Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 867037
          [url] => /a/10001/201803/f12a859a3a12493f01f3466b97b2cda8.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 中华人民
      [1] => 主席令
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 125665
      [1] => 125667
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1499,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2018nqglh/p/594469.html
  [title] => 中华人民共和国主席令
  [description] => 《中华人民共和国监察法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月20日通过,现予公布,自公布之日起施行。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1522112201
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 867037
      [url] => /a/10001/201803/f12a859a3a12493f01f3466b97b2cda8.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 594469
  [tran_published] => 2018-03-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 300
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中华人民
          [1] => 主席令
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 867045
          [url] => /a/10001/201803/d98585344bc3e3253daeec6a9354487e.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 调查
      [1] => 监察
      [2] => 监察机关
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 42269
      [1] => 7889
      [2] => 867
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1499,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2018nqglh/p/594463.html
  [title] => 中华人民共和国监察法
  [description] => 为了深化国家监察体制改革,加强对所有行使公权力的公职人员的监督,实现国家监察全面覆盖,深入开展反腐败工作,推进国家治理体系和治理能力现代化,根据宪法,制定本法。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1522111377
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 867045
      [url] => /a/10001/201803/d98585344bc3e3253daeec6a9354487e.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 594463
  [tran_published] => 2018-03-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 385
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 监察机关
          [1] => 监察
          [2] => 调查
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 862397
      [url] => /a/10001/201803/8b4da87df3bd9bf75ab084b6e3f23aae.jpg
    )

  [description] => 各地区各部门不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,深入贯彻落实新发展理念,“十二五”规划胜利完成,“十三五”规划顺利实施,经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。
  [recommend] => 0
  [published] => 1521854797
  [sort] => 0
  [title] => (两会受权发布)政府工作报告
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2018nqglh/p/594221.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 改革
      [1] => 发展
      [2] => 推进
      [3] => 加强
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 401
      [1] => 420
      [2] => 12949
      [3] => 38836
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,209,1499,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 862397
          [url] => /a/10001/201803/8b4da87df3bd9bf75ab084b6e3f23aae.jpg
        )

    )

  [id] => 594221
  [tran_published] => 2018-03-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 423
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 改革
          [1] => 发展
          [2] => 推进
          [3] => 加强
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 861553
          [url] => /a/10001/201803/c826947b057cbfc879bffc66b5e09838.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 精神
      [1] => 梦想
      [2] => 民族
      [3] => 尤需
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 71959
      [1] => 125413
      [2] => 4589
      [3] => 177
      [4] => 2371
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1499,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2018nqglh/p/594193.html
  [title] => 伟大民族精神是我们前进的根本力量——二论习近平十三届全国人大一次会议重要讲话
  [description] => 我们尤需以创造让更多人间奇迹涌现,尤需以奋斗实现人民更加美好的生活,尤需以团结凝聚勇往直前、无坚不摧的强大力量,尤需以梦想催动迈向民族复兴的步伐。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1521780529
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 861553
      [url] => /a/10001/201803/c826947b057cbfc879bffc66b5e09838.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 594193
  [tran_published] => 2018-03-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 275
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 人民日报
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 人民日报
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 尤需
          [1] => 民族
          [2] => 精神
          [3] => 梦想
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 861411
      [url] => /a/10001/201803/745fad81bcdadf5cbec8f78977d1aa48.jpg
    )

  [description] => 2018年3月11日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正
  [recommend] => 0
  [published] => 1521766232
  [sort] => 0
  [title] => 中华人民共和国宪法
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2018nqglh/p/594131.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 国家
      [1] => 中华人民共和国
      [2] => 全国人民代表大会
      [3] => 全国人民代表大会常务委员会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 41720
      [1] => 34896
      [2] => 958
      [3] => 57423
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,209,1499,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 861411
          [url] => /a/10001/201803/745fad81bcdadf5cbec8f78977d1aa48.jpg
        )

    )

  [id] => 594131
  [tran_published] => 2018-03-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 480
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 10
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 全国人民代表大会
          [1] => 中华人民共和国
          [2] => 国家
          [3] => 全国人民代表大会常务委员会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 861395
      [url] => /a/10001/201803/00d647cb55519fe3408fb55bb52c4477.jpg
    )

  [description] => 达茂旗巴音花镇吉忽龙图嘎查主任朝格毕力格这些天带领着阿拉腾红格尔农牧业专业合作社的牧民在忙筹建冷库的事情,他们还谋划延伸合作社的产业链,引进奶茶杯、烘干牛肉的生产线。
  [recommend] => 0
  [published] => 1521765662
  [sort] => 0
  [title] => 习近平总书记在内蒙古代表团的重要讲话在农牧区引起热烈反响
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/2018nqglh/p/594117.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 农牧民
      [1] => 牧民
      [2] => 总书记
      [3] => 达茂旗
      [4] => 刘慧
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8867
      [1] => 125343
      [2] => 1705
      [3] => 9392
      [4] => 725
      [5] => 3385
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1499,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 861395
          [url] => /a/10001/201803/00d647cb55519fe3408fb55bb52c4477.jpg
        )

    )

  [id] => 594117
  [tran_published] => 2018-03-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 454
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 余健
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 余健
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 刘慧
          [1] => 牧民
          [2] => 达茂旗
          [3] => 农牧民
          [4] => 总书记
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 858383
      [url] => /a/10001/201803/82865ad5b4c92298566749c003cbd3ed.jpg
    )

  [description] => 习近平主席发表的重要讲话令人鼓舞、催人奋进,在我区全国人大代表、全国政协委员和社会各界中引起强烈反响,大家表示,要不忘初心、牢记使命,努力创造新时代的光辉业绩。
  [recommend] => 0
  [published] => 1521703523
  [sort] => 0
  [title] => 砥砺前行 共创美好未来——习近平主席在十三届全国人大一次会议上的重要讲话在我区引起强烈反响
  [url] => /p/594061.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 重要讲话
      [1] => 反响
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3384
      [1] => 26521
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,1499,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 858383
          [url] => /a/10001/201803/82865ad5b4c92298566749c003cbd3ed.jpg
        )

    )

  [id] => 594061
  [tran_published] => 2018-03-22
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 重要讲话
          [1] => 反响
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 858381
          [url] => /a/10001/201803/dfb646e76429a89e6a3b8a8f69b9dece.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 学习贯彻
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5160
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1499,
  [url] => /p/594059.html
  [title] => 李纪恒在自治区干部大会上强调 深入学习贯彻全国“两会”精神 推动全区经济社会发展再上新台阶 布小林李佳出席
  [description] => 要大力推动经济高质量发展,坚决打好三大攻坚战,切实加大改革开放力度,积极发展社会主义民主政治,着力增进民生福祉,坚定不移推进全面从严治党,确保在全面贯彻党的十九大精神开局之年开好局、起好步。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1521703275
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 858381
      [url] => /a/10001/201803/dfb646e76429a89e6a3b8a8f69b9dece.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 594059
  [tran_published] => 2018-03-22
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 学习贯彻
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多