Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2358499
      [url] => /a/10001/201901/197ff76eaea28e97e87f097840b64d7a.jpeg
    )

  [description] => 使金鹿百年老店继续发扬光大,为振兴民族产业贡献一份力量
  [recommend] => 0
  [published] => 1548136432
  [sort] => 0
  [title] => 鹿油脂: 传承“百年老店” 弘扬发展民族产业 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/btjs/p/644464.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 油脂
      [1] => 金鹿
      [2] => 油厂
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 182257
      [1] => 182260
      [2] => 16114
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1837,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2358499
          [url] => /a/10001/201901/197ff76eaea28e97e87f097840b64d7a.jpeg
        )

    )

  [id] => 644464
  [tran_published] => 2019-01-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 313
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 金鹿
          [1] => 油厂
          [2] => 油脂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2358493
      [url] => /a/10001/201901/13f36455b523a54b4872ade44446282f.jpg
    )

  [description] => 当年,包头制酒厂改制为内蒙古骆驼酒业股份有限公司。
  [recommend] => 0
  [published] => 1548136200
  [sort] => 0
  [title] => 骆驼酒业: 坚韧不拔走出源远流长 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/btjs/p/644458.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 骆驼
      [1] => 酒业
      [2] => 酒厂
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3345
      [1] => 16542
      [2] => 5282
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1837,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2358493
          [url] => /a/10001/201901/13f36455b523a54b4872ade44446282f.jpg
        )

    )

  [id] => 644458
  [tran_published] => 2019-01-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 337
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 3
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 骆驼
          [1] => 酒厂
          [2] => 酒业
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2358487
      [url] => /a/10001/201901/1babbd833eb71e198b15600ee42f5897.jpg
    )

  [description] => 是国家唯一的主战坦克和8×8轮式步兵战车研制生产基地,也是内蒙古自治区最大的装备制造企业
  [recommend] => 0
  [published] => 1548135621
  [sort] => 0
  [title] => 一机集团: 工匠精神缔造军工传奇 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/btjs/p/644449.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 集团
      [1] => 坦克
      [2] => 军工
      [3] => 研制
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 625
      [1] => 8611
      [2] => 19589
      [3] => 31869
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1837,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2358487
          [url] => /a/10001/201901/1babbd833eb71e198b15600ee42f5897.jpg
        )

    )

  [id] => 644449
  [tran_published] => 2019-01-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 387
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 集团
          [1] => 坦克
          [2] => 军工
          [3] => 研制
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2352676
      [url] => /a/10001/201901/9c935aa27e9489b66f6fdc98241f0d0a.jpg
    )

  [description] => 获国防科技奖等省部级科技成果奖20余项,授权发明专利200余项。
  [recommend] => 0
  [published] => 1548042141
  [sort] => 0
  [title] => 五二研究所:硬材料锻造中国兵器硬实力 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/btjs/p/644158.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 于洪彬
      [1] => 五二所
      [2] => 张向军
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 181615
      [1] => 181618
      [2] => 181621
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1837,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2352676
          [url] => /a/10001/201901/9c935aa27e9489b66f6fdc98241f0d0a.jpg
        )

    )

  [id] => 644158
  [tran_published] => 2019-01-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 229
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 于洪彬
          [1] => 五二所
          [2] => 张向军
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2352664
      [url] => /a/10001/201901/e5176019d9e92edba194ef285a42f389.jpg
    )

  [description] => 截至2016年12月末,包头铝业实现大幅盈利,创企业58年历史上经营业绩的最好水平,名列中国铝业实体企业盈利第1名。
  [recommend] => 0
  [published] => 1548040928
  [sort] => 0
  [title] => 包头铝业:延续新中国第一块铝锭的骄傲 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/btjs/p/644152.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 铝业
      [1] => 铝厂
      [2] => 电解铝
      [3] => 苟树清
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 181609
      [1] => 2721
      [2] => 32813
      [3] => 47421
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1837,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2352664
          [url] => /a/10001/201901/e5176019d9e92edba194ef285a42f389.jpg
        )

    )

  [id] => 644152
  [tran_published] => 2019-01-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 296
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 苟树清
          [1] => 铝业
          [2] => 铝厂
          [3] => 电解铝
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2352649
      [url] => /a/10001/201901/e1b35f2e6e2c13aa13c33858b587e10d.jpg
    )

  [description] => 弘扬诚信理念传承工匠精神
  [recommend] => 0
  [published] => 1548039923
  [sort] => 0
  [title] => 包头打造“百年老店” 弘扬诚信理念传承工匠精神
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/btjs/p/644146.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 热电厂
      [2] => 老店
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 55771
      [2] => 5224
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1837,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2352649
          [url] => /a/10001/201901/e1b35f2e6e2c13aa13c33858b587e10d.jpg
        )

    )

  [id] => 644146
  [tran_published] => 2019-01-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 410
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 老店
          [2] => 热电厂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2359006
      [url] => /a/10001/201901/af750d8285983fce521bf2a29d6e4e51.jpeg
    )

  [description] => 花卷起锅了,菜也熟了,张二玲和丈夫一个起花卷,一个盛菜,桌凳、碗筷已经摆好
  [recommend] => 0
  [published] => 1544433780
  [sort] => 0
  [title] => 人间大爱!19岁嫁人的她,为了三位残疾小叔子留守山沟40年
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/btjs/p/644542.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 张二玲
      [1] => 小叔子
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 97972
      [1] => 182365
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1837,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2359006
          [url] => /a/10001/201901/af750d8285983fce521bf2a29d6e4e51.jpeg
        )

    )

  [id] => 644542
  [tran_published] => 2018-12-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 373
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 张二玲
          [1] => 小叔子
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2359009
      [url] => /a/10001/201901/a695dab6accb5d0eab18a84e9f35968f.jpg
    )

  [description] => 他用特别的方式向全社会传递了孝道精神
  [recommend] => 0
  [published] => 1542792600
  [sort] => 0
  [title] => 朱清章传递社会正能量 让孝文化植根道德之城
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/btjs/p/644545.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 母亲
      [1] => 朱清章
      [2] => 朱老
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5810
      [1] => 187
      [2] => 39698
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1837,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2359009
          [url] => /a/10001/201901/a695dab6accb5d0eab18a84e9f35968f.jpg
        )

    )

  [id] => 644545
  [tran_published] => 2018-11-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 349
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 朱清章
          [1] => 母亲
          [2] => 朱老
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多