Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 石泰峰
      [1] => 生态
      [2] => 扶贫
      [3] => 旅游
      [4] => 脱贫
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 148987
      [1] => 217383
      [2] => 1162
      [3] => 2586
      [4] => 938
      [5] => 35828
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/700258.html
  [title] => 石泰峰在兴安盟调研时强调 切实保护好兴安大地的绿水青山 让良好生态成为脱贫致富的有力支撑
  [description] =>       
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597304125
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 700258
  [tran_published] => 15小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 0
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [source] => 腾格里新闻
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 腾格里新闻
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 石泰峰
          [1] => 生态
          [2] => 扶贫
          [3] => 旅游
          [4] => 脱贫
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4618702
          [url] => /a/10001/202008/0c99f42d514c3e3132d2a7a5a4bc0a84.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 乌兰
      [1] => 合作社
      [2] => 食品
      [3] => 苏金宝力
      [4] => 科右
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 136
      [1] => 67268
      [2] => 727
      [3] => 756
      [4] => 237351
      [5] => 207602
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/700251.html
  [title] => 减羊增牛搞旅游 日子越过越红火
  [description] =>       
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597303083
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4618702
      [url] => /a/10001/202008/0c99f42d514c3e3132d2a7a5a4bc0a84.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 700251
  [tran_published] => 16小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乌兰
          [1] => 合作社
          [2] => 食品
          [3] => 苏金宝力
          [4] => 科右
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1597280751
  [sort] => 0
  [title] => 固阳:二茬韭菜整把把,稀罕戚人聚在一搭搭
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/700129.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700129
  [tran_published] => 22小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 0
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/699981.html
  [title] => 我市脱贫攻坚工作取得决定性成就
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597203904
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699981
  [tran_published] => 08-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1597134250
  [sort] => 0
  [title] => 布小林在呼伦贝尔市调研呼伦湖生态综合治理和民族传统奶制品产业发展
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/699839.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 呼伦湖
      [1] => 自治区
      [2] => 小林
      [3] => 新巴尔虎左旗
      [4] => 呼伦贝尔市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 42314
      [1] => 67268
      [2] => 215
      [3] => 27418
      [4] => 58942
      [5] => 24410
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 699839
  [tran_published] => 08-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 0
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 呼伦湖
          [1] => 自治区
          [2] => 小林
          [3] => 新巴尔虎左旗
          [4] => 呼伦贝尔市
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 鼠疫
      [1] => 可防
      [2] => 链霉素
      [3] => 感染
      [4] => 治疗
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 20725
      [1] => 236926
      [2] => 236927
      [3] => 20177
      [4] => 219
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/699781.html
  [title] => 鼠疫小知识
  [description] =>          
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597119209
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699781
  [tran_published] => 08-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 0
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 鼠疫
          [1] => 可防
          [2] => 链霉素
          [3] => 感染
          [4] => 治疗
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 鼠疫
      [1] => 防控
      [2] => 疫情
      [3] => 自治区
      [4] => 包头市
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 20725
      [1] => 66869
      [2] => 20157
      [3] => 26258
      [4] => 215
      [5] => 12
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/699654.html
  [title] => 内蒙古强化疫源点防控措施确保鼠疫可防可控
  [description] =>          
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597047146
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699654
  [tran_published] => 08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 鼠疫
          [1] => 防控
          [2] => 疫情
          [3] => 自治区
          [4] => 包头市
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 牧区
      [1] => 新巴尔虎右旗
      [2] => 推进
      [3] => 自治区
      [4] => 草原
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3378
      [1] => 67268
      [2] => 236810
      [3] => 12949
      [4] => 215
      [5] => 638
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/699647.html
  [title] => 全区推进牧区现代化试点工作现场会召开 布小林主持并讲话
  [description] =>        
  [sourceurl] => 
  [published] => 1597046787
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699647
  [tran_published] => 08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 牧区
          [1] => 新巴尔虎右旗
          [2] => 推进
          [3] => 自治区
          [4] => 草原
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多