Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>          
  [recommend] => 0
  [published] => 1568947592
  [sort] => 0
  [title] => 世界互联网大会组委会第二届高级别专家咨询委员会2018年度会议举行
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2019nzzzghwm/p/671830.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 互联网
      [1] => 大会
      [2] => 咨委
      [3] => 乌镇
      [4] => 组委会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1128
      [1] => 91249
      [2] => 313
      [3] => 215729
      [4] => 20148
      [5] => 14912
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2039,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671830
  [tran_published] => 2019-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 406
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 互联网
          [1] => 大会
          [2] => 咨委
          [3] => 乌镇
          [4] => 组委会
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国网信网
        )

    )

  [source] => 中国网信网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1568947528
  [sort] => 0
  [title] => 搭乘互联网快车 谱写合作新乐章 | 2019网上丝绸之路大会召开
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2019nzzzghwm/p/671828.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 合作
      [1] => 互联网
      [2] => 数字
      [3] => 杨小伟
      [4] => 丝绸之路
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 419
      [1] => 91249
      [2] => 1128
      [3] => 6761
      [4] => 109909
      [5] => 12934
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2039,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671828
  [tran_published] => 2019-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 211
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 合作
          [1] => 互联网
          [2] => 数字
          [3] => 杨小伟
          [4] => 丝绸之路
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国网信网
        )

    )

  [source] => 中国网信网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1568947298
  [sort] => 0
  [title] => CNNIC发布第44次《中国互联网络发展状况统计报告》
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2019nzzzghwm/p/671826.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 91249
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2039,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671826
  [tran_published] => 2019-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 376
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [source] => 中国网信网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 中国网信网
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1568947240
  [sort] => 0
  [title] => 第六届世界互联网大会将于10月20日至22日举行
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2019nzzzghwm/p/671825.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 大会
      [1] => 互联网
      [2] => 本届
      [3] => 网络空间
      [4] => 2019
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 313
      [1] => 91249
      [2] => 1128
      [3] => 210674
      [4] => 31064
      [5] => 204137
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2039,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671825
  [tran_published] => 2019-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 327
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 大会
          [1] => 互联网
          [2] => 本届
          [3] => 网络空间
          [4] => 2019
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国网信网
        )

    )

  [source] => 中国网信网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1568946825
  [sort] => 0
  [title] => 湖北省“金融知识普及月”活动启幕
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2019nzzzghwm/p/671823.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 金融
      [1] => 活动
      [2] => 争做
      [3] => 普及
      [4] => 知识
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6547
      [1] => 215726
      [2] => 314
      [3] => 56528
      [4] => 33954
      [5] => 2617
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2039,2041,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671823
  [tran_published] => 2019-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 263
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 金融
          [1] => 活动
          [2] => 争做
          [3] => 普及
          [4] => 知识
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 湖北省人民政府
        )

    )

  [source] => 湖北省人民政府
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2870943
      [url] => /a/10001/201909/0df2fd670eb1945faf851d5c5e139295.jpeg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1568946716
  [sort] => 0
  [title] => 安徽省网信办将发布“金融好网民”倡议 开展典型案例征集
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2019nzzzghwm/p/671822.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 金融
      [1] => 活动
      [2] => 网民
      [3] => 争做
      [4] => 网信
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6547
      [1] => 70174
      [2] => 314
      [3] => 1630
      [4] => 56528
      [5] => 42061
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2039,2041,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2870943
          [url] => /a/10001/201909/0df2fd670eb1945faf851d5c5e139295.jpeg
        )

    )

  [id] => 671822
  [tran_published] => 2019-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 370
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 金融
          [1] => 活动
          [2] => 网民
          [3] => 争做
          [4] => 网信
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 央广网
        )

    )

  [source] => 央广网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 下一步,该支行将继续深入推进“金融消保 我们在行动”宣传教育活动,使金融知识普及常态化,使消费者保护工作持续化,以实际行动践行银行业服务民生、服务群众的理念
  [recommend] => 0
  [published] => 1568946553
  [sort] => 0
  [title] => 中信银行南昌新建支行开展“争做理性投资者 争做金融好网民”宣传活动
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2019nzzzghwm/p/671820.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 金融
      [1] => 知识
      [2] => 支行
      [3] => 宣传
      [4] => 消费者
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6547
      [1] => 68448
      [2] => 2617
      [3] => 5784
      [4] => 121
      [5] => 3065
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2039,2041,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671820
  [tran_published] => 2019-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 220
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 金融
          [1] => 知识
          [2] => 支行
          [3] => 宣传
          [4] => 消费者
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 人民网
        )

    )

  [source] => 人民网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1568864504
  [sort] => 0
  [title] => 直播公益课 为乡村孩子开启科技之门
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2019nzzzghwm/p/671745.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孩子
      [1] => 科普
      [2] => 乡村
      [3] => 直播
      [4] => 赵洋
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 275
      [1] => 91249
      [2] => 2798
      [3] => 2337
      [4] => 1325
      [5] => 215628
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2039,2042,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 671745
  [tran_published] => 2019-09-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 204
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 孩子
          [1] => 科普
          [2] => 乡村
          [3] => 直播
          [4] => 赵洋
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 中国网信网
        )

    )

  [source] => 中国网信网
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多