /a/10001/201811/d04ea77e2dcf6448e4a0140b2bb34a94.jpeg
    )

  [description] => 看着祠堂中间放置的英烈墙,同学们纷纷驻足停留。
  [recommend] => 0
  [published] => 1542935029
  [sort] => 0
  [title] => 【今日铁院】“忆峥嵘岁月 感恩幸福生活”参观抗日英烈祠
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/bttdzyjsxy/p/631414.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 抗日
      [1] => 同学们
      [2] => 英烈
      [3] => 庄彦
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 31138
      [1] => 159973
      [2] => 29570
      [3] => 12452
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,1288,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2038855
          [url] => /a/10001/201811/d04ea77e2dcf6448e4a0140b2bb34a94.jpeg
        )

    )

  [id] => 631414
  [tran_published] => 2018-11-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 323
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 英烈
          [1] => 庄彦
          [2] => 同学们
          [3] => 抗日
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多