Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 322881
      [url] => /a/10001/2017/0117/1484613418532.jpg
    )

  [description] => 郝振生说,“通过这次为期一个月的集训,虽然取得了一些进步,但我们更应该清楚差距与不足,在训练上还需要不断创新,寻找更加科学合理的训练方法和手段,加强队员的协作能力,争取在全运会和全国学生运动会上再创佳绩。”
  [recommend] => 0
  [published] => 1510723942
  [sort] => 0
  [title] => 包一中女排赴福建漳州冬训 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/asnw/p/570465.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 训练
      [1] => 集训
      [2] => 郝振生
      [3] => 防反
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 56631
      [1] => 100605
      [2] => 9172
      [3] => 1501
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1066,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 322881
          [url] => /a/10001/2017/0117/1484613418532.jpg
        )

    )

  [id] => 570465
  [tran_published] => 2017-11-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 6
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 郝振生
          [1] => 防反
          [2] => 集训
          [3] => 训练
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 504865
          [url] => /a/10001/201709/5ebbf3b304adfc601ba3e030cdfd1d24.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 家长
      [1] => 幼儿
      [2] => 家庭教育
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 277
      [1] => 566
      [2] => 38680
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1066,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/asnw/p/570463.html
  [title] => 包钢十园举办家长学校专题讲座
  [description] => 讲座中,李斌老师理论与案例相结合,从幼儿生理问题、识别幼儿的常见问题、关系问题、成长教育四个方面,站在心理学的角度帮助家长分析了幼儿产生焦虑的表现、原因及正确的疏导方法,帮助家长准确识别幼儿发展中存在的问题并及时矫正,并站在幼儿成长的角度正视幼儿与...
  [sourceurl] => 
  [published] => 1510723861
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 504865
      [url] => /a/10001/201709/5ebbf3b304adfc601ba3e030cdfd1d24.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 570463
  [tran_published] => 2017-11-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 6
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 家长
          [1] => 幼儿
          [2] => 家庭教育
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 321860
          [url] => /a/10001/2017/0112/1484181237977.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 超市
      [1] => 幼儿
      [2] => 购物
      [3] => 商品
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 566
      [1] => 469
      [2] => 2309
      [3] => 2466
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1066,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/asnw/p/570461.html
  [title] => “小鬼当家”逛超市
  [description] => 社区工作人员首先带领幼儿参观超市,了解商品的种类、摆放规律和价格等常识,初步认识常见的商品,引导幼儿学会看商品价格,并了解购物的简单流程。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1510723737
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 321860
      [url] => /a/10001/2017/0112/1484181237977.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 570461
  [tran_published] => 2017-11-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 幼儿
          [1] => 超市
          [2] => 购物
          [3] => 商品
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 606903
          [url] => /a/10001/201711/ca2457bfbe6291c9f8eb8275566991ac.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 老人
      [1] => 敬老院
      [2] => 空巢
      [3] => 老人节
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 301
      [1] => 2125
      [2] => 99208
      [3] => 3944
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1066,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/asnw/p/570457.html
  [title] => 钢四小队员重阳节敬老活动纪实
  [description] => 在重阳节前夕,包头市昆区钢铁大街第四小学的学生们走进敬老院、走进社区空巢老人家中送去他们的关爱。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1510723260
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 606903
      [url] => /a/10001/201711/ca2457bfbe6291c9f8eb8275566991ac.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 570457
  [tran_published] => 2017-11-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 7
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 老人
          [1] => 敬老院
          [2] => 老人节
          [3] => 空巢
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/201711/aefceb6c309472cacbe09600ba83a098.jpeg
    )

  [description] => 亲子课堂
  [recommend] => 0
  [published] => 1510543150
  [sort] => 0
  [title] => 麒麟艺术学校亲子课堂
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/asnw/p/570178.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 课堂
      [1] => 亲子
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2955
      [1] => 1046
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,1066,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/201711/aefceb6c309472cacbe09600ba83a098.jpeg
        )

    )

  [id] => 570178
  [tran_published] => 2017-11-13
  [model] => 视频
  [playtime] => 02:19
  [video] => http://video.baotounews.com/2017/1113/20bba35f13ab9b5e8294b8134abce4e9sd/index.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 6
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 亲子
          [1] => 课堂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多